Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

75279235 525572201359840 4831902237372448768 n

U srijedu, 14. studenog 2019. godine, u Uredu župana, održana je Treća sjednica povjerenstva za pripremu i provedbu projekta Dodir civilizacija. Pod predsjedanjem zamjenice župana Martine Furdek – Hajdin, sastanku su nazočili predstavnici tvrtke Kocka d.o.o. koja je izrađivač Krovnog interpretacijskog plana u sastavu Mirne Vulin i Frane Gojanovića. Osim članova radnog tima uključenih u projekt, sastanku je prisustvovao i predstavnik Ministarstva kulture Mladen Špehar. Izrađivači su predstavili rezultate dosadašnjih aktivnosti, a to su analiza postojećeg stanja (I. faza) i vizija i misija (II. faza). U prvoj fazi analizirana je prikupljena dokumentacija što uključuje stratešku, prostorno – plansku, konzervatorsku, projektno – tehničku dokumentaciju i ostalo. Provedene su razne analize kako bi se dobila što potpunija slika o svim lokalitetima. Provedena je analiza dosadašnjih izdvajanja za potrebe u kulturi, analiza zrelosti lokaliteta prema kriterijima: pristupačnost, funkcija i vlasništvo. Izrađivači su obišli sve lokacije, a odrađeni su sastanci s fokus grupama i dubinski intervjui s predloženim predstavnicima radnog povjerenstva s ciljem iznošenja stavova i mišljenja o značaju i očekivanju projekta te o lokalnim specifičnostima vezanim uz pojedine lokacije. Nadalje, napravljena je i SWOT analiza, a raspravljalo se i mogućnoj viziji i misiji cjelokupnog projekta te se raspravljalo o prilikama i izazovima po svakom pojedinačnom lokalitetu. Dinamika rada izrade Krovnog interpretacijskog plana teče po planu, a dogovoreni su i daljnji koraci.

 

U Karlovcu će se u petak, 15. studenog, svečano obilježiti 27 godina od osnutka 13. domobranske pukovnije Karlovac. Svečanost započinje u 10 sati polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća pred spomenikom poginulim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, na Trgu hrvatskih branitelja (kod zgrade Suda). U 10,30 sati je predviđeno paljenje svijeća kod spomenika na Turnju, a u 11 sati kod spomen ploče na Veleučilištu. U 18,30 sati će biti služena Sveta misa za poginule pripadnike 13. domobranske pukovnije u crkvi Presvetog Trojstva. Polaganju vijenaca i paljenju svijeća na Trgu hrvatskih branitelja pridružiti će se izaslanstvo Karlovačke županije predvođeno županom Damirom Jelićem, dok će Svetoj misi prisustvovati zamjenica župana Martina Furdek Hajdin.

dsc 0038 019

Povodom iznimnog sportskog uspjeha atletičara Miljenka Vučića iz Ogulina župan Karlovačke županije Damir Jelić priredio je u četvrtak, 14. studenog, svečani prijam.
Miljenko Vučić je na nedavno održanom svjetskom para atletskom prvenstvu u Dubaiu osvojio drugo mjesto i titulu viceprvaka svijeta u disciplini bacanja kugle za slijepe i slabovidne osobe. Tom je prigodom i ostvario svoj osobni i državni rekord, bacivši kuglu na 14,42 metra.
Ovo je samo nastavak niza uspješnih nastupa i vrhunskih rezultata ovog vrijednog i skromnog atletičara koji iz godine u godinu postiže sve bolje rezultate, a kao što je i sam ovom prigodom istaknuo, cilj mu je medalja s predstojeće para olimoijade koja će se 2020. godine održati u Tokiju.

Miljenko Vučić istaknuo je i problem finaciranja, obzirom da se zbog trenera vodi kao natjecatelj i član kluba iz Kutine te zbog toga ne dobiva sredstva od Grada i Športske zajednice grada Ogulina. Problem je u Statutu Športske zajednice koji tako propisuje. Stoga je župan predložio izmjenu dijela Statuta koji to uređuje kako bi se u ovom slučaju pomoglo Miljenku Vučiću.  Župan Jelić pismeno će prema Gradu Ogulinu pokrenuti inicijativu za izmjenu Statuta.

Kao nagradu Karlovačke županije za ovaj vrijedan rezultat župan je Miljenku Vučiću uručio simboličan poklon te bon od 2 tisuće kuna za nabavku sportske opreme kojeg će, prema vlastitom kazivanju donirati dvijema sestrama sportašicama iz Ogulina čiji su roditelji nezaposleni. Miljenko to inače čini svake godine te nekome pomogne u nabavci sportske opreme.
Na prijam u Uredu župana  još su  nazočili pročelnica za školstvo i sport Karlovačke županije Marije Medić te predsjednik i potpredsjednik Športske zajednice grada Ogulina Željko Tonković i Boris Grgurić.

obljetnica 143 2019 ist 800x445 copy

Foto izvor: Ogportal

 

U Ogulinu će u srijedu, 13. studenog, biti obilježena 28. obljetnica osnutka 143. brigade Hrvatske vojske. Program obilježavanja započinje u 17 sati polaganjem vijenaca na Trgu hrvatskih rodoljuba, a potom će u 18 sati biti služena Sveta misa u crkvi Svetog Križa. Od 19 sati je predviđeno održavanje svečane sjednice u Pučkom otvorenom učilištu Ogulin, a sve će završiti zajedničkim druženjem u ogulinskom hotelu Frankopan. U ime Karlovačke županije svečanostima će nazočiti predsjednik Županijske skupštine Ivan Vučić.

Svečanost primopredaje novog vozila hitne medicinske službe za potrebe Ispostave Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije održat će se u petak, 15. studenog, u Josipdolu, (dvorište ispostave - Ogulinska ul. 10). Na poziv ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije Nikše Antice u ime Karlovačke županije svečanosti će nazočiti zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar. Početak je u 10 sati.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT