Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,  GRAĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠAAdresa: Križanićeva 11, 47000 Karlovac
Telefon: 047/ 611-224
Telefax: 047/ 611-011
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

Pročelnica: Marina Jarnjević, dipl.iur. mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Tajnica: Ljiljana Sudac, 047/611-224, e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo

Voditelj::Franjo  Žgela,dipl.inž.arh.arh.,tel:047/611-010,    e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Biljana Crnadak, građ.teh.,               tel:047/609-274,     e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kristijan Fištrović, ing.građ.              tel: 047/611-224     e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

UREDOVNO VRIJEME ZA RAD SA STRANKAMA: PONEDJELJAK, SRIJEDA I PETAK OD  8 DO 14.


Odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša

e-mail.: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Voditeljica: Vjeruška Stanišić, dipl.inž.agr.,                                                               tel:047/609-271  e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Marica Igrečić-Ćuk, dipl.inž.kult.teh. - viši stručni suradnik za zaštitu prirode i okoliša, tel:047/609-273  e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Ivana Palijan, preh.teh., - referent za zaštitu prirode i okoliša,                                     tel:047/609-270  e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Mirela Radočaj, bacc.oec. 047/609-279 e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Duga Resa

UREDOVNO VRIJEME ZA RAD SA STRANKAMA: PONEDJELJAK, SRIJEDA I PETAK OD  8 DO 14.


Adresa: Trg Sv. Jurja 1, 47250 Duga Resa

Telefon: 047/658-945, 801-990

Telefax: 047/801-529

Voditelj: Anita Malović, dipl.inž.arh., tel:047/658-945   e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dubravka Cindrić, inž.građ.,             tel:047/801-739   e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   

Miroslav Leš, građ.teh.,                   tel.047/801-529   e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Goran Grba, dipl.iur.                        tel:047/801-529   e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ines Tomasini, dipl.ing.građ.             tel.047/801-739   e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 Ana Fudurić, diipl.ing.građ.             tel.044/658-945 e-mail.:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odsjek za  prostorno uređenje i graditeljstvo Ogulin

UREDOVNO VRIJEME ZA RAD SA STRANKAMA: PONEDJELJAK, SRIJEDA I PETAK OD  8 DO 14.


Adresa: Ulica Bernardina Frankopana 11 a, 47300 Ogulin
Telefon: 047/ 531-354
Telefax: 047/ 532-201

 

Vesna Salopek Košutić, dipl.inž.građ., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Nevenka Sabljak, dipl.inž.građ.                            e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Željko Gračanin, dipl.inž.građ.                              e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ivanka Vučić, upr.pravnik                                     e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Mihaela Vratarić - administrativni referent              e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tanja Fumić, dipl.iur.                                           e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Tomislav Ceranić, domarOdsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Ozalj

UREDOVNO VRIJEME ZA RAD SA STRANKAMA: PONEDJELJAK, SRIJEDA I PETAK OD  8 DO 14.


Adresa:
Kurilovac 1, 47280 Ozalj
Telefon: 047/ 732-303
Telefax: 047/ 732-435

 

Diana Štedul, dipl. inž. građ.,        tel:047/732-303  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Branko Smiljanić, upr.pravnik, tel:047/732-217  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Slunj


UREDOVNO VRIJEME ZA RAD SA STRANKAMA: PONEDJELJAK, SRIJEDA I ČETVRTAK OD 8 DO 14 SATI.


Adresa: Školska 2, 47240 Slunj
Telefon: 047/ 777-546
Telefax: 047/ 777-260

Kata Matešić, administrativni referent        e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Franjo Prebeg, građ.teh,                           e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Paulina Obajdin, građ.teh.                        e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Valentina Stipetić, dipl.iur.                        e-mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 
Djelatnost: Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša obavlja upravne i stručne poslove u svezi izdavanja lokacijskih dozvola, potvrda parcelacijskog elaborata, rješenja o utvrđivanju građevinske čestice, rješenja o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, rješenja o izvedenom stanju, potvrda izvedenog stanja te uporabnih dozvola i dozvola za uklanjanje te drugih upravnih radnji u svezi gradnje i prostornog uređenja kao i zaštite okoliša, gospodarenja otpadom te zaštite prirode, odnosno koje mu povjeri nadležno tijelo sukladno Zakonu.

Po ovlasti župana, Upravni odjel može davati suglasnosti na prostorne planove sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji. Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša obavlja poslove iz svog djelokruga rada u sjedištu Županije za područje cijele Županije te za slijedeće općine – Draganić, Krnjak, Lasinja, Vojnić.
Za područja ostalih gradova i općina Upravni odjel za građenje i zaštitu okoliša obavlja poslove u ispostavama kako slijedi:


u Ogulinu – za područje Grada Ogulina te općina Josipdol, Plaški, Saborsko i Tounj

u Slunju – za područje Grada Slunja te općina Rakovica i Cetingrad

u Dugoj Resi – za područje Grada Duga Rese te općina Barilović, Bosiljevo, Netretić i Generalski Stol

u Ozlju
– za područje Grada Ozlja te općina Ribnik, Žakanje, Kamanje
Važni dokumenti:


1.  Prostorni plan Karlovačke županije (ZIP - 99 MB)
2.  Stručna podloga zaštite prirode Karlovačke županije (.ZIP - 106 MB)
3.  Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije - Hidrogeološko podloga (.PDF - 9,3 MB)
4.  Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije - Idejno rješenje
      - projekt (.PDF - 1,4 MB)
      - grafički prikazi (.ZIP - 4 MB)
      - grafički prikazi ispravak (.ZIP - 0,8 MB)
5.  Plan gospodarenja otpadom Karlovačke županije (.PDF - 0,8 MB)
6.  Prostorni plan uređenja Grada Duga Resa
7.  Prostorni plan uređenja Grada Ogulina
8.  Prostorni plan uređenja Grada Slunja
9.  Prostorni plan uređenja općine Generalski Stol

 

 

VEZNI LINKOVI: 

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=3715

 

http://www.mzoip.hr/hr/propisi-i-medunarodni-ugovorixxx.html

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT