Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

dsc 0001 017

U Uredu župana Karlovačke županije održan je u ponedjeljak, 1. srpnja, radni sastanak s predstavnicima Ministarstva zaštite okoliša i energetike, na čelu s ministrom Tomislavom Ćorićem i Hrvatskih voda, na čelu s generalnim direktorom Zoranom Đurokovićem. Na sastanku su uz župana Damira Jelića, njegovu zamjenicu Martinu Furdek Hajdin i suradnike sudjelovali i župan te zamjenik župana Sisačko-moslavačke županije Ivo Žinić i Roman Rosavec, zamjenik gradonačelnika Grada Karlovca Ivan Mrzljak, gradonačelnici Duge Rese Tomislav Boljar i Slunja Jure Katić te načelnici općina Rakovica, Saborsko i Netretić, Franjo Franjković, Marko Bićanić i Marijan Peretić te predstojnica Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji Ines Pavlačić.

Teme sastanka bile su vezane uz projekte obrane od poplave na području Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije te vodoopskrba Rakovice, projekti slunjskog područja, utjecaj HE Lešće na rijeku Mrežnicu, eko-renta Plitvice, aglomeracija Karlovac-Duga Resa, kao i mogućnosti izgradnje pročistača u Novigradu, u općini Netretić.

Predstavnici Hrvatskih voda održali su prezentaciju projekta Zaštite od poplave u slivu rijeke Kupe za Karlovačku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku županiju. U prezentaciji su navedene mjere koje je potrebno poduzeti da bi se riješio problem poplava na ovom području. Tako je za karlovačko područje navedeno 8 mjera i to: izgradnja nasipa uz Kupu od željezničkog mosta u Karlovcu do Brodaraca; izgradnja nasipa uz Koranu i Mrežnicu od ušća do Male Švarče i Logorišta te Turanjskog Poloja; gradnja prokopa Korana -Kupa; izgradnja nasipa uz lijevu i desnu obalu Korane i lijevu obalu Mrežnice; izgradnja nasipa uz Kupu Selce-Rečica; izgradnja desnoobalnog nasipa Kupe od Karlovačke pivovare do Brodaraca; gradnja objekata za odvodnju iza nasipa Selce-Rečica, a kao najznačajnija mjera istaknuta je izgradnja čvora Brodarci s pratećim objektima na kanalu Kupa-Kupa, Kupi, Dobri i retenciji Kupčine. Ujedno je navedena vrijednost projekta, koja za Karlovačko područje iznosi 670 milijuna kuna, od čega bi 85% sredstava trebalo osigurati iz EU fondova. Gradnja ovih objekata planirana je u 2020. i 2021. godini. 

Na sastanku je također izvješteno o stanju imovinsko-pravnih poslova na iznimno dobro odrađenom tzv. Ogulinskom modelu, o čemu je govorila pročelnica za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije Marina Jarnjević. Ona je izvjestila da je 83,5% čestica riješeno, dok je preostalih 16,5% čestica u visokoj fazi gotovosti.

Ministar Ćorić zahvalio se županu Jeliću na organizaciji ovog sastanka te je odmah predložio da se sastanak s istim sudionicima održi 2. rujna 2019. godine, kako bi se sagledali pomaci u pripremi i provedbi projekta obrane od poplava.

20190630 204530

Na košarkaškom igralištu Šanac u Karlovcu je u nedjelju, 30. lipnja, svečano otvoren 22. međunarodni festival folklora. Festival se i ove godine održava u sklopu programa obilježavanja proslave rođendana grada Karlovca i manifestacije "Zvjezdano ljeto". Ovogodišnje izdanje Međunarodnog festivala folklora okuplja 7 folklornih skupina iz Kine, Ukrajine, Meksika, Južne Koreje, Bjelokosne obale i tihooceanskog otoka Guama. Tijekom sedmodnevnog trajanja ove manifestacije folkloraši će nastupati u većini gradova Karlovačke županie te Samoboru. Na otvorenju Festivala folklorne skupine su svojim prvim nastupima oduševile brojnu okupljenu publiku u Šancu. Festival je otvorila zamjenica župana Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin.

407karlovac2

"Radost u srcu Hrvatske" krilatica je koja oslikava i predstavlja cilj politike Karlovačke županije. Svojim radom i djelovanjem želimo podijeliti radost svim našim stanovnicima i gostima, koji dolaze u našu županiju. Radeći u tom pravcu, zacrtali smo si da djelujemo kao servis servisa i tako služimo našim građanima. Zadali smo si nimalo laku zadaću provedbe brojnih projekata pripremljenih zajedno s gradovima i općinama, ali i s državnom razinom od koje s pravom očekujemo suradnju i potporu.

dsc 0002 030

Grad Duga Resa je u petak, 28. lipnja, svečano obilježila Dan Grada i Dan svog nebeskog zaštitnika svetog Petra. Tim je povodom u dvorani Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa održana Svečana sjednica Gradskog vijeća na kojoj su predsjednik Vijeća Ivan Moguš i gradonačelnik Tomislav Boljar uručili godišnja priznanja i nagrade najzaslužnijim građanima i ustanovama. Sjednici je u ime Karlovačke županije nazočio župan Damir Jelić, koji se tom prigodom obratio okupljenima te građankama i građanima DugeRese čestitao Dan grada.

dsc 0040 010

U Karlovcu će danas obilježena 28. godišnjica ustrojavanja 110. brigade ZNG/HV. Tako su pred spomenik poginulim braniteljima na Trgu hrvatskih branitelja položeni vijenci i upaljene svijeće za sve poginule i umrle pripadnike ove znamenite postrojbe čiji su pripadnici branili i obranili Karlovac i držali crtu bojišta u Karlovačkoj županiji. Članovi 110. brigade prisjetili su se svojih poginulih i umrlih suboraca na lokacijama značajnim za ovu postrojbu. Tako su položili cvijeće i upalili svijeće na Trgu 110. brigade u Karlovcu, kod spomenika na Turnju, a u 18,30 sati će biti služena Sveta misa u crkvi Presvetog Trojstva. Svečanostima nazoči i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, a pri polaganju vijenaca priključilo se i izaslanstvo Karlovačke županije, predvođeno zamjenicom župana Vesnom Hajsan Dolinar.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT