Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Karlovačka županija započinje s održavanjem zborova građana po gradovima i općinama. Tako će prvi takav zbor građana biti održan u četvrtak, 19. rujna, u Lasinji. Cilj zborova građana je upoznati građane s radom i projektima Karlovačke županije te u komunikaciji s građanima saslušati njihove zahtjeve, prijedloge, primjedbe, kritike…
Tako će vodstvo Karlovačke županije, predvođeno županom Damirom Jelićem, u četvrtak u Lasinji, u neposrednoj komunikaciji s građanima, predstaviti svoje projekte, posebno one koji se odnose na područje Općine Lasinja.  
Zbor građana održat će se u prostoru vatrogasnog doma DVD-a Lasinja, s početkom u 18 sati.

dsc 0001 020

24. sjednica Skupštine društva Centar za gospodarenjem otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.. održana je u četvrtak, 19. rujna, u prostoru Ureda župana Karlovačke županije. Sjednicom je predsjedala predsjednica Skupštine Društva, zamjenica župana, Martina Furdek Hajdin.
Na sjednici Skupštine je donesena Odluka o izmjeni Društvenog ugovora kojom je Ličko - senjska županija postala novi član Društva. Ovim činom u Društvo KODOS su uključene susjedne županije Ličko-senjska i Sisačko-moslavačka, koje će dio svojeg otpada zbrinjavati u Centru za gospodarenje otpadom na Babinoj gori te tako preuzeti svoj dio financijskih obveza. 
Skupštini su, uz članove Skupštine Društva, nazočili župan Karlovačke županije Damir Jelić, zamjenik župana Sisačko-moslavačke županije Roman Rosavec te župan Ličko-senjske županije Darko Milinović.

1 image1

 

U cilju usmjeravanja učenika u deficitarna zanimanja koja se provode i u okviru projekta P. S. Pokreni se, zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar, zamjenica gradonačelnika grada Karlovca Andreja Navijalić, ravnatelj JURRA-e Vilko Klasan te predstojnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - podružnice Karlovac Ivana Mehle, analizirali su status projekta te definirali daljnje aktivnosti u provedbi projekta. Vrijednost projekta je 1.7 milijun kuna. Ostali partneri na projektu su: poduzetnici, Vijeće za tržište rada Karlovačke županije, Hrvatska gospodarska komora, Obrtnička komora Karlovačke županije, Ženska grupa Korak - Karlovac te Carpe Diem.

dsc 0064 005

Župan Karlovačke županije Damir Jelić posjetio je u utorak, 17. rujna, višečlanu obitelj Medved u Krnjaku, Krnjak 71 b. Povod ovom posjetu je početak nove školske godine za koju je Karlovačka županija, školarcima u obitelji Medved, pripremila paket bilježnica i školskog pribora, što je župan prilikom posjeta uručio obitelji. Slavko i Željka Medved imaju 11-ero djece od kojih je njih sedmero školaraca te su se obratili za pomoć Županiji kako bi za svoju djecu mogli nabaviti školski pribor. Župan Jelić odmah je reagirao te je tako Karlovačka županija pribavila potreban školski pribor u vrijednosti od 2500 kuna. Ova je donacija od velike pomoći obitelji Medved, koja je izrazila veliku zahvalnost županu i Županiji na razumijevanju i brzoj reakciji.

 

1 20190918 102301

 

U srijedu, 18. rujna, u organizaciji Karlovačke županije i Grada Karlovca, u Muzeju Domovinskog rata na Turnju, održan je sastanak svih osnovnoškolskih i srednjoškolskih ravnatelja na području Karlovačke županije. Teme sastanka bile su Program KA RADDAR, projekt „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“, projekt „Karlovačka županija za inkluzivne škole“, financijsko poslovanje i projekti, tekuće aktivnosti, te afirmativne teme Upravnog odjela za školstvo. Sastanku je nazočila i zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar koja je prezentirala demografske mjere u Karlovačkoj županiji s naglaskom na uvođenje predškolskog odgoja u školske ustanove. Sudionici sastanka imali su priliku obići prostor Muzeja domovinskog rata, te im je prezentiran rad samog Muzeja.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT