Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

 potpis ugovora tp copy

U Zagrebu  je u srijedu, 20. studenog, u prostoru tvrtke Maxicon, potpisan Ugovor  o uslugama tehničke pomoći i upravljanja projektom „Centar za gospodarenje otpadom Babina gora“.
Potpisivanju ugovora prethodio je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti.  U navedenom postupku javne nabave, odabrana je kao ekonomski najpovoljnija ponuda Zajednice ponuditelja Exstructa d.o.o., Zagreb i MAXICON d.o.o., Zagreb,.
Ugovor su potpisali u ime Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. direktorica Marija Tufeković, u ime tvrtke  Extructa d.o.o. direktor Siniša Radaković te u ime tvrtke  MAXICON d.o.o. direktor Ivan Barbić.
Ugovorena vrijednost je 4.200.000,00 kuna (bez PDV).
Ova aktivnost predstavlja prihvatljivi trošak Projekta „Centar za gospodarenje otpadom Babina gora“ te će biti sufinancirana u okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova, koji je ranije ove godine potpisan s Ministarstvom zaštite okoliša i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

463509924 263539

Zamjenica župana Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin i pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Željko Fanjak sudjeluju u Opatiji na međunarodnoj zananstvenoj konferenciji o provedbi LEADER-CLLD metodologije ruralnog razvoja u zemljama jugoistočne Europe. Konferencija se održava od 20. do 22. studenog u Centru Gervais u Opatiji, Na konferenciji će se uz plenarne skupove održava i niz stručnih radionica i susreta, a u programu su planirani i studijski izleti po okolici.  Uz zamjenicu župana Martinu Furdek Hajdin i pročelnika Željka Fanjka na konferenciji sudjeluju i predstavnici gradova i općina iz Karlovačke županije te članovi LAG-a Vallis Colapis.

img 57b80288d2439ec92acd93f86420e6b0 v copy

Izaslanstva Karlovačke županije u ponedjeljak, 18. studenog, sudjeluju na komemorativnim skupovima u Vukovaru i Škabrnji, u znak sjećanja na njihove žrtve. Tako u Vukovaru izaslanstvo Karlovačke županije predvodi zamjenica župana Martina Furdek Hajdin, dok su se u Škabrnji žrtvama poklonili predsjednik i potpredsjednica Županijske skupštine Ivan Vučić i Jadranka Golubić. Program je u Vukovaru započeo skupom pred vukovarskom bolnicom, odakle je krenula Kolona sjećanja prema vukovarskom groblju. Ondje su izaslanstva položila vijence te je služena Sveta misa. 

U Škabrnji je komemorativni program započeo hodnjom u Koloni sjećanja. Pred Spomenikom masovne grobnice položeni su vijenci, a potom je služena Sveta misa za sve stradale u Domovinskom ratu i žrtve Škabrnje. Komemorativni program je završio obilaskom groblja i polaganjem vijenaca te paljenjem svijaća pred središnjim križem. 

dsc 0042 015 copy

Grad Slunj je u subotu, 16. studenog, obilježio 28. godišnjicu progonstva Slunjana iz svojih domova pod nazivom "Da se ne zaboravi". Sjećanje je to na tragične dane okupacije i progonstva stanovnika ovog kraja od strane srpskog agresora. Program je započeo paljenjem svijeća na Trgu dr. Franje Tuđmana. U 10 sati su se oglasile sirene i crkvena zvona nakon čega su brojna izaslanstva položila vijence i upalila svijeće pred spomen obilježje poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata. Između ostalih vijenac su položili i izaslanik Predsjednice Republike Hrvatske, general Mladen Markač, izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora, zastupnica Marija Jelkovac, izaslanik Vlade Republike Hrvatske, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, a u ime Karlovačke županije vijenac je položila zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar. Odana je također počast i poginulim policajcima kod spomen obilježja na Trgu Zrinskih i Frankopana, a potom je uslijedila Sveta misa u crkvi Presvetog Trojstva koju je predvodio biskup mons. dr. Mile Bogović. Nakon Svete mise je u Kino dvorani Pučkog otvorenog učilišta održana tribina "Da se ne zaboravi", na kojoj je gradonačelnik Slunja Jure Katić pozdravio goste, a potom je predstavljen dokumentarni film o ratnim danima Slunja, uradak Foto studija Butina. Prigodno su se obratili gosti, ministar Tomo Medved, zastupnica Marija Jelkovac  i general Mladen Markač. Izaslanstvo Karlovačke županije na ovom je događaju predvodila zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar.

 

dsc 0057 008

U Uredu Župana Karlovačke županije održan je u utorak, 19. studenog, studijski posjet delegacije iz Turske unutar projekta „Participatory River Basin Management Project: Water Matters Project“. Goste su u ime Karlovačke županije pozdravile zamjenica Župana Martina Furdek Hajdin te pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije Marina Jarnjević. Tema studijskog posjeta je primjer dobre prakse informiranja javnosti u postupcima vezanim za zaštitu okoliša i prirode te sudjelovanje javnosti u postupcima vezanim za okoliš i prirodu. Na svom putu ka članstvu u Europsku uniju, što zahtijeva prilagodbu zakonskih akata i postupaka, delegacija iz Turske te Zelena akcija, pod vodstvom Željke Leljak Gracin, su prepoznali Karlovačku županiju kao primjer dobre prakse suradnje javnosti i regionalne samouprave.

Pod vodstvom pročelnice Marine Jarnjević, uz stručnu pomoć predstavnica Grada Karlovca, Javne ustanove Natura vive te Hrvatskih voda, na sastanku su pružene smjernice delegaciji te predstavljeni zakonski primjeri sudjelovanja javnosti, primjeri iz prakse te razni savjeti i mogućnosti s kojima se svi prisutni dionici susreću u svakodnevnom radu.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT