Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

ogulin hgss 1099464

Župan Karlovačke županije Damir Jelić, družio se u utorak, 15. listopada, u Ogulinu, s pripadnicima Hrvatske gorske službe spašavanja stanica Karlovac i Ogulin. Predstavnike ogulinskog i karlovačkog HGSS-a predvodio je predsjednik Hrvatske gorske službe spašavanja, Josip Granić. Uz zajednički razgovor župan je saslušao njihova iskustva s terena, ideje za unapređenjem rada službe, čime bi se poboljšala efikasnost i olakšao njihov rad. Pripadnici HGSS-a ističu kako najviše akcija odrađuju na najmanje naseljenim područjima naše županije, a u prošloj su godini na području Karlovca i Ogulina imali 171. akciju spašavanja. Pohvalili su primjerenu suradnju sa svim žurnim službama u Karlovačkoj županiji i pritom zahvalili na iznimnoj suradnji i potpori, koju Karlovačka županija pruža njihovom radu.

dsc 0022 025

Druga godina provođenja programa KA RADDAR bila je tema konferencije za medije održane u utorak, 15. listopada, u Tehničkoj školi u Karlovcu. O temi su govorili župan Karlovačke županije Damir Jelić, zamjenica gradonačelnika Grada Karlovca, Andreja Navijalić, ravnatelj Tehničke škole Ivan Janković, kao predstavnik škole provoditelja prjekta te profesor mentor Anto Gagula. Konferenciji su nazočile i predstavnice partnera na projektu, ravnateljica Gimnazije Karlovac Snježana Štranjgar te tajnica Zajednice tehničke kulture Karlovačke županije Suzana Šnajder. Ovaj je projekt Karlovačke županije pohvaljen kao vrlo vrijedan i zanimljiv učenicima, projekt koji potiče kreativnost i izvrsnost, a usmjeren je ponajviše prema deficitarnim zanimanjima. Prema riječima ravnatelja Tehničke škole u Karlovcu Ivana Jankovića već je prva godina njegova provođenja pokazala rezultate u ovoj školi jer je škola upisala značajno veći broj učenika upravo u ova deficitarna zanimanja.
Program KA RADDAR je temelj za što ranije usmjeravanje mladih prema STEM području i deficitarnim zanimanjima, odnosno prema tržištu rada te kvalitetna poveznica obrazovnog i gospodarskog sustava Karlovačke županije. Karlovačkoj županiji je uručen certifikat za Program KA RADDAR te je postao registrirana europska točka izvrsnosti. Ove će godine program pohađati 201 učenik 7. i 8. razreda osnovnih škola s područja Karlovačke županije, u 13 različitih predmeta.
Radionice se održavaju svake druge subote u trajanju od 3 sata, na 3 lokacije u školam partnerima – Gimnazija Karlovac, Tehnička škola Karlovac i Zajednica tehničke kulture.

72693244 1518761758275176 1635103631659237376 o copy

Karate klub Karlovac 1969 u petak, 11. listopada, obilježio je pedeset godina postojanja. Svečanost je održana u Gradskom kazalištu Zorin dom u Karlovcu. Tom je prigodom promovirana i monografija "Pedeset godina karatea u Karlovcu - od Feitla do Povrženića" autora Marijana Bakića, a gostima se obratio legenda i aktualni predsjednik KK Karlovac Želimir Feitl. Na svečanosti su predane zahvale i priznanja zaslužnima za razvoj ovog sporta u Karlovcu i Karlovačkoj županiji, a priznanje je primio i župan Damir Jelić, koji se potom obratio okupljenima.

 

72127591 502008740382853 6709708011297832960 n copy

Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije organizirala je, u petak, 11. listopada, manifestaciju Dan Vrlovke 2019. Program je započeo predstavljanjem projekta od strane organizatora, a potom je uslijedila prezentacija projekta "Dorina kuća - špilja iznad špilje". Organizirane su različite radionice, namijenjene prije svega najmlađoj publici, a na kraju i vođene ture u špilji, potraga za šišmišima i slušanje njihova glasanja. U ime Karlovačke županije prisustvovala je zamjenica župana Martina Furdek Hajdin.

 

dsc 0003 036

Kolegij župana s pročelnicima Karlovačke županije održan je u ponedjeljak, 14. listopada, u Vojniću, u dvorani za sastanke Doma kulture Vojnić. Na sastanku, na kojem je sudjelovao i kolegij Općine Vojnić, na čelu s načelnikom Nebojšom Andrićem, raspravljalo se o projektima Karlovačke županije, posebno onima koji se odnose na područje Vojnića. Tako se razgovaralo o temi demografije, radnih mjesta, radu i projektima Regionalne razvojne agencije JURRA, Intervencijskom planu, Centru za gospodarenje otpadom na Babinoj gori, Regionalnom centru kompetentnosti, projektu Nikola Tesla, izdavanju akata za gradnju te Razvojnom fondu Karlovačke županije, iz kojeg je Općina Vojnić dobila sredstva za izgradnju dječjeg vrtića.

Načelnik Andrić je naglasio da je Općina Vojnić veliko gradilište te da rade na projektima vrijednim preko 30 milijuna kuna, od kojih je posebno istaknuo projekt dječjeg vrtića koji im je važan zbog povećanja broja djece. Tu su nadalje projekti vatrogasnog doma, reciklažnog dvorišta, kao i značajni gospodarski projekti: postrojenje za kogeneraciju na bio-masu, izgradnja aquaparka, rekonstrukcija tržnice u Vojniću te izgradnja punionice vode u Utinji. Naglašeni su problemi stambenog zvrinjavanja i problem dostupnosti hitne medicine za koje je zatražena pomoć Županije.

Župan Jelić posebno je pohvalio rad općinskog vodstva, najviše zbog brojnih projekata i povlačenja sredstava iz različitih fondova za njihovu realizaciju.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT