Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

Odbor za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2017. godinu objavljuje


J A V N I   P O Z I V

za predlaganje kandidata za dodjelu
javnog priznanja za životno djelo


1.    Javno priznanje Županije za životno djelo dodjeljuje se za naročite zasluge i uspjehe te ostvarene rezultate u stručnom, umjetničkom, znanstvenom i drugom radu tijekom životnog vijeka pojedinaca s područja Županije.

Javno priznanje za životno djelo može se dodijeliti i posmrtno.
 

2.    Kriterij za dodjelu javnog priznanja za životno djelo je sljedeći:
- da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos te ostvarili rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih područja odnosno međunarodnoj promidžbi i ugledu Županije.


3.    Prijedlog za dodjelu javnog priznanja za životno djelo mogu podnijeti:
-    župan
-    vijećnici Županijske skupštine
-    upravna tijela Županije
-    gradonačelnici i načelnici s područja Županije
-    političke stranke na razini Županije
-    pravne odnosno fizičke osobe s područja Županije.


4.    Prijedlog za dodjelu javnog priznanja za životno djelo mora biti pismeno i primjereno obrazložen i sadržavati sljedeće:
-    životopis
-    tijek rada i ostvarenih rezultata tijekom životnog vijeka
-    temeljito obrazloženje razloga predlaganja.

 

5.    Prijedlozi se dostavljaju

Odboru za dodjelu javnih priznanja Županije za 2017. godinu,
Ulica A. Vraniczanya br. 2
Karlovac

 

Rok za podnošenje prijedloga je 28. veljače 2018. godine.


6.    Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Uredu župana Karlovačke županije, telefon 666-103 i na službenim internetskim stranicama Karlovačke županije (www.kazup.hr).

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT