Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

dsc 0021 012

U Uredu župana Karlovačke županije je u utorak, 23. srpnja, održana dodjela sredstava prema Programu bespovratnih potpora za turističke projekte u Karlovačkoj županiji u 2019. godini.
Zamjenica župana Martina Furdek Hajdin, sa suradnicima,  predala je potvrde o uplati sredstava za 15 korisnika, koji su zadovoljili uvjete Javnog poziva za dobivanje bespovratnih sredstava za turističke projekte.
Tako je ukupno raspoređeno 400 tisuća kuna koje je Karlovačka županija ove godine namijenila za podizanje konkurentnosti i ponude u turizmu malog i srednjeg poduzetništva na prostoru županije. Najviša pojedinačna potpora iznosila je 40 tisuća kuna po projektu. Korisnici će sredstva iskoristiti za razvoj i unapređenje turističke infrastrukture te razvoj novih turističkih proizvoda i unapređivanje turističke ponude destinacije.

 

20190718 122548

U nazočnosti zamjenice župana Karlovačke županije Martine Furdek Hajdin u Dugoj Resi je u četvrtak, 18. srpnja, tvrtka Komunalno Duga Resa d.o.o. predstavila projekte i ulaganja u vodoopskrbni sustav Duge Rese i susjednih općina. Kako je rekao direktor tvrtke Ivan Klokočki, tvrtka je prije godinu i pol započela provedbu više programa na organizaciji vodoopskrbnog sustava, a sve putem natječaja Hrvatskih voda koje su kao partner prihvatile sve predložene projekte. Ukupna vrijednost projekata je oko 50 milijuna kuna. Najznačajniji su izrada bunara u Novigradu, uređenje tamošnjeg vodocrpilišta, uređenje vodovoda prema Generalskom Stolu, sanacija gubitaka, spojni cjevovod od Novigrada do Frketić Sela i drugi. 

Radovima na vodocrpilištu Novigrad osigurat će se dodatna sigurnost, a vodu će dobiti i naselja koja je do sada nisu imala, poput Grbrka, Grganjice, Bukovlja, Novog brda i drugih.

Kad je riječ o vodama neizbježna je bila i tema nedavnog zablaćenja Mrežnice. Ispred Karlovačke županije zamjenica župana Martina Furdek Hajdin podsjetila je da će se formirati tijelo koje će raditi na istraživanju uzroka. Uključit će se i stručne tvrtke koje će raditi na tome i biti koordinirane od strane Hrvatskih voda, međutim ukoliko će trebati financijska ili administrativna pomoć Županija će također pomoći. Isto tako Županija se uključila u rješavanje vodoopskrbe u Generalskom Stolu, a potpomogla je i ovogodišnje čišćenje rijeke Mrežnice, koje bi trebalo biti nastavljeno dogodine. Projekt Aglomeracije koji će se provoditi na području Karlovca, Barilovića i Duge Rese, ukupno vrijedan gotovo 400 milijuna kuna, trebao bi krenuti dogodine. Formirano je i Povjerenstvo kojeg čine po tri člana Hrvatskih voda, HEP-a i Županije, koje bi trebalo ponuditi rješenja kako ublažiti štete koje nastaju kao posljedica djelovanja HE Lešće, a uskoro će biti sklopljen i sporazum. Isti stručnjaci i inženjeri bit će članovi su Povjerenstva za Mrežnicu.

Komunalno Duga Resa brine za više od 540 kilometara cjevovoda, na površini od oko 450 kilometara četvornih, zapošljava 46 djelatnika te zahvaća oko 2,4 milijuna kubika vode godišnje. Godišnji gubici su bili veći od milijun kubika, ali zahvaljujući projektu smanjenja gubitaka, već su značajno smanjeni. Predstavnici Hrvatskih voda, na čelu sa zamjenikom generalnog direktora Davorom Vukmirićem i Grada Duge Rese potom su obišli izvedene radove na terenu te bili nazočni otvaranju radova na vodovodu prema Frketić Selu, u dužini 1400 metara, čime će biti osigurana dodatna vodoopskrba cijelog sustava prema Generalskom stolu i Bosiljevu.

20190717 111829

Zamjenica župana Martina Furdek Hajdin predstavljala je Karlovačku županiju na svečanom obilježavanju Dana Zagrebačke županije, koje je u srijedu, 17. srpnja, održano u Hotelu International u Zagrebu. Tim je povodom održana Svečana sjednica Skupštine Zagrebačke županije na kojoj su se gostima obratiti predsjednik Skupštine Damir Mikuljan te župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić, a upriličena je i dodjela javnih priznanja za zaslužne pojedince i ustanove.

66697675 452887215295006 6283901509008621568 n

U Državnoj geodetskoj upravi je u utorak, 16. srpnja, održano svečano potpisivanje 12 Ugovora za izradu izmjera katastarskih općina i 7 Ugovora za tehnički nadzor katastarskih izmjera. Ovim će poslovima u Karlovačkoj županiji biti obuhvaćeni gradovi Karlovac, Ogulin i Slunj te općine Barilović, Lasinja i Žakanje kao i Draganić. Ukupna vrijednost potpisanih Ugovora iznosi preko 30 milijuna kuna, a čitav posao bi trebao biti završen u roku dvije godine. Ugovorima se Državna geodetska uprava jedinicama lokalne samouprave obvezuje pružiti savjetničke usluge tehničkog nadzora nad provođenjem katastarske izmjere i izrade elaborata katastarske izmjere. Ovom prigodom Ugovore je potpisao načelnik Općine Draganić Stjepan Bencetić, dok su ostali gradonačelnici i načelnici gradova i općina iz Karlovačke županije, koji su u obuhvatu ovih poslova, Ugovore potpisali ranije. Svečanosti je u ime Karlovačke županije prisustvovala zamjenice župana Martina Furdek Hajdin. Ugovore je u ime Državne geodetske uprave potpisao ravnatelj Damir Šantek.

dsc 0003 029

Povodom okončanja postupka po Javnom pozivu za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima početnicima po Programu: „Unapređenje gospodarstva Karlovačke županije“ Karlovačka županija i Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Karlovac upriličile su svečanu dodjelu potvrda o bespovratnim potporama. Poduzetnicima početnicima, koji su zadovoljili uvjete Javnog poziva,  tako je ukupno dodijeljeno 200 tisuća kuna bespovratnih sredstava.
Na prigodnoj svečanosti održanoj u četvrtak, 18. srpnja, u prostoru Županijske komori Karlovac predsjednik HGK Županijske komore Karlovac Zlatko Kuzman, zamjenica župana Martina Furdek Hajdin i pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Karlovačke županije Željko Fanjak dodijelili su potvrde o uplaćenim sredstvima tvrtkama Marzito d.o.o. Karlovac, SIPA elektronika d.o.o. Karlovac, Jela dizajn j.d.o.o. Karlovac, Somnium j.d.o.o. Rakovica, KAAP d.o.o. Karlovac, GEO-VIN d.o.o. Rakovica i TRON d.o.o. Duga Resa. U ime korisnika sredstava zahvalila se direktorica tvrtke Marzito d.o.o. Marilla de Oliveira Val, koja je istaknula da im ova sredstva, kao poduzetnicima početnicima, itekako mnogo znače.  

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT