Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

OBAVIJESTI

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

Povodom obilježavanja Dana dobrovoljnih darivalaca krvi župan Karlovačke županije Damir Jelić priredit će prijam za najmlađe darivaoce, koji su po prvi puta darovali krv. Uz dobrovoljne darivaoce prijemu će nazočiti i ravnatelji društava Crvenog križa s prostora Karlovačke županije.
Prijam će se održati u petak, 25. listopada, u prostoru Muzeja Domovinskog rata na Turnju, s početkom u 10 sati.

 listopad majda tirek copy

Župan Karlovačke županije, Damir Jelić, uputio je čestitke i pohvale dvjema učenicima osnovnih škola Karlovačke županije, čiji će radovi uljepšavati stranice "Alfa kalendara 2020." Njihovi su radovi odabrani među 12 najboljih na velikom likovnom natječaju, koji je Alfa Portal pokrenuo na temu "Moje je mjesto lijepo kao slika". Riječ je ujedno i o humanitarnom projektu, a svi prihodi namijenjeni su Klinici za dječje bolesti u Zagrebu. Među odabranim radovima su onaj Majde Tiršek, učenice 5.b razreda Osnovne škole Vojnić, a čija je mentorica Anica Globan Kovačić. Njen će rad krasiti stranicu listopada. Rad Tamare Baričević, učenice 8. b razreda Prve Osnovne škole Ogulin, mentorice Ivane Salopek Turina, krasit će stranicu mjeseca veljače. Po izlasku kalendara Karlovačka županija planira otkupiti određen broj primjeraka kako bi pomogla ovu humanitarnu akciju.

dsc 0041 016

Župan Karlovačke županije Damir Jelić i pročelnica Upravnog odjela za školstvo Marija Medić obišli su u utorak, 22. listopada, radove na energetskoj obnovi Osnovne škole Plaški. Radi se o projektu energetske obnove zgrade škole vrijednom preko 6,3 milijuna kuna, financiranog iz tri izvora: Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (3,2 mil. kn); Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (1,5 mil. kn) i decentraliziranih sredstava Karlovačke županije (1,6 mil.kn). Radove izvodi tvrtka JUKIĆ-DAM d.o.o. iz Otoka.
Župana i pročelnicu te predstavnike Općine Plaški su s dinamikom radova i rokovima upoznali ravnatelj škole Vlatko Kulić i predstavnici izvođača radova. Kako je rečeno, radovi teku prema predviđenom planu i posluži li vrijeme mogli bi biti završeni prije ugovorenog roka, koji je u proljeće 2020. godine. Radi se o kompletnoj energetskoj obnovi zgrade škole, izuzev promjene energenta, ali uz prepravke na kotlovnici koji će garantirati uštede na energiji. 

Ravnatelj Vlatko Kulić i načelnik Općine Plaški Pero Damjanović zahvalili su Županiji na potpori u ovoj vrijednoj investiciji ističući da je ovo najveća investicija u općini do sada te će svakako doprinijeti boljim radnim uvjetima učenika i osoblja škole, koja ni do sada nije imala problema s upisanim brojem učenika.

dsc 0081 002 

Restoran DP u Donjem Zvečaju, Mrežnička kuća, bio je domaćin obilježavanja Dana turizma Karlovačke županije 2019., koji je obilježen u ponedjeljak, 21. listopada.
U organizaciji Karlovačke županije ova je manifestacija okupila turističke djelatnike vezane uz rijeku Mrežnicu, predstavnike turističkih zajednica i agencija, koje se bave prezentacijom adrenalinskog turizma, kao i predstavnike gradova Karlovca i Duge Rese te Općine Generalski Stol. Prigodnim govorom manifestaciju je otvorio župan Damir Jelić.
Svoje proizvode i usluge predstavili su lokalna obiteljsko-poljoprivredna gospodarstva i turistički djelatnici koji u svojoj ponudi imaju adrenalinski turizam vezan uz rijeku Mrežnicu. Županijski pročelnik Željko Fanjak predstavio je turističke pokazatelje za Karlovačku županiju u prvih devet mjeseci 2019. godine. Tako je u prvih 9 mjeseci ove godine, u odnosu na isto razdoblje protekle godine, zabilježen rast broja dolazaka za 13% i broja noćenja turista za 14%. Predstavljene su turističke mogućnosti ovog dijela Karlovačke županije.

Kao poseban događaj obilježeno je 600 tisućito noćenje turista u Karlovačkoj županiji. Tako je župan Damir Jelić uručio prigodne poklone gostu iz Velike Britanije Jamesu Faulkneru, koji je prema evidenciji zabilježio 600 tisućito noćenje. Valja napomenuti da je ove godine brojka od 600 tisuća noćenja dostignuta dva tjedna ranije nego protekle godine.

img f53682cf987dbe4f927d8a0426eb0a78 v

Zamjenica župana Karlovačke županije Vesna Hajsan Dolinar sudjelovala je u radu 53. sjednice Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija, koja je u utorak, 22. listopada, održana u Zagrebu, u prostoru HZŽ-a. Na dnevnom redu sjednice bilo je Izvješće o radu, Prijedlog privremenog financijskog izvješća, Prijedlog programa rada, Prijedlog Financijskog plana za 2020. godinu, Prijedlog plana zaduživanja u 2020. godini, Prijedlog Plana nabave u 2020. godini, Prijedlog Odluke o visini članarine u 2020. godini, Odluka o sazivanju 19. sjednice Skupštine HZŽ. Također je raspravljano o osnivanju Demografskih ureda pri županijama, o suradnji s Hrvatskim nacionalnim vijećem, o Pravilniku o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu, položaju županija u strateškom planiranju i upravljanju razvojem RH te drugim temama.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT