Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

20190520 124425U ponedjeljak 20. svibnja 2019. godine, u prostoru Male scene Hrvatskog doma, održan je prvi sastanak radne skupine za razvoj modela upravljanja Malom scenom Hrvatskog doma i prostorom budućeg Urbanog parka, gdje je uključena i zamjenica župana Martina Furdek- Hajdin. Radi se o projektu naziva Hrvatski dom u centru koji provodi Savez udruga KAoperativa u partnerstvu s Gradom Karlovcem, u trajanju od listopada 2018. godine do listopada 2020. godine. Cilj projekta je osnaživanje već postojećeg partnerstva civilnog i javnog sektora u upravljanju prostorom Male Scene Hrvatskog doma kroz edukaciju, razvoj modela upravljanja i provedbu participativnih kulturnih i umjetničkih programa u prostoru urbanog parka koji tek treba nastati. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fond u iznosu od 1,6 milijuna kuna. Glavne aktivnosti na projektu su medijske kampanje o podizanju svijesti o društvenim kulturnim centrima, formiranje i sastanci radne skupine te uređenje i pokretanje Urbanog parka. Radni sastanak vodio je Denis Mikšić, predsjednik Saveza udruga Ka-operativa.

 

20190517 165035U Oris Kući arhitekture, u petak 17. svibnja 2019. godine, po prvi puta u Hrvatskoj obilježio se Međunarodni dan svjetlosti. Projekt je nastao na inicijativu organizacije UNESCO-a 2017. godine koja je 16. svibanj proglasila Međunarodnim danom svjetlosti iz razloga što je na taj dan 1960. godine fizičar i inženjer Theodore Harold Maiman emitirao prvu lasersku zraku. Svrha projekta je usmjeriti našu pozornost na važnost fenomena svjetlosti i svjetla i ukazati na bolje razumijevanje i uvažavanje njene uloge i važnosti koju ima u našim životima, u svim područjima života. Treba naglasiti kako je Hrvatska domovina dvojice znanstvenika čija su razmišljanja i djela ugrađena u istraživanja o svojstvima svjetlosti, a to su Ruđer Josip Bošković i Nikola Tesla. Do danas, preko 200 događaja u 70-ak zemalja diljem svijeta službeno je registrirano za sudjelovanje u globalnoj proslavi svjetlosti. Ovogodišnji moto Dana svjetlosti je „The Illuminating Education – Prosvjetljeno obrazovanje“. Na obilježavanju Dana svjetlosti prezentirane su tri teme.

 

ciklo4

Predstavnici Karlovačke županije na konferenciji „Dani cikloturizma“ (od 15. do 17. svibnja) u Metkoviću  predstavljaju bogatu cikloturističku ponudu naše županije. Prezentaciju cikloturističke ponude Karlovačke županije održali su  Mateja Petračić, viša predavačica Veleučilišta u Karlovcu i Tomislav Lokmer, viši stručni suradnik za turizam Karlovačke županije. Prezentirali su i daljnje mogućnosti razvoja te suradnje za Karlovačku županiju. Tom prilikom, susreli su se sa stručnjacima iz biciklističke i turističke struke, koji su kao gosti i predavači poučavali o cikloturizmu kao najbrže rastućem specifičnom obliku aktivnog turizma u Republici Hrvatskoj.

dsc 0006 023

Ekonomsko-turistička škola Karlovac obilježila je u petak, 17. svibnja, svoju 100. obljetnicu. Tom je prigodom, u Gradskom kazalištu Zorin dom u Karlovcu, održana svečana priredba na kojoj su u ime Karlovačke županije nazočile zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar i pročelnica za školstvo Marija Medić. 

60525467 422158201701241 2465828573894672384 n

Tijekom proteklog vikenda održana je Međunarodna utrka "Autocross memorijal Josip Pilat - Ribnik 2019", u organizaciji Autokluba "Ozalj". Nastupio je 31 vozač iz 7 europskih zemalja - Slovačke, Slovenije, Hrvatske, Mađarske, Austrije, Italije i Češke. Natjecatelje, organizatore i publiku je u ime župana Damira Jelića i Karlovačke županije pozdravila zamjenica župana Vesna Hajsan - Dolinar. Organizatori su zahvalili Karlovačkoj županiji na potpori u organizaciji ovog atraktivnog natjecanja.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT