Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

1 copy copy copy copy copy copy copy

U utorak, 11. svibnja 2019., u Uredu župana Karlovačke županije, održano je konstituiranje Vijeća srpske nacionale manjine te konstituiranje Vijeća bošnjaške nacionalne manjine, u zakonskom roku, sukladno izborima Vijeća nacionalnih manjina održanih 5. svibnja 2019. Za predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine izabran je Ilija Matijević, a za njegovog zamjenika izabran  je Nikola Grba, dok je za predsjenika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine izabran Azim Durmić, a za njegovog zamjenika Mujo Dizdrarević.

3 copy copy

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT