Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

KLASA: 021-04/16-01/147

URBROJ: 2133/1-08/01-16-01

Karlovac, 21. studenog 2016.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

s a z i v a m

 

26. sjednicu Županijske skupštine za utorak, 20. prosinca 2016. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

 

Predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d:

 

- Vijećnička pitanja i prijedlozi

1. Usvajanje zapisnika s 25. sjednice Županijske skupštine
2. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2016. godinu

        - Obrazloženje uz prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2016. godinu
    b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2016. godinu
3. a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

- Obrazloženje uz Prijedlog proračuna Karlovačke županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

- Prilog 1

- Prilog 2

- Prilog 3

- Prilog 4

- Prilog 5

- Prilog 6

- Prilog 7

- Prilog 8

- Prilog 9

   b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2017. godinu

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o županijskim porezima
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na III izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2016. godinu
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Karlovac za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
7. Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe plana unapređenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2016. godinu
8. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2017. godinu
9. Godišnja analiza stanja sustava zaštite i spašavanja za 2016. godinu i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
10. Prijedlog Odluke o korisnicima, namjeni i načinu korištenja sredstava lovozakupnine za razvoj i unapređenje lovstva na području Karlovačke županije
11. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije u 2017. godini
12. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Karlovačke županije u 2017. godini
13. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Karlovačke županije za 2017. godinu
14. Prijedlog Programa rada Županijskog savjeta mladih za 2017. godinu
15. Izvješće o održanim županijskim natjecanjima učenika osnovnih i srednjih škola Karlovačke županije u školskoj godini 2015./2016.
16. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta OŠ Barilović
17. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Učeničkog doma Karlovac
18. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Osnovne škole Slava Raškaj Ozalj za promjenom naziva Područne škole Vrhovac
19. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu obavljanja poslova mrtvozorstva na području Karlovačke županije

20. Davanje suglasnosti na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:

a) Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2016. godinu
b) Plan prihoda i rashoda za 2017. godinu
c) Program rada za 2017. godinu
d) Odluka o dopuni Statuta Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske

21. Prijedlog Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina na području Karlovačke županije u 2017. godini
22. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije u razdoblju siječanj – lipanj 2017. godine
23. Prijedlog Odluke o načinu i kriterijima dodjele javnih priznanja Karlovačke županije za 2016. godinu
24. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Županije za 2016. godinu
25. Program rada Županijske skupštine za prvo polugodište 2017. godine

 

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Željko Bokulić, ing.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

DOPUNA MATERIJALA:

 

- Završno izvješće projekta "Razminiranje poljoprivrednog zemljišta" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. (podmjera 5.2.)

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT