Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

U petak, 1.listopada 2010 u Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva u Zagrebu, organiziran je pripremni sastanak u sklopu programa IPA II RH-BiH, gdje su bili predstavljene izmjene smjernica programa i dogovor oko zajedničkog stava županija RH. Sljedeći sastanak  JMC-a održati će se u Sarajevu krajem listopada ove godine.
Na sastanku je bila prisutna pročelnica Upravnog odjela za europske integracije i regionalnu suradnju gđa. Eva Maria Sobotik Pavan kao zamjenica člana JMC-a ispred Karlovačke županije.

Poštovani,

pozivamo Vas na potpisivanje Ugovora o koncesiji za djelatnosti u zdravstvu, kako slijedi:

 

22. rujna 2010. godine

- ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA

- LABORATORIJSKA DIAGNOSTIKA

- ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOJENČADI I PREDŠKOLSKE DJECE

 

23. rujna 2010. godine

- STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA DJELATNOST

 

24. rujna 2010. godine

- OBITELJSKA (OPĆA) MEDICINA

U petak, 17. rujna 2010. g. djelatnici Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalnu infrastrukturu, obnovu i energetiku, zajedno s djelatnicima Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, završili su posao oko prijava projektnih prijedloga na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, za projekte energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije za 2010. godinu. Navedenim prijavama obuhvaćeno je 16 projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije koji bi se tijekom 2011. i 2012. godine odvijali na području Karlovačke županije. Ukupna vrijednost projekata iznosi preko 14,5 mil. kn, a za navedene projekte zatraženo je sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti u iznosu od 7,3 mil. kn.

U petak, 17. rujna 2010. g. djelatnici Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalnu infrastrukturu, obnovu i energetiku, zajedno s djelatnicima Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, završili su posao oko prijava projektnih prijedloga na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, za projekte energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije za 2010. godinu. Navedenim prijavama obuhvaćeno je 16 projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije koji bi se tijekom 2011. i 2012. godine odvijali na području Karlovačke županije. Ukupna vrijednost projekata iznosi preko 14,5 mil. kn, a za navedene projekte zatraženo je sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti u iznosu od 7,3 mil. kn.

 

Upravni Odjel za europske integracije i regionalnu suradnju Karlovačke županije, u suradnji sa partnerima Centar za civilne inicijative, PCAP, Slobodna škola, Zvono uz Kupu te suradnicima Mješovita industrijsko-obrtnička škola, HGK i Gimnazija Karlovac,  14. rujna 2010. je predala  zajednički projekt u sklopu programa IPA INFO 2009 CIVIL SOCIETY EU INFO. Naziv projekta je EU 4 Us, a opći cilj je povećati znanje građana o EU posebno ruralnog stanovništva i mladih.

 

 

 

      

Karlovačka županija kao vodeći partner prijavila je zajedno sa projektnim partnerima Zavodom za javno zdravstvo Karlovačke županije, Gradom Karlovcem, te Zavodom za zdravstveno varstvo Murska Sobota i općinom Razkrižje iz Slovenije, u okviru IPA Operativnog programa Slovenija - Hrvatska 2007. - 2013., projekt pod nazivom "Zajedno za kvalitetu življenja".

Kroz prijavljene programske aktivnosti Karlovačka županija - Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb sa svojim partnerima želi doprinijeti poboljšanju kvalitete javno zdravstvenih preventivnih mjera na području naše županije.

Cilj projekta bio bi pridonijeti boljoj kvaliteti života stanovnika pograničnog prostora Hrvatske - Karlovačke županije i Slovenije preko međusektorskog djelovanja na području promicanja zdravlja, razvoja zdravlju i zdravom okolišu naklonjenog društvenog okruženja i ozračja, izgradnje kapaciteta mreže javnog zdravlja, jačanje kapaciteta lokalnih ruralnih zajednica i društvenih kontakata.

Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 800.000,00 eura. Natječaj je završio 30.lipnja 2010.g., a da li će i kojim će projektima biti odobrena sredstva iz EU predpristupnih fondova znat će se tek najesen.

 

Na temelju članka 18. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 125/08),  članka 41. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 150/08) i Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 155/09) Zaključka Župana Karlovačke županije Klasa: 010-01/09-01/193, Ur.broj:2133/1-01/03-10-02 od 6. svibnja  2010. godine (Glasnik Karlovačke županije br. 16/10) o pokretanju postupka za davanje koncesije, Karlovačka županija objavljuje


O B A V I J E S T
o namjeri davanja koncesije

 

Poštovani korisnici,

preduvijet za otvaranje navedene dokumentacije je da na računalu imate instaliranu odgovarajuću aplikaciju, tj. neki od čitača pdf dokumenata.

Aplikacije, u svojim osnovnim verzijama, su besplatne i možete ih preuzeti na stranicama proizvođača

Adobe Reader ili

FoxIt Reader

Nadalje, dokumentaciju sa gore navedenih likova možete "skinuti" i na način: klik desnom tipkom miša, te iz padajućeg izbornika odabrati SNIMI CILJ KAO ... (SAVE TARGET AS ...),

 te u slijedećem dialogu odrediti mjesto pohrane (radna površina (desktop)) i potvrditi radnju. Ovom ste radnjom snimili tražene datoteke na svoje računalo.

"Zeleni ured je naziv za skup aktivnosti koje bi zaposlenici, u okviru redovnih aktivnosti, trebali prakticirati kako bi se u svakodnevnom uredskom poslovanju smanjio negativan utjecaj na okoliš, a povećala efikasnost korištenja resursa", rekla je danas Jelena Kremenjaš, voditeljica Zelenog ureda UNDP-a, na prezentaciji, koja je za pročelnike upravnih odjela održana u Karlovačkoj županiji.

Prezentaciju Zelenog ureda organizirala je Karlovačka županija, u sklopu provođenja projekta "Sustavno gospodarenje energijom na području Karlovačke županije"

 

 

Potkategorije

U četvrtak 13.03.2014. god. u organizaciji Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu, šport i informiranje održat će se sastanak vezano uz planiranje upisa u 1. razred srednjih škola na području Karlovačke županije za školsku godinu 2014/15. Sastanku će osim predstavnika Odjela nazočiti i ravnatelji srednjih škola i učeničkih domova, zamjenik župana g. Ivan Banjavčić, te predstavnici Službe za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (Područnog ureda Karlovac), Hrvatske gospodarske komore (Županijske komore Karlovac) i Hrvatske obrtničke komore (Obrtničke komore Karlovac). Sastanak će se održati u sali za sastanke Karlovačke županije na adresi Vranyczanyeva 4, 2. kat.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT