Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 djeca ogulin 011

Predstavnici Dječjeg gradskog vijeća Grada Ogulina i Društva „Naša djeca“ Ogulin posjetili su u četvrtak, 3. travnja, Karlovačku županiju. Tim ih je povodom, u Uredu župana, ugostio župan Ivan Vučić, sa suradnicima. Predstavnici Dječjeg gradskog vijeća tom su prigodom županu i suradnicima predstavili svoj rad i projekte na kojim rade. Župan je sa pažnjom popratio predstavljanje rada svojih gostiju i izrazio zadovoljstvo viđenim, obečavši podršku članovima Dječjeg gradskog vijeća Ogulina u njihovom budućem radu.


radionica eptisa 012

Zamjenica župana Ličko-senjske županije zadužena za društvene djelatnosti Ivana Tomaš predvodila je izaslanstvo Ličko-senjske županije koje je danas (srijeda, 2. travnja) boravilo u posjetu Karlovačkoj županiji. Tim je povodom, u Uredu župana Karlovačke županije, održan sastanak na kojem su gosti razgovarali sa zamjenikom župana Karlovačke županije Ivanom Banjavčićem i suradnicima. Na dnevnom redu su bile teme vezane uz moguću suradnju dviju županija, napose po pitanju razmjene iskustava u mogućnostima naplate prihoda u proračune dviju županija.

 

ljubičice priznanje

 

        Marijana Tomičić, voditeljica odsjeka u Upravnom odjelu za europske poslove, međunarodnu i regionalnu suradnju Karlovačke županije preuzela je, kao koordinator projekta, priznanje Karlovačkoj županiji u sklopu Comenius Regio partnerstva za projekt „Ljubičice u školama“ („Violets in schools“), koji je provođen od 31.srpnja 2011. do 31. srpnja 2013. godine u suradnji sa litvanskom regijom Taurage i partnerima. U projektu je, osim Županije, sudjelovao i Grad Karlovac, osnovne škole Grabrik, Dragojla Jarnević, Draganići, Prva osnovna škola Ogulin, Dječji vrtići Karlovac i Udruga Carpe Diem.

 

        Priznanje je u petak, 28. ožujka, dodjelila Agencija za mobilnost i programe EU Republike Hrvatske, u Leksikografskom zavodu Miroslava Krleže u Zagrebu. O projektu više na stranicama www.comenius-regio.lt

 

hcr 314 002

Predstavnici Hrvatskog centra za razminiranje, na čelu s pomoćnikom ravnatelja Miljenkom Vahtarićem, održali su radni sastanak s županijskim koordinatorom za razminiranje Karlovačke županije Bernardom Pahorom. Na sastanku održanom u petak, 28. ožujka, u Uredu župana Karlovačke županije, razgovaralo se o predstojećim aktivnostima na poslovima razminiranja na području Karlovačke županije i projektima razminiranja u 2014. godini. Zaključeno je da će Karlovačka županija i ove godine iz svog proračuna sa pozicije povrata lovozakupnina izdvojiti za razminiranje miniranih djelova lovišta 350 tisuća kuna, a ista bi se sredstva preko Hrvatskog centra za razminiranje pokušala uvećati putem donacija, kroz akciju Američke gospodarske komore u RH "Večer za sigurne korake". Predstavnici HCR-a izvjestili su da se razminiranje na  projektu VIP-neta, donacije vrijednosti 500 tisuća kuna, u naselju Dobrnići (općina Generalski Stol) bliži završetku te je dogovorena svečana predaja potvrde o razminiranosti predstavnicima donatora. Također je bilo riječi o obilježavanju završetka projekata razminiranja financiranih iz programa EU IPA 2009. na području Karlovačke županije, koje se planira svečano obilježiti polovinom travnja, na jednom od razminiranih područja iz ovog projekta. 

radionica eptisa 008

U srijedu (2. travnja) u prostorijama Županijske gospodarske komore u Karlovcu održana je radionica za provedbu Strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) za II., IV., i V. izmjene i dopune prostornog plana Karlovačke županije. Cilj radionice, koju je organizirala tvrtka Eptisa Adria d.o.o. je upoznati javnost u provedbi ovog dokumenta te u konačnici podrška SPUO-a za navedene izmjene i dopune. U organizaciji i radu radionice bio je uključen i Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije, čiji je pročelnik Marinko Maradin uvodno pozdravio i otvorio skup.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT