Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

Adresa: Haulikova 14, 47000 Karlovac

Telefon: 047/609-170
Telefaks: 047/609-175

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Pročelnik:

Željko Fanjak, mag. oec. - 047/609-170

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

Administrativni tajnik:

Ana Jaušovec - 047/609-170

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Viši stručni suradnik za gospodarstvo i poduzetništvo:

Matija Furač, mag. oec.  - 047/609-172 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Viši stručni suradnik za komunalne poslove i infrastrukturu: 
Branka Šeketa, dipl. inž. prometa - 047/609-166

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Viši stručni suradnik za energetiku:
Dragutin Tropčić, dipl. inž. elektrotehnike - 047/609-168

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Viši stručni suradnik za lovstvo:

Vilim Magdić, dipl.ing.šum. - 047/609-169

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Viši stručni suradnik za poljoprivredu:

Kristina Magdić, dipl.ing.agr. - 047/609-177

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 Djelatnosti:

1. Gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i obrtništvo

  •   praćenje i analiza stanje u gospodarstvu, pružanje informacija i kreiranje izvješća za potrebe Županijskog poglavarstva i Županijske skupštine, te resornog Ministarstva
  •   praćenje i analiza malog i srednjeg poduzetništva, predlaganje i provedba mjera promicanja, razvoja i sustavnog unapređenja poduzetništva na području Županije
  •   provedba konkretnih projekata poticanja i razvoja poduzetništva, informiranje i savjetovanje poduzetnika, zaprimanje, obrađivanje i predlaganje zahtjeva za poduzetničke kredite Povjerenstvu. Suradnja s poslovnim bankama, praćenje realizacije kredita, kontrola i vođenje evidencije o isplaćenim sredstvima za subvencije kamata, kao i sva tekuća i konačna izvješća o provođenju projekta
  •   provođenje projekta institucionalne podrške razvoju poduzetništva, a posebice županijski projekt razvoja poduzetničkih zona. Kontaktiranje i informiranje poduzetnika o uvjetima i pogodnostima ulaganja na području Županije, te izrada potrebitih akata i izvješća vezanih na provođenje projekta

Djelatnosti:

1. Komunalni poslovi i poslovi iz područja komunalne infrastrukture
2. Promet
3 Ostali poslovi


1. Komunalni poslovi i poslovi iz područja komunalne infrastrukture

 

○ vođenje evidencije o visini:  komunalne naknade, komunalnog doprinosa, cijena komunalnih usluga i naknadi za priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda u gradovima i općinama na području županije;

○   praćenje potreba za ulaganjem u komunalnu infrastrukturu na području županije, utvrđivanje prioritetnih projekata izgradnje komunalne infrastrukture, priprema izvješća i drugih akata za potrebe rada Župana i Županijske skupštine;

○    obavljanje ostalih poslova iz područja komunalnog gospodarstva;

 
2. Promet

○     provođenje upravnog postupka u predmetima zahtjeva prijevoznika za izdavanje dozvola za obavljanje županijskog linijskog  prijevoza putnika, izdavanje dozvola te vođenja upisnika izdanih dozvola, sukladno odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (“Narodne novine“ broj 82/13) i Pravilnika o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika (“Narodne novine“ broj 114/15);

○   suradnja sa Hrvatskom gospodarskom komorom – Županijskom komorom Karlovac u svrhu usklađenja županijskih voznih redova;

○   obavljanje ostalih poslova iz područja prometa.

 

Upisnik izdanih dozvola (Knjiga 4)

Upisnik izdanih dozvola (Knjiga 5)

 

Vozni redovi (knjiga 4)

 

Vozni redovi (knjiga 5)

 

 
ŽUPANIJSKA RAZVOJNA STRATEGIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE 2020+

Odluka o upućivanju na javnu raspravu nacrta prijedloga Razvojne strategije Karlovačke županije 2016. - 2020+ i Strateške studije utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Karlovačke županije 2016. - 2020+

STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA
STUDIJU PROMETNOG RAZVOJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

 

 

Odluka o provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za Studiju prometnog razvoja Karlovačke županije

 

Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode od 26.10.2015. godine

 

Informacija o Odluci o provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za Studiju prometnog razvoja Karlovačke županije

 

Sažetak Projektnog zadatka, ciljevi i programska polazišta

 

Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš za Studiju prometnog razvoja Karlovačke županije

 

Odluka o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš za Studiju prometnog razvoja Karlovačke županije

 

Odluka o imenovanju savjetodavnog stručnog povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Studiju prometnog razvoja Karlovačke županije

 

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Savjetodavnog stručnog povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Studiju prometnog razvoja Karlovačke županije

 

O D L U K A o upućivanju Strateške studije o utjecaju Studije prometnog razvoja Karlovačke županije na okoliš i Nacrta prijedloga Studije prometnog razvoja Karlovačke županije na javnu raspravu

 Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o strateškoj Studiji o utjecaju studije prometnog razvoja Karlovačke županije na okoliš i nacrtu prijedloga Studije prometnog razvoja Karlovačke županije

PRILOG 1.

- Preslika Odluke o upućivanju Strateške studije o utjecaju Studije prometnog razvoja Karlovačke županije na okoliš i Nacrta prijedloga Studije prometnog razvoja Karlovačke županije na javnu raspravu

- Preslike dokaza objave Odluke o upućivanju Strateške studije o utjecaju Studije prometnog razvoja Karlovačke županije na okoliš i Nacrta prijedloga Studije prometnog razvoja Karlovačke županije na javnu raspravu

PRILOG 2.

- Preslika Obavijesti o provođenju javne rasprave o Strateškoj studiji o utjecaju Studije prometnog  razvoja Karlovačke županije na okoliš i Nacrtu prijedloga Studije prometnog razvoja Karlovačke županije

- Preslike dokaza objave Obavijesti o provođenju javne rasprave o Strateškoj studiji o utjecaju Studije prometnog Karlovačke županije na okoliš i Nacrtu prijedloga Studije prometnog razvoja Karlovačke županije

PRILOG 3.

-Preslika dokaza objave predmeta javne rasprave na internetskoj stranici Karlovačke županije

PRILOG 4.

-Preslika bilješke iz Knjige primjedbi

PRILOG 5.

-Preslika Zapisnika sa javnog izlaganja o Strateškoj studiji o utjecaju Studije prometnog razvoja Karlovačke županije na okoliš i Nacrtu prijedloga Studije prometnog razvoja Karlovačke županije

- Preslika Potpisne lista nazočnih na javnom izlaganju

PRILOG 6.

- Preslika dopisa Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalnu infrastrukturu, obnovu i energetiku Karlovačke županije od 07. studenog 2016. godine

- Preslika arhivskog primjerka dopisa Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalnu infrastrukturu, obnovu i energetiku Karlovačke županije od 07. studenog 2016. Godine

- Preslike povratnica-obavijesti o prijemu 

PRILOG 7.

- Preslike pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi

PRILOG 8.

- Očitovanja Izrađivača i Ovlaštenika na zaprimljena mišljenja, prijedloge i primjedbe 

 

 

 

ENERGETSKI DOKUMENTI KARLOVAČKE ŽUPANIJE

 

 

Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Karlovačke županije

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT