Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

 

Adresa: A Vraniczanya 4, 47000 Karlovac

Telefon: 047/666-264

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Pročelnik:

Željko Fanjak - 047/666-264

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

Administrativni tajnik:

Ana Jaušovec - 047/666-264

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

Viša savjetnica za razvoj i EU fondove

Renata Marinković  - 047/666-134

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Viši stručni suradnik za turizam

Tomislav Lokmer  - 047/666-150

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 


Viši stručni suradnik za komunalne poslove i infrastrukturu: 
Branka Šeketa - 047/666-265

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Viši stručni suradnik za energetiku:
Dragutin Tropčić - 047/666-137

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

Viši stručni suradnik za poljoprivredu:

Kristina Magdić. - 047/666-151

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 Djelatnosti:

1. Gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i obrtništvo

  •   praćenje i analiza stanje u gospodarstvu, pružanje informacija i kreiranje izvješća za potrebe Županijskog poglavarstva i Županijske skupštine, te resornog Ministarstva
  •   praćenje i analiza malog i srednjeg poduzetništva, predlaganje i provedba mjera promicanja, razvoja i sustavnog unapređenja poduzetništva na području Županije
  •   provedba konkretnih projekata poticanja i razvoja poduzetništva, informiranje i savjetovanje poduzetnika, zaprimanje, obrađivanje i predlaganje zahtjeva za poduzetničke kredite Povjerenstvu. Suradnja s poslovnim bankama, praćenje realizacije kredita, kontrola i vođenje evidencije o isplaćenim sredstvima za subvencije kamata, kao i sva tekuća i konačna izvješća o provođenju projekta
  •   provođenje projekta institucionalne podrške razvoju poduzetništva, a posebice županijski projekt razvoja poduzetničkih zona. Kontaktiranje i informiranje poduzetnika o uvjetima i pogodnostima ulaganja na području Županije, te izrada potrebitih akata i izvješća vezanih na provođenje projekta

Djelatnosti:

1. Komunalni poslovi i poslovi iz područja komunalne infrastrukture
2. Promet
3 Ostali poslovi


1. Komunalni poslovi i poslovi iz područja komunalne infrastrukture

 

○ vođenje evidencije o visini:  komunalne naknade, komunalnog doprinosa, cijena komunalnih usluga i naknadi za priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda u gradovima i općinama na području županije;

○   praćenje potreba za ulaganjem u komunalnu infrastrukturu na području županije, utvrđivanje prioritetnih projekata izgradnje komunalne infrastrukture, priprema izvješća i drugih akata za potrebe rada Župana i Županijske skupštine;

○    obavljanje ostalih poslova iz područja komunalnog gospodarstva;

 
2. Promet

○     provođenje upravnog postupka u predmetima zahtjeva prijevoznika za izdavanje dozvola za obavljanje županijskog linijskog  prijevoza putnika, izdavanje dozvola te vođenja upisnika izdanih dozvola, sukladno odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (“Narodne novine“ broj 82/13) i Pravilnika o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika (“Narodne novine“ broj 114/15);

○   suradnja sa Hrvatskom gospodarskom komorom – Županijskom komorom Karlovac u svrhu usklađenja županijskih voznih redova;

○   obavljanje ostalih poslova iz područja prometa.

 

Upisnik izdanih dozvola (Knjiga 4)

Upisnik izdanih dozvola (Knjiga 5)

 

Vozni redovi (knjiga 4)

 

Vozni redovi (knjiga 5)

 
ENERGETSKI DOKUMENTI KARLOVAČKE ŽUPANIJE

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT