Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Pročelnica Upravnog odjela za EU integracije i regionalnu suradnju Karlovačke županije Eva Maria Sobotik - Pavan i voditeljica Odsjeka Marijana Tomičić sudjelovale su, 9. ožujka, na godišnjem susretu članica Skupštine europskih regija-SER u Sv. Križu Začretju. Uvodnim govorom je prisutne predstavnike županija: Karlovačke, Primorsko-goranske, Istarske, Varaždinske, Sisačko-moslavačke, Dubrovačko-neretvanske, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije, pozdravio župan Siniša Hajdaš-Dončić, a na sastanku se govorilo o budućoj suradnji županija u Eurodyssee-programu SER-a, u regionalnoj mreži mladih SER-a i međunarodnim projektima SER-a. Novost je da je AER osnovao Regionalnu mrežu mladih koja je koncipirana kao zajednička platforma mladih regionalnih organizacija/vijeća/parlamenata na regionalnoj razini u Europi koja služi kao forum za raspravu i razmjenu iskustava između mladih širom svih europskih regija.

Dana 04.veljače 2011.godine objavljen je Poziv za prijavu programa rada savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji organizacija civilnog društva na web stranici Ministarstva obitelji, branitelja i međugenracijske solidarnosti, u linku "Natječaji i javna nabava". 

Od 1.2. do 2.2.2011. godine održan je sastanak JMC-a (Upravljačkog odbora) u sklopu IPA II -prekogranična suradnja SLO-HR na kojem su se prezentirali, analizirali i odobrili projekti za sufinanciranje iz ovog programa. Također je prezentirana rezervna lista projekata. Na sastanku su sudjelovali predstavnici iz Slovenije i Hrvatske. Predstavnici Ministarstva  regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva bili su g. Ivo Žinić te g. Darko Stilinović,a ispred Karlovačke županije nazočila je pročelnica Upravnog odjela za europske integracije i regionalnu suradnju gđa. Eva Maria Sobotik Pavan.

Karlovačka županija donijela je Odluku o ostvarivanju prava na naknadu za opremu novorođenog djeteta  u 2011.g. (Klasa: 010-0101/11-01/20, Ur.broj: 2133/1-03/05-11-01), koja se primjenjuje od 01.siječnja 2011.g. Pravo na naknadu mogu ostvariti roditelji za dijete rođeno od 01.siječnja do 31.prosinca 2011.g. u iznosu 1.200,00 kn. Zahtjevi za ostvarivanje prava mogu se podići u općinama / gradovima, bolnicama Karlovac i Ogulin, te u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Karlovačke županije, Vraniczanyeva 6, Karlovac.

 

U okviru priprema za referendum  Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija (MVPEI) održalo je predavanje na kojem je gostovao g. Wolfgang Petritsch. U razdoblju pripreme i provedbe referenduma o pristupanju EU, g. Petritsch je vodio Odjel za informiranje o europskim integracijama u Saveznoj Vladi. U svom izlaganju g. Petritsch iznio je svoja iskustva u provedbi komunikacijske strategije u predreferendumskom razdoblju u Austriji. Njegova iznesena iskustva biti će od velike vrijednosti za pripremu infomativnih aktivnosti u Karlovačkoj županiji.
Iz Karlovačke županije na predavanju je sudjelovala gđa. Eva Maria Sobotik Pavan, pročelnica Upravnog odjela za europske integracije i regionalnu suradnju.

Okrugli stol u organizaciji MRRŠVG RH, MVPEI RH, Europskog doma i Hrvatskog društva lobista pod nazivom „Utjecaj procesa pristupanja RH EU i europskih fondova na regionalni razvoj Hrvatske“ održan je 14. prosinca 2010. u Zagrebu u Europskom domu. Ispred Karlovačke županije sudjelovale su pročelnica Sobotik-Pavan i voditeljica Tomičić koje su imale priliku upoznati se sa različitim iskustvima i stajalištima predstavnika Ministarstava i Vlade RH; potpredsjednika Vlade RH g. Pankretića, veleposlanika pri MVPEI g. Hajme  veleposlanika Poljske g. Tarke, zamjenice državnog tajnika gđe. Mikuš Žigman iz SDURF-a i predsjednika društva lobista u RH g. Mate Granića o procesu regionalnog razvoja i korištenja pristupnih i strukturnih fondova u RH i EU. Događaj je prvenstveno bio namijenjen predstavnicima lokalne i regionalne samouprave kako bi se mogli informirati o operativnom programu regionalne konkurentnosti te o iskustvima EU o pitanju regionalnog razvoja koji u planiranju EU-budžeta dobiva najveći postotak. Istaknuta je važnost planiranja projekata na NUTS-II razini, priprema projektne dokumentacije, informiranje javnosti o EU i EU-fondovima u predreferendumskom razdoblju kao i lobiranje pri institucijama EK kao i vlada EU-zemalja za uključenje RH u EU.

Konferencija je održana u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija i Zaklade Konrad Adenauer, uz nazočnost preko stotinu sudionika iz ministarstava i hrvatskih županija te država jugoistočne Europe.
Državni tajnik Andrej Plenković predstavio je aktualno stanje pristupnih pregovora Republike Hrvatske s Europskom unijom, kao i aktivnosti u provedbi Komunikacijske strategije za informiranje javnosti o Europskoj uniji i pripremama za članstvo. Pritom je istaknuo važnost pune uključenosti tijela državne uprave na središnjoj, područnoj i lokalnoj razini u navedenim aktivnostima.
Također se govorilo o pretpristupnim fondovima prve generacije (CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD) i druge generacije (IPA), te je istaknuta njihova važnost u pripremi zakonodavnog, institucionalnog i administrativnog okvira Republike Hrvatske za korištenje budućih, obujmom puno većih, strukturnih fondova (ERDF i ESF) i Kohezijskog fonda Europske unije.
Na konferenciji su sudjelovali i Vesna Pusić, predsjednica Nacionalnog odbora za praćenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, Alexandra Cas Granje, direktorica Glavne uprave za proširenje u Europskoj komisiji, Hrvoje Dolenec, državni tajnik u Središnjem državnom uredu za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije, Reinhard Wessel, predstavnik Zaklade Konrad Adenauer u Hrvatskoj, kao i predavači iz Poljske, Francuske, Bosne i Hercegovine te Srbije. Na konferenciji su bili predstavnici Karlovačke županije, voditeljica Marijana Tomičić i stručna suradnica Sanja Katić Butina.

 

Potkategorije

U četvrtak 13.03.2014. god. u organizaciji Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu, šport i informiranje održat će se sastanak vezano uz planiranje upisa u 1. razred srednjih škola na području Karlovačke županije za školsku godinu 2014/15. Sastanku će osim predstavnika Odjela nazočiti i ravnatelji srednjih škola i učeničkih domova, zamjenik župana g. Ivan Banjavčić, te predstavnici Službe za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (Područnog ureda Karlovac), Hrvatske gospodarske komore (Županijske komore Karlovac) i Hrvatske obrtničke komore (Obrtničke komore Karlovac). Sastanak će se održati u sali za sastanke Karlovačke županije na adresi Vranyczanyeva 4, 2. kat.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT