Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

25. sjednicu Županijske skupštine za utorak, 30. listopada 2012. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

            Predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d:

-       vijećnička pitanja

1. Usvajanje zapisnika s 24. sjednice Županijske skupštine

2. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2012. godinu s projekcijama za 2013. i 2014. godinu
    b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2012. godinu

3. Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća DZ Karlovac, DZ Duga Resa, DZ Ogulin, DZ Vojnić, DZ Slunj, DZ Ozalj, OB Ogulin te OB Karlovac o promjeni djelatnosti radi usklađenja sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti

4. Davanje prethodne suglasnosti na prijedloge statuta osnovnih, srednjih škola i učeničkih domova kojima je Karlovačka županija osnivač

5. Prijedlog Akcijskog plana za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2012. do 2015. godine na području Karlovačke županije

6. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Karlovačke županije

7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Županijskog savjeta mladih

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Josip Zaborski, prof.

 

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

24. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 13. rujna 2012. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

            Predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d:

-       vijećnička pitanja

 1. 1. Usvajanje zapisnika s 23. sjednice
 2. 2. Izvješće o radu župana Karlovačke županije za I. polugodište 2012. godine
 3. 3. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Karlovačke županije za 2011. godinu
 4. 4. Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine
 5. 5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izvršenje Financijskog plana Županijske uprave za ceste Karlovac u periodu I. – VI. 2012. godine
 6. 6. Informacija o financijskim rezultatima poduzetnika Karlovačke županije u 2011. godini
 7. 7. Izvještaj o radu Savjeta za europske integracije Karlovačke županije od 2003. – 2012. godine
 8. 8. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja na imenovanje načelnika Policijske uprave karlovačke
 9. 9. Davanje suglasnosti na Statutarnu odluku Upravnog vijeća Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa
 10. 10. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora Županijskog savjeta mladih
 11. 11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Karlovačke županije
 12. 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Josip Zaborski, prof.

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

23. sjednicu Županijske skupštine za utorak, 10. srpnja 2012. godine, sa početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

            Predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d:

 

-       vijećnička pitanja

1. Usvajanje zapisnika s 22. sjednice Županijske skupštine

2. Izvješće o provedbi županijske Razvojne strategije za 2011. godinu

3. Izvješće o radu Poduzetničke zone „Korana“ d.o.o. za 2011. godinu

4. Izvješće o radu Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o. za 2011. godinu

5. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije za 2011. godinu

6. Izvješće o radu Turističke zajednice Karlovačke županije za 2011. godinu

7. I. izmjene i dopune financijskog plana za 2012. godinu - Županijska uprava za ceste Karlovac

8. Izvješće o stanju i poticajima u poljoprivredi na području Karlovačke županije u 2011. godini

9. Izvješće o trendovima i kretanjima u turizmu Karlovačke županije u 2011. godini te aktivnostima za 2012. godinu

10. Pravilnik o cesti sira Karlovačke županije

11. Prijedlog Odluke o načinu obavljanja vlastite djelatnosti te načinu korištenja i uplaćivanja dijela vlastitog prihoda u školskim ustanovama kojima je Karlovačka županija osnivač

12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Karlovačke županije

13. Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije u 2012. godini

14. Prijedlog Odluke o promjeni naziva Upravnog odjela za europske integracije i regionalnu suradnju u Upravni odjel za europske poslove, međunarodnu i regionalnu suradnju

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 

Josip Zaborski, prof.

20. sjednica Županijske skupštine sazvana je za srijedu, 29. veljače 2012. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

Dnevni red

19. sjednica Županijske skupštine sazvana je za srijedu, 14. prosinca 2011. godine, sa početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

Dnevni red sjednice

U skladu s ovlaštenjem Vlade Republike Hrvatske od 3. kolovoza 2011. godine, dana 9. rujna 2011. godine održane su konstituirajuće sjednice Županijskog vijeća srpske nacionalne manjine i Županijskog vijeća bošnjačke nacionalne manjine.

Sjednici su nazočili župan Karlovačke županije gospodin Ivan Vučić, koji je ujedno i otvorio sjednicu, i predsjednik Županijske skupštine gospodin Josip Zaborski.

Tajnim glasovanjem većinom glasova svih članova vijeća za predsjednika Županijskog vijeća srpske nacionalne manjine izabran je gospodin Rade Kosanović, a za predsjednika Županijskog vijeća bošnjačke nacionalne manjine gospodin Rusmir Akšamija.

Odlukom članova vijeća srpske i bošnjačke nacionalne manjine izbor zamjenika predsjednika izvršit će se na prvim radnim sjednicama vijeća, obzirom da nitko od predloženih kandidata nije dobio potrebnu većinu glasova.

Početkom školske godine znatno se povećava broj djece u prometu te je nužno posebnu pažnju posvetiti njihovoj sigurnosti, obzirom da su upravo djeca jedna od najugroženijih skupina sudionika u prometu.

 Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011.-2020. godine naglašava potrebu kontinuiranog educiranja djece o propisima i sigurnom kretanju u prometu te povećanja svjesnosti kod svih sudionika u prometu o prisutnosti najugroženijih skupina.

 U cilju promjene ponašanja sudionika u prometu spomenuti Program kao jednu od konkretnih mjera definira stalno promicanje obveze osvjetljavanja (reflektirajuće materije) pješaka i biciklista, dok  Zakon o sigurnosti prometa na cestama odredbom članka 127.  propisuje da je pješak, koji se kreće kolnikom, dužan noću, a i danju u slučaju smanjene vidljivosti, biti označen nekim izvorom svjetlosti ili reflektirajućom materijom. Zakon predviđa kaznu u iznosu 300,00 kuna za postupanje suprotno citiranoj odredbi.

 Sukladno navedenome, za najmlađe osnovnoškolce u Karlovačkoj županiji –  svih 1.144 učenika prvih razreda koji će po prvi puta samostalno sudjelovati u prometu, Savjet za sigurnost prometa na cestama  Karlovačke županije osigurao je obasjavače za pješake – krijesnice, koje osiguravaju vidljivost pješaka po mraku i u uvjetima smanjene vidljivosti, a njihovo bljeskanje automatski poziva vozače na smanjenje brzine, povećanu pažnju i oprez.

 Krijesnice će učenicima  biti podijeljene suradnji sa Policijskom  upravom karlovačkom u okviru preventivne akcije u prometu koju ista već tradicionalno provodi početkom školske godine.

krijesnica1-za_web

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT