Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

 UPUTE VEZANE UZ POTPISIVANJE UGOVORA O KONCESIJI

 

            Molimo Vas da nam prilikom dolaska na potpisivanje predmetnog Ugovora dostavite bjanko zadužnicu (potpis koncesionara mora biti ovjeren kod javnog bilježnika) odnosno akceptiranu mjenicu.
           Bjanko zadužnica na iznos od 5.000,00 kuna dostavlja se u svrhu naplate naknade koncesije te naknade moguće štete nastale zbog neispunjavanja obveza iz Ugovora o koncesiji za svakog ponuditelja (budućeg koncesionara) iz djelatnosti obiteljske (opće) medicine, stomatološke zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite dojenčadi i predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i laboratorijske dijagnostike.
         Ponuditelj (budući koncesionar) iz djelatnosti zdravstvene njege u kući u svrhu naplate naknade koncesije te naknade moguće štete nastale zbog neispunjavanja obveza iz ugovora o koncesiji treba prilikom potpisivanja Ugovora dostaviti akceptiranu mjenicu na iznos od 1.500,00 kuna, s klauzulom "bez protesta", ispunjen i ovjeren u skladu s propisima mjeničnog poslovanja.


Prilozi:  - upute za popunjavanje bjanko zadužnice sa primjerom 
            - primjer ispravno popunjene mjenice

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT