Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. - Tel. centrala: +385 47 666 111

Početkom školske godine znatno se povećava broj djece u prometu te je nužno posebnu pažnju posvetiti njihovoj sigurnosti, obzirom da su upravo djeca jedna od najugroženijih skupina sudionika u prometu.

 Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011.-2020. godine naglašava potrebu kontinuiranog educiranja djece o propisima i sigurnom kretanju u prometu te povećanja svjesnosti kod svih sudionika u prometu o prisutnosti najugroženijih skupina.

 U cilju promjene ponašanja sudionika u prometu spomenuti Program kao jednu od konkretnih mjera definira stalno promicanje obveze osvjetljavanja (reflektirajuće materije) pješaka i biciklista, dok  Zakon o sigurnosti prometa na cestama odredbom članka 127.  propisuje da je pješak, koji se kreće kolnikom, dužan noću, a i danju u slučaju smanjene vidljivosti, biti označen nekim izvorom svjetlosti ili reflektirajućom materijom. Zakon predviđa kaznu u iznosu 300,00 kuna za postupanje suprotno citiranoj odredbi.

 Sukladno navedenome, za najmlađe osnovnoškolce u Karlovačkoj županiji –  svih 1.144 učenika prvih razreda koji će po prvi puta samostalno sudjelovati u prometu, Savjet za sigurnost prometa na cestama  Karlovačke županije osigurao je obasjavače za pješake – krijesnice, koje osiguravaju vidljivost pješaka po mraku i u uvjetima smanjene vidljivosti, a njihovo bljeskanje automatski poziva vozače na smanjenje brzine, povećanu pažnju i oprez.

 Krijesnice će učenicima  biti podijeljene suradnji sa Policijskom  upravom karlovačkom u okviru preventivne akcije u prometu koju ista već tradicionalno provodi početkom školske godine.

krijesnica1-za_web

          U organizaciji Karlovačke županije - Savjeta za sigurnost prometa na cestama Županije i u suradnji sa Policijskom upravom Karlovačkom i Autoklubom Karlovac d.d. u subotu 12. ožujka 2011. godine, u prostorijama Autokluba Karlovac, održano je županijsko natjecanje učenika završnih razreda srednjih škola na temu «Poznavanje prometnih propisa i prometne kulture».

Na natjecanju je sudjelovalo 17 učenika bez položenog vozačkog ispita, te 13 učenika sa položenim vozačkim ispitom A ili B kategorije, koji su na školskim natjecanjima postigli najbolje rezultate.

Najuspješniji učenici na županijskom natjecanju osvojili su vrijedne nagrade koje je osigurala Karlovačka županija i to:

-    učenici bez položenog vozačkog ispita A ili B kategorije:

  1. mjesto – Dorian Gašparović iz Obrtničko tehničke škole Ogulin - besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije u autoškoli po izboru učenika,
  2. mjesto – Branko Perić iz Gimnazije B. Frankopana Ogulin - 1.000,00 kuna,
  3. mjesto – Matej Vuković iz Srednje škole Slunj - 500,00 kuna

- za učenici sa položenim vozačkim ispitom  A ili B kategorije:

  1. mjesto – Marin Mirić iz Ekonomsko turističke škole - 1.500,00 kuna
  2. mjesto – Lorena Čačković iz Gimnazije Karlovac - 1.000,00 kuna,
  3. mjesto – Ivan Šebetić iz Tehničke škole Karlovac - 500,00 kuna.

Školska natjecanja, koja su prethodila županijskom natjecanju održana su u svih 12 srednjih škola Karlovačke županije u periodu od 16. – 25. veljače 2011. godine, te je na njima sudjelovalo sveukupno 439 učenika od čega 194 sa položenim vozačkim ispitom i 245 bez položenog vozačkog ispita.

 

PRORAČUN KARLOVAČKE ŽUPANIJE za 2011. godinu

 

Na temelju članka 39. Zakona o proracunu („NN“ br. 87/08) i članka 22. Statuta Karlovačke županije („Glasnik Karlovacke županije“ br. 20/09 i 38/09), Županijska skupština na 13. sjednici održanoj 15.12.2010. godine usvojila je


PRORAČUN
KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2011. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2012. I 2013. GODINU

Predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Karlovačke županije Nada Murganić i članica Povjerenstva Ana Župančić sudjelovale su na IV. Koordinaciji županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova održanoj 26. siječnja 2011. godine u Vukovaru.

Kordinaciju je organizirao Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske.

Na sastanku se raspravljalo o radnom nacrtu prijedloga Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2011.-2015. sa naglaskom na ulogu županijskih, odnosno lokaknih povjerenstava pri njenoj provedbi na lokalnoj razini.

Sudionici koordinacije upoznati su sa aktivnostima Ureda vezanim za predstojeće parlamentarne izbore, a raspravljalo se i o aktivnostima županijskih povjerenstava o načinu povećanja političke participacije žena s obzirom na održavanje predstojećih parlamentarnih izbora.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („NN“ br. 87/08) i članka 22. Statuta Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke  županije“ br. 20/09, 38/09), Županijska skupština na 13. sjednici održanoj 15. 12. 2010. godine usvojila je

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA  PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE
ZA 2010. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2011. – 2012. GODINU

 

TABELARNI PRIKAZ - Proračun 2010.godine - 2. Rebalans

PRIJEDLOG PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE 

ZA 2011. godinu

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine
 
 
s a z i v a m
 
 
20. sjednicu Županijske skupštine za utorak, 16. veljače 2016. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac. 
 
Predlažem sljedeći
 
D n e v n i   r e d:
 
 
 
-Izvješće Mandatnog povjerenstva 
-vijećnička pitanja i prijedlozi
 
1.Usvajanje zapisnika s 19. sjednice Županijske skupštine
 
Predsjednik 
Željko Bokulić, dipl. ing. 
 
DOPUNA MATERIJALA
 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT