Hrvatski  English
 
ŠTO NUDIMO
 


DJELATNOSTI KOJE SE MOGU OBAVLJATI UNUTAR POSLOVNOG PARKA:

 • Proizvodnja robe,
 • Oplemenjivanje robe,
 • Pružanje usluga na parcelama od I/1 do IV/6.

  CIJENA ZEMLJIŠTA:

 • Za parcela od broje 4/1 do 6/3 cijena iznosi 30 kn/m2;
 • Za ostale parcele cijena iznosi 37 kn/m2.

  UVJETI:

 • Kupac je dužan započeti s obavljanjem djelatnosti, za koju mu je odobrena kupnja zemljišta, najkasnije u roku od jedne godine od sklapanja ugovora o kupnji zemljišta;
 • Kod sklapanja ugovora kupac je dužan predati Karlovačkoj županiji bankovnu garanciju ili depozit, u visini kupoprodajne vrijednosti predmetnog zemljišta.

 • Za prikaz u punom formatu kliknite na skicu

  PREDNOST:

  Prednost u kupnji zemljišta imaju investitori koji ispunjavaju najmanje jedan od slijedećih uvjeta:
  • zapošljavanje većeg broje djelatnika;
  • obavljanje proizvodne djelatnosti;
  • izvozno orijentirana djelatnost.
  MOGUĆI POTICAJI:
  • Investitori su u potpunosti oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa;
  • Obveznici poreza na dobit koji obavljaju djalatnost u Poduzetničkoj zoni Logorište--Poslovni park Karlovac plaćaju porez na dobit u visini 50% od propisane stope poreza, a koji zapošljavaju više od 5 zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50% zaposlenika ima prebivalište i borave na potpomognutom području odnosno JLS razvrstanih u II skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
  • Obveznicim poreza na dohodak koji obavljaju djalatnost u Poduzetničkoj zoni Logorište - Poslovni park Karlovac utvrđeni porez na dohodak umanjuje se za 50% ukoliko zapošljavaju više od 2 zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50% zaposlenika ima prebivalište i borave na potpomognutom području odnosno JLS razvrstanih u II skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
  Karlovačka županija, Karlovac, A. Vraniczanya 2   tel. ++385 (0)47 666 113, fax ++385 (0)47 666 205