Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. - Tel. centrala: +385 47 666 111

Zamjenik glavnog ravnatelja policije Josip Ćelić, sa suradnicima i župan Karlovačke županije Damir Jelić održat će u petak, 14. prosinca, konferenciju za medije na temu: Stanje sigurnosti na području Karlovačke županije s posebnim naglaskom na kretanje migranata.
Konferencija za medije održat će se u Maloj vijećnici Grada Karlovca, Banjavčićeva 9, s početkom u 13 sati.

 

20181212 123458

U prostoru Male Scene Hrvatskog Doma Zaklada „Kultura nova“ je u srijedu, 12. prosinca, predstavila zbornik naziva “Uradimo zajedno. Prakse i tendencije sudioničkoga upravljanja u kulturi u Republici Hrvatskoj”. U ime Karlovačke županije je nazočila zamjenica župana Martina Furdek- Hajdin. Nazočnima se također obratila i zamjenica gradonačelnika Andreja Navijalić. Zbornik je ukratko predstavila upraviteljica Zaklade „Kultura nova“ Dea Vidović, članica istraživačkog tima projekta o sudioničkom upravljanju Leda Sutlović te zamjenik predsjednika Saveza udruga KAoperativa Denis Mikšić. Vidović je iskazala kako se radi o sudioničkom upravljanju i podjeli odgovornosti gdje se s jedne strane nalazi javni sektor, a s druge strane organizacije civilnog društva, a što uključuje i angažman lokalne zajednice. Treba spomenuti kako je zbornik predstavljen u Karlovcu iz razloga što je Hrvatski Dom primjer sudioničkog upravljanja. Podijeljen je u dva dijela, gdje prvi dio može poslužiti kao podloga svima onima koji u sudioničkom upravljanju kulturnim resursima prepoznaju vrijednosti održivog i dobrog upravljanja te stoga odluče pokrenuti nove inicijative. Drugim dijelom zbornika je obuhvaćeno sedam različitih modela sudioničkoga upravljanja društveno-kulturnim centrima koji se razvijaju u različitim dijelovima Hrvatske.

goran pauk2 1

U srijedu, 12. prosinca, je u prostoru Hotela Internatonal u Zagrebu, Miramarska 11, održana 18. sjednica Skupštine Hrvatske zajednice županija. Prema dnevnom redu skupa raspravljene su teme: Izvješće o radu Zajednice u 2018. godini; donošenje Programa rada u 2019. godini s Financijskim planom, Planom zaduživanja i otplata, Plan nabave i Odluka o visini članarine u 2019. godini. Uz druge aktualne teme raspravljalo se i o novom načinu financiranja izgradnje, dogradnje i energetske obnove javnih zgrada o čemu je izvjestio ravnatelj REGEA-e dr. sc. Julje Domac. Karlovačku županiju su na ovom skupu zastupale zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar te potpredsjednica Županijske skupštine Jadranka Golubić.

 

img 0718

U utorak, 11.12. održana je 24. sjednica Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja po Programu ''Kreditom do uspjeha 2014.'' Mjera 1 ''Kreditom do konkurentnosti''. Sjednici su prisustvovali zamjenica župana Martina Furdek- Hajdin, predstavnik Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Mato Crnić, predsjednik Povjerenstva Željko Fanjak, te članovi Zlatko Kuzman, Darko Stanković, Zlatko Bošnjak, Nikola Mrljak, Željko Martišković. Povjerenstvo je tijekom 2018. godine obradilo 24 zahtjeva, a zatraženi iznos kredita iznosi 42.500.000,00 kuna.
Samo jučer su odobrena 3 zahtjeva za poduzetničke kredite u ukupnom iznosu od 5.900.000,00 kuna. Karlovačka županija je od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta dobila Odluku za odobrenjem dodatnog kreditnog potencijala u iznosu od 15.000.000,00 kuna. Program se provodi u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te se subvencioniraju kamate na kredite do 4%. Krediti se mogu koristiti za: kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata (stanovi isključeni), kupnju nove opreme ili pojedinih dijelova nove opreme, obrtna sredstva do 20% (za projekt iz uslužne djelatnosti) i do 30% (za projekt iz proizvodne djelatnosti) iznosa ukupno odobrenog kredita. Apeliramo na sve zainteresirane poduzetnike da zahtjev za poduzetnički kredit mogu dostaviti do 31.12. 2018. godine, do kad i traje Program.

 20181212 101520

U srijedu, 12. prosinca, održano je javno izlaganje Županijske razvojne strategije Karlovačke županije. Izlaganju su nazočili zamjenica župana Martina Furdek-Hajdin, pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Marina Jarnjević, predstavnica JU Regionalne razvojne agencije Daniela Peris te predstavnik tvrtke Ires ekologija d.o.o. Mario Mesarić. Nakon uvodne riječi zamjenice župana, pročelnica Marina Jarnjević je iznijela osnovne informacije o postupku strateške procjene koji se vodi paralelno s postupkom izrade i donošenja Županijske razvojne strategije Karlovačke županije. Zatim je Daniela Peris predstavila temeljni strateški planski dokument, Županijsku razvojnu strategiju Karlovačke županije. Partnerski pristup koji je korišten u izradi ovog dokumenta definirao je ciljeve i prioritete razvoja Karlovačke županije. Nakon toga je Mario Mesarić iznio zaključke Strateške studije utjecaja na okoliš koja se prilaže uz razvojnu strategiju. Strateškom studijom su određeni, opisani i procijenjeni očekivani učinci na okoliš koji bi mogli biti uzrokovani provedbom Strategije. Javna rasprava je otvorena do 10. siječnja 2019. godine u okviru koje se provodi i javni uvid u Strategiju i stratešku studiju u prostorijama razvojne agencije Karlovačke županije, kao i na Internet stranicama.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT