Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Strategija Karlovačka županija - pametna županija tema je konferencije za medije koja će se u četvrtak, 27. lipnja, održati u Uredu župana Karlovačke županije.
Projekt će predstaviti zamjenica župana Martina Furdek Hajdin i predstavnici tvrtki izrađivača Strategije InfoDom, Slavko Vidović i InfoCumulus, Damir Šohar.    
Početak je u 14 sati.

Uz prisustvo župana Karlovačke županije Damira Jelića i gradonačelnika Grada Duga Resa Tomislava Boljara u četvrtak, 27. lipnja, će u prostoru Doma zdravlja Duga Resa biti potpisan Ugovor o energetskoj obnovi zgrade Doma zdravlja Duga Resa. Ugovor će svečano potpisati ravnateljica Doma zdravlja Melita Trgovčić i predstavnik izvoditelja radova tvrtke Građevinarstvo Stipić d.o.o. iz Svetog Ivana Zeline.
Ukupna vrijednost radova na energetskoj obnovi Doma zdravlja iznosi 1.188.579,48 kuna, od čega Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost bespovratno financira s 911.387,50 kn, a ostalo će biti financirano sredstvima Doma zdravlja.
Nakon svečanog potpisivanja Ugovora biti će predstavljena i dva novonabavljena sanitetska vozila za potrebe Doma zdravlja Duga Resa, čija je ukupna vrijednost gotovo 900 tisuća kuna.
Početak je u 9 sati.

image4

Predstavljanje telemedicinske usluge u zdravstvenom sustavu Karlovačke županije održano je u srijedu, 26. lipnja, u prostoru Doma zdravlja Ozalj, u Ozlju. Ove nove mogućnosti dostupnosti specijalističkih usluga na daljinu predstavili su ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu prim. mr. Maja Grba Bujević, zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar s pročelnikom za zdravstvo Karlovačke županije Predragom Koraćem i ravnateljica Doma zdravlja Ozalj Nada Diković, uz nazočnost gradonačelnice Grada Ozlja Gordane Lipšinić. Ovom se suvremenom tehnikom znatno povećava dostupnost. zdravstvene usluge u ruralnom području te smanjuju liste čekanja pacjenata na potrebne zdravstvene usluge.

 dsc 0009 022

Osnovna škola Plaški uskoro će biti u potpunosti energetski obnovljena. Ugovor o energetskoj obnovi Osnovne škole Plaški svečano je potpisan u srijedu, 26. lipnja, u Uredu župana Karlovačke županije.

U nazočnosti župana Karlovačke županije Damira Jelića i njegovih suradnika, načelnika Općine Plaški Pere Damjanovića i njegovog zamjenika Ivana Šege te saborskog zastupnika Tomislava Lipošćaka Ugovor su potpisali ravnatelj Osnovne škole Plaški Vlatko Kulić i predstavnik izvođača radova, tvrtke JUKIĆ-DAM d.o.o iz Otoka, Mate Mihoć.

Ovim će se Ugovorom osigurati cjelovita energetska obnova zgrade Osnovne škole Plaški i pripadajuće školske sportske dvorane. Investicija je vrijedna 5.805.162,25 kuna (prema postupku javne nabave), a dio investicije s 3.117.837,66 kn bespovratno financira Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, dok će ostatak sufinancirati Karlovačka županija iz decentraliziranih sredstava Proračuna Karlovačke županije u 2019. i 2020. godini. Završetkom projekta škola će biti potpuno energetski obnovljena te će iz energetskog razreda F, u kojem se nalazi danas, biti smještena u energetski razred B.

Gradsko vijeće Grada Ozlja održat će u srijedu, 26. lipnja, svoju 18. sjednicu. uz predložene točke dnevnoga reda na sjednici će se raspravljati i o Izvješću o stanju projekta izgradnje novog i sanacije postojećeg mosta preko rijeke Kupe u Gornjem Pokupju. Vijećnicima i vodstvu Grada Ozlja Izvješće će na samom početku sjednice predstaviti predstavnici investitora, Hrvatskih cesta te zamjenica župana Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin. Sjednica Gradskog vijeća počinje u 17,30 sati, u Gradskoj vijećnici Ozlja, Kurilovac 1.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT