Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

1 20200518 095145

U ponedjeljak, 18. svibnja održani su kolegiji župana u općinama Netretić i Ribnik. Poštujući propisane epidemiološke mjere, kolegij župana i dalje se održava preko skype-a te je samo zamjenica župana Vesna Hajsan – Dolinar sa suradnicima posjetila navedene općine.

Glavne teme kolegija župana u Netretiću bile su uspostavljanje predškolskog odgojno – obrazovnog programa u Područnoj školi Novigrad i izgradnja školske sportske dvorane u Jarčem polju. S ciljem sustavnog uvođenja predškolskog odgojno - obrazovnog programa (vrtića) u svim jedinicama lokalne samouprave u Karlovačkoj županiji, uspostava predškole odnosno vrtića u Područnoj školi Novigrad je u fazi izvođenja.

Što se tiče izgradnje školske sportske dvorane u Jarčem polju, riječ je o prostoru za potrebe Osnovne škole Netretić te za sportsko-rekreacijske, kulturno-umjetničke i društvene namjene, kako za školsku djecu tako i za udruge. Sportska dvorana je zajednički projekt Karlovačke županije, Općine Netretić i OŠ Netretić, a natječaj će se raspisati krajem lipnja 2020. godine.

Na kolegiju se dalje razgovaralo o ostalim demografskim mjerama koje provode Karlovačka županija i Općina Netretić, stanju na tržištu rada, mjerama koje zbog epidemije koronavirusa provode Vlada RH, Karlovačka županija, jedince lokalne samouprave i poslovne banke. Načelnik Općine Netretić Marijan Peretić istakuo je kako Općina daje novčanu naknadu za novorođenčad u iznosu od 2000 kuna, financira malu školu i izlete za osnovnoškolce, sufinancira dječje vrtiće i prijevoz srednjoškolaca. Razgovaralo se i o nastavku uspostave projekta CGO Babina gora, projektu oživljavanja Starih gradova „Dodir civilizacija“, izdanim dozvolama, otvorenim EU natječajima za prijavu te radovima Županijske uprave za ceste na cestama Općine Netretić. Dogovoren je nastavak suradnje općine Netretić i Karlovačke županije u započetim i budućim projektima koji su u interesu lokalne zajednice.

Na kolegiju župana općine Ribnik razgovaralo se o demografskim mjerama, stanju na tržištu rada te mjerama koje je općina Ribnik poduzela u vrijeme epidemije koronavirusa. Načelnik Općine Ribnik Željko Car naveo je kako Općina daje za svako rođeno dijete 4000 kuna te je zbog koronavirusa komunalna naknada smanjena za pola. Naveo je kako Općina kontinuirano radi na održavanju cesta, javnih površina, rasvjete i groblja. Također, dogovorena je suradnja Karlovačke županije, Razvojne agencije JURRA te drugih potrebnih institucija/odjela vezano uz projekte obnove i uređenja zgrade DVD-a Ribnik te zgradu općine u kojoj se nalazi sud. Planovi Općine su uređenje mrtvačnice te izgradnja staze na groblju.

 1 20200518 080136 003

Kolegij župana u Općini Ribnik

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT