Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

dsc 0018 029 copy

Tiskara Pečarić&Radočaj iz Karlovca u srijedu je, 4. prosinca, priredila promociju kalendara za 2020. godinu. Kalendar pod nazivom "Karlovačka županija noću..." još je jedan u nizu kalendara koje ova tiskara već više od dvadeset godina tiska za potrebe Karlovačke županije i drugih korisnika. Fotografije s kalendara za 2020. godinu djelo su poznatog karlovačkog fotografa Dinka Neskusila, a radi se o noćnim motivima prepoznatljivih vizura s prostora Karlovačke županije. Promocija kalendara i 2. izdanja brošure "Kalendarima o Karlovačkoj županiji" održana je pred brojnim posjetiteljima u velikoj dvorani Gradskog kazališta Zorin dom u Karlovcu. U ime Karlovačke županije promociji je nazočila zamjenica župana Martina Furdek Hajdin koja je tom prigodom čestitala vlasnicima i djelatnicima Tiskare Pečarić&Radočaj na ustrajnosti i očuvanju tradicije tiskanja kalendara kroz koje promoviraju jedinstvene ljepote Karlovačke županije.

dsc 0018 1 001 

Povodom početka rada restorana studentske prehrane, u prostoru restorana Zrinski u Karlovcu, tvrtke Pleter-usluge d.o.o., predstavnici Karlovačke županije, Grada Karlovca, Veleučilišta u Karlovcu, Studentskog centra u Karlovcu te Studentskog zbora, obišli su restoran kako bi se uvjerili u organizaciju rada i kvalitetu pružanja usluge studentske prehrane. Nakon što je pružatelj usluge studentske prehrane u Karlovcu, krajem ljeta, otkazao Ministarstvu znanosti i obrazovanja produženje ugovora, došlo je do problema glede daljnjeg osiguranja studentske prehrane. Završetkom postupka iznalaženja rješenja, a po naputku i odobrenju resornog ministarstva (MZO), nakon dva raspisana natječaja od strane Veleučilišta u Karlovcu, odabrana je ponuda restorana „Zrinski“. S obzirom da, prema Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata, iz 2013. godine, predviđena sredstva za prehranu nisu dostatna za današnje uvjete, osigurana su dodatna sredstva u visini od 17.400,00 kuna mjesečno plus PDV. Ta sredstva za korekciju cijene zajednički su osigurali Studentski centar Karlovac, Karlovačka županija i Grad Karlovac. Karlovačka županija stoga mjesečno izdvaja 5 tisuća kuna. Prema riječima direktora sektora ugostiteljstva tvrtke Pleter, Josipa Vrdoljaka, restoran je, nakon brojnih prilagodbi potrebnih za ispunjavanje funkcije restorana studentske prehrane, započeo s radom ovoga tjedna te dnevno priprema oko 400 obroka za studente. Izražena je zahvala Karlovačkoj županiji, Gradu Karlovcu i Studentskom centru što su preuzeli obavezu sufinanciranja prehrane do razine ekonomske cijene. Pohvale radu i kvaliteti restorana te uspješnom okončanju traženja rješenja za studentsku prehranu izrazili su i studenti preko predsjednice Studentskog zbora Tamare Ljikar. U ime Karlovačke županije nazočila je zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar, koja je izrazila zadovoljstvo viđenim te što je napokon riješen problem studentske prehrane na zadovoljavajući način.

20191202 141018 copy 

Foto: KA Portal

Državni tajnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Zdenko Lucić u ponedjeljak je, 2. prosinca, nazočio u Ozlju na početnoj konferenciji projekta unapređenja poduzetničke zone Lug.
Proširenje infrastrukturnih kapaciteta poduzetničke zone jedan je od aktualnih ozaljskih projekata te je prigodom konferencije i predstavljanje projekta gradonačelnica Grada Ozlja Gordana Lipšinić ugostila predstavnike Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, državnog tajnika Zdenka Lucić i pomoćnicu ministra Anu Mandac.
Kako je rečeno prigodom predstavljanja, ovim će projektom u poduzetničkoj zoni Lug biti izgrađen nastavak prometnice u ulici Milana Heraka, nekadašnjoj Kolodvorskoj i cestovno željeznički prijelaz te će se prometno spojiti zone malog i velikog gospodarstva. To također donosi i prometno rasterećenje centra grada i turističke zone kod Etno sela, kojim danas prolazi prometnica u smjeru zone velikog gospodarstva. Ukupna vrijednost projekta iznosi 6,1 milijuna kuna, a Grad Ozalj osigurao je bespovratna sredstva u iznosu od 3,5 milijuna kuna iz Operativnog programa Konkuretnost i kohezija. Rok provedbe je do 1. prosinca 2020. godine. U ime Karlovačke županije skupu je, iz Upravnog odjela za gospodarstvo, nazočio Željko Fanjak.

dsc 0033 1 

Potpisivanje Ugovora za „Izvođenje radova na izgradnji nasipa uz Koranu i Mrežnicu i regulacija potoka Sajevac na k.o. Karlovac ll, k.o. Gornje Mekušje i k.o. Turanj“ te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt obrane od poplave grada Ogulina održano je u petak, 29. studenog, u Uredu župana Karlovačke županije.
Uz domaćine, župana Damira Jelića i gradonačelnika Karlovca Damira Mandića, sa suradnicima, potpisivanju ovih ugovora prisustvovali su ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić i generalni direktor tvrtke „Hrvatske vode“ Zoran Đuroković, sa suradnicima.

Ugovor za izvođenju radova na izgradnji nasipa uz rijeke Koranu i Mrežnicu, vrijedan ukupno 48 milijuna kuna, potpisali su, u ime Hrvatskih voda, Marko Veselčić, voditelj Sektora za zaštitu od štetnog djelovanja voda te predstavnici tvrtke Swietelsky d.o.o. iz Zagreba, koji će izvoditi radove na ovom projektu. Rok za završetak radova je 2 godine. Drugi ugovor, za dodjelu bespovratnih sredstava za projekt obrane od poplave grada Ogulina, vrijedan 186 milijuna kuna, potpisali su ministar Tomislav Ćorić, u ime Ministarstva zaštite okoliša i energetike te generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i Marko Veselčić, u ime tvrtke Hrvatske vode.
Župan Damir Jelić zahvalio je svima koji su svojim trudom doprinijeli da dođe do potpisivanja ovih vrijednih ugovora koji predstavljaju značajan pomak na projektima obrane od poplava gradova Karlovca i Ogulina i njihove okolice, za što je posebno zaslužan ministar Tomislav Ćorić na čiju je inicijativu i donesen tzv. Zakon o Kupi koji je omogućio znatno ubrzanje svih radnji i postupaka u realizaciji ovih projekata.

 

78417166 539735923276801 2091241068438749184 n

U Kongresnoj dvorani restorana Kristal u Karlovcu je u organizaciji Saveza udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije održana 12. po redu Konferencija pružatelja usluga za osobe s invaliditetom na temu: "Informiranje, komunikacija i podizanje javne svijesti". U ime Karlovačke županije podršku daljnjem radu Saveza, kao i integraciji osoba s invaliditetom u socijalno okruženje, pružila je zamjenica župana Martina Furdek – Hajdin. Nakon službenog otvorenja, podijeljenja su priznanja i zahvalnice svim dionicima koji svojim radom pomažu poboljšanju i ostvarenju boljih životnih uvjeta osoba s invaliditetom. Potom su održana dva bloka kratkih prezentacija u kojima je predstavljena suradnja policije i osobe s invaliditetom, uloga „nevidljivih ljudi“ u sustavu civilne zaštite, a predstavljena je i Newton Didacte kao asistivna tehnologija. 

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT