Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111


Savjet raspravlja o općim pitanjima iz područja prometa, priprema akte i prijedloge kojima se uređuju pitanja od interesa za sigurnost prometa na cestama, a posebice:

  •   donosi programe preventivnih aktivnosti u prometu i način njihovog ostvarivanja,
  •   provodi i organizira edukaciju djece, mladeži i roditelja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama.


U suradnji sa prometnom policijom;

  •   potiče informativnu aktivnost prema sudionicima u prometu,
  •   ukazuje na nedostatke prometne sigurnosti i uvjete reguliranja prometa,
  •   potiče ostale aktivnosti od značaja za sigurnost prometa.

 

ČLANOVI SAVJETA:

 

DUBRAVKO GALIĆ, predsjednik

VEDRAN ŽUNIĆ, zamjenik predsjednika

DAVOR BOLJKOVAC, član

MARIO VRABAC, član

JURAJ PALAJSA, član

MARIJA MEDIĆ, članica

DARKO BEBIĆ, član

STJEPAN TURKOVIĆ, član

ANTON RADMAN, član

 

Dokumenti:

 

Prometna pravila za upravljanje biciklom

 

 

Financijski plan korištenja sredstava Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu 

 

Program rada Savjeta za sigurnost prometa na cestama Karlovačke županije za 2020. godinu

 

Izvješće o radu Savjeta za sigurnost prometa na cestama Karlovačke županije u 2019. godini

 

  

 

Izrađeni plakati na temu brzina i alkohol

 

Edukativno-preventivni plakati „Alkohol“ i „Motocikli u prometu“

 

 

Preventivna akcija „Dan ljubaznosti u prometu“

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT