Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

 

U četvrtak 9. srpnja 2020. godine održano je putem Skype-a javno izlaganje o Studiji utjecaja na okoliš za obilaznicu grada Ogulina u postupku procjene utjecaja na okoliš koje provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. UO za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije temeljem zahtjeva za pravnu pomoć Ministarstva od 10. veljače 2020. koordinira javnu raspravu sukladno odluci Ministarstva od 3. veljače 2020. godine. Javno izlaganje vodila je pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš- Marina Jarnjević sa suradnicima. U javnom izlaganju su sudjelovali i  gradonačelnik  grada Ogulina Dalibor Domitrović, predstavnica općine Josipdol, predstavnici nositelja zahvata Hrvatskih cesta, projektant (P-45) i izrađivači Studije (IGH i Oikon ), ostali predstavnici grada Ogulina i zainteresirana javnosti. 

U cilju transparentnosti postupka i informiranja javnosti u pitanjima zaštite okoliša određen je rok od 8 dana od dana održavanja javnog izlaganja za davanje primjedbi, prijedloga i mišljenja na Studiju utjecaja na okoliš za obilaznicu grada Ogulina.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja mogu se dostaviti najkasnije do 17. srpnja 2020. godine na sljedeće adrese:

Karlovačka županija, Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, Križanićeva 11, Karlovac

Grad Ogulin, B. Frankopana 11, Ogulin

Općina Josipdol, Josipdol

           

            U cilju informiranja javnosti u privitku ove obavijesti objavljuje se sažetak Studije o utjecaju na okoliš za obilaznicu grada Ogulina. Uvid u cjelovitu Studiju može se izvršiti na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

https://mzoe.gov.hr/UserDocsImages/UPRAVA-ZA-PROCJENU-UTJECAJA-NA-OKOLIS-ODRZIVO-GOSPODARENJE-OTPADOM/Puo/20_02_2020_Sazetak_Obilaznica_Ogulina.pdf

 

1594286954609226

 

 

Podsjetimo, javna rasprava održana je od 24.02.2020. do 24.03.2020. godine. Obavijest o provođenju javne rasprave o Studiji objavljena je 14. veljače 2020. godine u Večernjem listu, na oglasnim pločama Karlovačke županije, Grada Ogulina i Općine Josipdol, te na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Karlovačke županije, zajedno sa sažetkom Studije. Javno izlaganje planirano za 17. ožujka 2020. godine, nije održano zbog Odluke stožera civilne zaštite Karlovačke županije od 12. ožujka 2020. godine, o odgađanju svih javnih okupljanja na području Karlovačke županije. Za vrijeme javne rasprave nisu zaprimljene pisane primjedbe na Studiju niti su primjedbe upisane u knjige primjedbi u Gradu Ogulinu i Općini Josipdol.

Zbog interesa javnosti, Ministarstvo je odlučilo da se naknadno provede javno izlaganje koje nije provedeno zbog izvanrednih okolnosti izazvanih COVID-19 i zabrane održavanja javnih skupova.

Karlovačka županija, Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, kao koordinator planirala je javno izlaganje u velikoj dvorani gradske knjižnice i čitaonice u Ogulinu 9. srpnja 2020. godine o čemu je objavljena Obavijest o održavanju javnog izlaganja u Večernjem listu, internetskim stranicama Ministarstva, Grada Ogulina, Općine Josipdol i Karlovačke županije.

 

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT