Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

 20190220 094524 copy copy copy

Danas, 20.veljače održan je sastanak u Uredu župana na kojem su prisustvovali zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar sa suradnicima, ravnatelj JURRA-e, Vilko Klasan, zamjenik ravnatelja JURRA-e Krunoslav Kralj, ravnatelj tehničke škole Ivan Janković , ravnatelj trgovačko-ugostiteljske škole Damir Pleša, te dekanica Veleučilišta Nina Popović sa prodekanom Markom Ožurom. Na sastanku se raspravljalo oko dogovora i definiranja područja sklapanja sporazuma o suradnji, kod uspostave infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju, kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Na sastanku se razmatralo o njihovoj uključenosti u kreiranju i provođenju strukovnih programa Regionalnog centra kompetencija te njihovo učešće u opremanju u sektoru strojarstva i elektrotehnike. Cilj sastanka je vertikalna povezanost unapređenja standarda strukovnih programa, kako u srednjim strukovnim školama, tako i Veleučilištu.

dsc 0007 024

Župan Karlovačke županije Damir Jelić obišao je u srijedu, 20. veljače, novi poslovni prostor tvrtke Aquaestil u Poslovnoj zoni u Logorištu. U pratnji domaćina, suvlasnika tvrtke Stjepana Basara i direktora Olivera Ferkule, župan je razgledao izložbeni salon, upravni dio zgrade te logističko-skladišni prostor. Investicija tvrtke u nove poslovne prostore u Poslovnoj zoni Logorište iznosi 2 milijuna Eura, a ovim je riješen problem koji je tvrtka imala sa skladišnim i izložbenim dijelom za svoj proizvodni asortiman. U novom skladišnom prostoru tako je sada uskladišteno više od dvije tisuće proizvoda. Kako je istaknuto, potvrda je to dobrog ulaganja Karlovačke županije u izgradnju i opremanje infrastrukture Poslovne zone u Logorištu, koja je u županijskom vlasništvu.

Aquaestil je najveći hrvatski proizvođač kupaonskih artikala, a danas u četiri proizvodne jedinice zapošljava blizu 500 uposlenika. Svoje proizvodne jedinice Aquestil ima u Dugoj Resi, Ozlju, Generalskom Stolu i Našicama te uz ovaj novi prostor u Poduzetničkoj zoni u Logorištu u budućnosti planira i nova zapošljavanja. Proizvodi kupaonske opreme dio su vlastite dizajnerske kreacije i odlično su prihvaćeni na tržištu tako da tvrtka 80% svoje proizvodnje izvozi na zapadna tržišta, uglavnom u zemlje EU.

 

20190206 151555 

Zaključno s današnjim danom, kako je izvijestila pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Marina Jarnjević  kao koordinatorica imenovana od strane Karlovačke županije i Hrvatskih voda u takozvanom „OGULINSKOM MODELU“ za rješavanje imovinsko pravnih odnosa u projektu zaštite od poplava Ogulina, riješeno je u potpunosti 237 čestica od sveukupno 339 neriješenih čestica preuzetih od Hrvatskih voda.

Taj rezultat govori da je riješeno 70 posto svih čestica koje su na rješavanje od Hrvatskih voda preuzeli pravni timovi Karlovačke županije.

Broj rješenih čestica potvrđuje da je ovdje riječ o izvrsnoj suradnji svih sudionika u rješavanju (Hrvatskih voda, Karlovačke županije i Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji).

Konačno rješavanje preostalih 30% očekuje se u sljedećih nekoliko mjeseci.

 


NUTS2 klasifikacija je u početku služila za izradu regionalnih statistika, a danas ona igra ključnu ulogu u što boljem iskorištavanju sredstava koja su nam na raspolaganju kroz Kohezijsku politiku Europske unije.
Glavni cilj Kohezijske politike Europske unije, koja se još naziva i politikom solidarnosti, je osiguravanje financijskih sredstava za manje razvijene regije zemalja članica Europske unije. Razlike u razvijenosti regija postoje od samog osnutka Unije, a statistička podjela regija – NUTS2 klasifikacija, predstavlja instrument kojom se sredstva pravedno raspodjeljuju.
Na prvi pogled samo tehničko pitanje, klasifikacija NUTS-a Europske unije zapravo igra važnu ulogu u provedbi Kohezijske politike EU-a. Reorganizacija hrvatske NUTS2 klasifikacije u četiri statističke regije značajno će promijeniti uvjete za buduću provedbu Kohezijske politike u Hrvatskoj. Pravnu osnovu NUTS2 klasifikacija dobila je 2003. godine Uredbom (EZ) br. 1059/2003. Trenutna pravna osnova za NUTS klasifikaciju je Uredba (EU) 2016/2066., a 2018. ova je regulativa dopunjena dodatnim teritorijalnim tipologijama.
NUTS klasifikacija slijedi tri načela: a) donju i gornju granicu stanovništva; b) orijentaciju na administrativne podjele i c) redovne i izvanredne promjene. Uredba NUTS definira gornju i donju granicu ovisno o veličini – NUTS 1 (najmanje 3 000 000 do 7 000 000), NUTS 2 (najmanje 800 000 do 3 000 000) i NUTS 3 (najmanje 150 000 do 800 000). Međutim, predviđaju se izuzeća pod određenim geografskim, socioekonomskim, povijesnim, kulturnim ili okolišnim okolnostima. Iako se pokušavaju alocirati regije usporedive veličine na istu NUTS razinu, još uvijek postoje velike razlike u populaciji na svakoj razini. U pravilu, klasifikacija NUTS-a odražava teritorijalnu administrativnu strukturu država članica, posebice radi prikupljanja podataka. U načelu postoji mogućnost promjene NUTS klasifikacije na nacionalnoj razini, ali samo svake tri godine. To može biti posljedica promjena u teritorijalnoj ili socioekonomskoj situaciji u regijama.
Vlada Republike Hrvatske u siječnju je predstavila prijedlog nove NUTS2 klasifikacije za Hrvatsku, a na temelju stručne podloge Instituta za razvoj i međunarodne odnose koji je u svom istraživanju razmatrao nekoliko opcija. Najizglednija opcija je statistička podjela Hrvatske na središnju i istočnu, sjevernu, jadransku i Grad Zagreb koji prelazi u kategoriju razvijenijih regija. Nova NUTS2 podjela omogućuje da velik dio područja Republike Hrvatske ostvari pravo na veći stupanj regionalnih potpora nego što bi to bio slučaj da se nastavi s korištenjem postojeće klasifikacije i to predstavlja najveću pozitivnu promjenu koju nosi nova klasifikacija. Izdvajanje Grada Zagreba u posebnu regiju omogućit će povoljnije uvjete za ostale hrvatske regije, posebice one na istoku. Istovremeno, Zagrebu se otvaraju mogućnosti razvoja prema vlastitim potrebama.
Takav redizajn NUTS2 klasifikacije dostavljen je Eurostatu (europskom statističkom uredu) i tamo će biti revidiran.
Reorganizacija NUTS klasifikacije samo je jedan od uvjeta za buduću uspješnu provedbu Kohezijske politike EU u Hrvatskoj. Ključno je da operativni programi budu programirani na temelju potreba „s terena“, pogotovo uzimajući u obzir gospodarske, ali i geografske različitosti unutar Republike Hrvatske. Upravo zbog toga, potrebni su konstantni napori i suradnja između Vlade Republike Hrvatske i jedinica lokalne i regionalne samouprave koje najbolje poznaju posebnosti hrvatskih regija.

 

20190219 121409 copyU utorak 19. veljače, u prostoru tvrtke Ceste Karlovac d.d., održan je sastanak kojem su u ime Karlovačke županije prisustvovali zamjenica župana Martina Furdek-Hajdin sa suradnicima i pročelnik UO za gospodarstvo Željko Fanjak te direktor Cesta Karlovac, Darko Marković sa suradnicima Kristinom Bakin-Mlačak i Dinkom Moćanom. Razmatrane su dvije teme. Na prvoj temi sastanka se raspravljalo o mogućnosti proširenja eksploatacijskog polja građevinskog kamena Loskunja Vojnić prema zahtjevu Cesta Karlovac. Na drugoj temi je razmatrano uređenja parkirališta na obližnjoj parceli za potrebe djelatnika Cesta Karlovac, ali i ostalih korisnika Poduzetničke zone.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT