Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Župan Karlovačke županije Damir Jelić, sa suradnicima, posjetit će u srijedu, 22. siječnja, prostor Autokluba Duga Resa, na adresi Bana Josipa Jelačića 48 u Dugoj Resi.

Autoklub Duga Resa nedavno je izgradio novi objekt, vrijedan 4,5 milijuna kuna (bez PDV-a) što je financirano vlastitim sredstvima. Novi objekt će, uz već postojeću Stanicu za tehnički pregled te smoposlužnu autopraonicu, poslužiti i kao upravna zgrada ali i kao servis vozila s vulkanizacijom te prostor za auto školu i osiguravajuće kuće.

Župana i suradnike će s radom i planovima Autokluba Duga Resa upoznati predsjednik Mijo Bišćan i tajnik Ivan Benković.

Posjet je predviđen za 9 sati.

dsc 0035 copy

Ministar zdravstva Milan Kujundžić je u utorak, 21. siječnja, svečano otvorio novouređeni prostor Dnevne bolnice za hemodijalizu u Općoj bolnici Karlovac. Projekt uređenja vrijedan je preko 7,6 milijuna kuna od čega su sredstva Ministarstva zdravstva u iznosu od 4 milijuna kuna, a 3,67 milijuna kuna su decentralizirana sredstva Karlovačke županije. Dnevna bolnica za hemodijalizu sada ima 24 dijalizna mjesta podijeljena u 5 sala. Novi je prostor omogućio i novu organizaciju rada pa se dijaliza sada može obaviti u dvije smjene, u vremenu od 7 do 19 sati. Radove je izvela tvrtka Kolos d.o.o. iz Duge Rese. U ovoj dnevnoj bolnici terapiju dobiva 67 stalnih pacijenata koji dolaze s prostora Karlovačke i Zagrebačke županije, a uređenjem prostora otvorila se mogućnost zbrinjavanja pacijenata i iz drugih krajeva Hrvatske i susjedne Bosne i Hercegovine.

Uz ravnatelja Opće bolnice prim. dr. Ervina Jančića ministra su dočekali gradonačelnik Karlovca Damir Mandić i župan Karlovačke županije Damir Jelić, sa suradnicima. Održana je sjednica Stručnog vijeća OB Karlovac na kojoj je, uz obraćanje gostiju, prezentiran i filmski prikaz obnove ovog dijela Bolnice. Kako je rečeno, ovaj iznimno vrijedan projekt završen je u rekordnom vremenu, a valja naglasiti da se radi o projektu Vlade Republike Hrvatske, prihvaćenom na sjednici održanoj u Karlovcu.

dsc 0001 1 copy copy copy

Tradicionalni blagoslov ureda i djelatnika Karlovačke županije održan je u srijedu, 15. siječnja, u prostoru Ureda župana. Blagoslov prostora i okupljenih dužnosnika te djelatnika Karlovačke županije uputio je fra. Marino Kuzminski iz karlovačke župe Presvetog Trojstva. 

dsc 0052 copy copy copy

Pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović, a u organizaciji Dokumentacijsko-memorijalnog centra hrvatskih branitelja Damir Pintar te uz potporu Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstva obrane, Karlovačke županije i Grada Karlovca u Karlovcu je u srijedu, 15. siječnja, održana svečanost obilježavanja Dana međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, pod nazivom "Dok je srca bit će i Hrvatske". Ovaj se značajan datum iz novije hrvatske povijesti već tradicionalno obilježava u Karlovcu i Karlovačkoj županiji. Svečanost je održana u prostoru Doma Hrvatske vojske "Zrinski", uz nazočnost brojnih uzvanika s državne, županijske i lokalne razine, predstavnika Hrvatske vojske i policije te braniteljskih udruga.

Nazočnima su se obratili gradonačelnik Grada Karlovca Damir Mandić, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, kao izaslanik potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra obrane Damira Krstičevića, brigadir Dražen Ressler, a u ime predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića i Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović, saborska zastupnica Marija Jelkovac. Uz sjećanja na 15. siječnja 1992. godine i čin međunarodnog priznanja RH govornici su naglasili da se od ove godine ovaj značajan datum obilježava kao spomendan te su zahvalili organizatorima na ustrajnosti i očuvanju tradicije organizacije obilježavanja ovog događaja, ovdje u Karlovcu. U ime Karlovačke županije svečanosti su nazočili zamjenice župana Martina Furdek Hajdin i Vesna Hajsan Dolinar, zamjenik župana Mirko Martinović, potpredsjednica Županijske skupštine Jadranka Golubić, sa županijskim vijećnicima te pročelnici upravnih odjela Županije.

dsc 0006 copy copy copy copy copy

Župan Karlovačke županije Damir Jelić nastavlja s praksom razgovora s građanima i u ovoj godini. Tako je danas, u svome uredu, župan primio devetero građana koji su se prethodno najavili na razgovor. Građani su upoznali župana sa svojim problemima i potrebama te zatražili mogućnost rješavanja istih. Župan Jelić će, u okviru svojih nadležnosti, nastojati pomoći u rješavanju problema građana, kao što je to činio i do sada, svima koji su mu se na ovaj način obratili. S prijamom građana nastavit će se i nadalje, a razgovori će se održavati kao i do sada petkom, temeljem prethodne najave kod tajnice župana na telefon 666101.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT