Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Upravni odjel za prostomo uređenje, gradenje i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, temeljem odredbi č. 36. st. 1. i č. 37. a st. 2. i 3. Zakona o zaštiti prirode (NN RH Br.70/05, 139/08) te čl. 17. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekolosku mrežu (NN RH Br. 118/09), u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, na zahtjev Grada Slunja kao nositelja zahvata za provedbom ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat "Uklanjanje raslinja s dijela toka rijeke Slunjčice" u naselju Rastoke na području Grada Slunja donosi

 

POTVRDU
o prihvatljivosti zahvata za podrucje ekoloske mreze - tekst dokumenta

Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, temeljem odredbi čl. 36. st. 1. i čl. 37. a st. 2. i 3. Zakona o zaštiti prirode (NN RH Br.70105, 139/08) te čl. 17. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (NN RH Br. 118/09), u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, na zahtjev Grada Slunja kao nositelja zahvata za provedbom ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat "Uredenje vodotoka rijeke Korane za potrebe Eurokupa u raftingu" u naselju Rastoke na podrucju Grada Slunja donosi

RJEŠENJE u postupku Ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izgradnje Male hidroelektrane "KORANA 1" - po zahtjevu trgovačkog društva EKOLOŠKI SISTEMI d.o.o.

Tekst rješenja.

PLAN PRIJAMA u službu u upravna tijela Karlovačke županije za 2010. godinu

Opširnije.

JAVNA RASPRAVA - Studija o utjecaju na okoliš "Eksplatacijsko polje tehničko-građevnog kamena Loskunja, Krnjak"

Opširnije.

Potkategorije

U četvrtak 13.03.2014. god. u organizaciji Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu, šport i informiranje održat će se sastanak vezano uz planiranje upisa u 1. razred srednjih škola na području Karlovačke županije za školsku godinu 2014/15. Sastanku će osim predstavnika Odjela nazočiti i ravnatelji srednjih škola i učeničkih domova, zamjenik župana g. Ivan Banjavčić, te predstavnici Službe za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (Područnog ureda Karlovac), Hrvatske gospodarske komore (Županijske komore Karlovac) i Hrvatske obrtničke komore (Obrtničke komore Karlovac). Sastanak će se održati u sali za sastanke Karlovačke županije na adresi Vranyczanyeva 4, 2. kat.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT