Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Pročelnica Upravnog odjela za europske integracije i regionalnu suradnju Eva Maria Sobotik Pavan otputovala je u Veronu na 3. Sastanak u okviru projekta Healthy children in healthy families.


Savjet za zdravlje Karlovačke županije nastavio je sa provođenjem javnozdravstvenih preventivnih aktivnosti u okviru Plana promicanja zdravlja na području naše županije te na osnovu toga organizirao Okrugli stol povodom obilježavanja Svjetskog dana starijih osoba.

Okrugli stol održan je u petak, 30. rujna 2011. god. u velikoj dvorani Doma “Sv. Antun” Karlovac, Kukuljevićeva 2, Karlovac s početkom u 11 sati.

Program okruglog stola bio je sljedeći:
predavanje prim.dr.sc. Spomenke Tomek Roksandić na temu: Hrvatska perspektiva gerontološke i gerijatrijske zaštite
predavanje dr.med.spec. epidemiologije Biserke Hranilović na temu: Gerontološka zdravstvena zaštita u Karlovačkoj županiji
prezentacija Kataloga informacija za osobe treće životne dobi Karlovačke županije – predsjednica Savjeta za zdravlje Višnja Jović, dipl.ing.soc.rada

Zahvaljujemo se svima koji su podržali aktivnosti povodom obilježavanja međunarodnog dana starijih osoba.

 

Dana 30. rujna 2011. održana je 8. sjednica Savjeta za europske integracije županije u Gimnaziji u Karlovcu.
Sjednicu je otvorio i vodio Predsjednik Savjeta i zamjenik župana g. Šafar, a zbog daljnjih obveza, drugi dio sjednice je vodio zamjenik predsjednika g. Kuzman.
Govorilo se o predreferendumskoj kampanji koju će, prema smjernicama MVPEI RH i inicijativama članica i članova Savjeta, voditi Savjet za europske integracije uz pomoć i suradnju Upravnog odjela za europske integracije Županije, održane su prezentacije o projektima u provedbi Županije od strane pročelnice gđe. Sobotik-Pavan i ravnatelja Razvojne agencije g. Šegrta, te prezentacija prof. Jelene Despot o projektu u pripremi Gimnazije Karlovac pod nazivom "EU u mojoj školi" koji će se realizirati uz pomoć veleposlanstava EU-zemalja u RH i Karlovačke županije 28. listopada ove godine. O projektu je govorio i ravnatelj Gimnazije g. Damir Mandić.

 

Edukacija pod nazivom „Mogućnosti korištenja EU-fondova za mlade u ruralnim zajednicama i ruralno stanovništvo“ u organizaciji Savjeta za europske integracije Karlovačke županije u dvorani obrtnika u Karlovcu održana je 27. rujna 2011. za ciljane najeuroskeptičnije dvije skupine u društvu - mlade i poljoprivrednike a sve u svrhu što kvalitetnijeg informiranja stanovništva o ulasku RH u EU. Prisutnima se na početku obratio zamjenik župana g. Šafar. Ispred Ministarstva poljoprivrede predavanje je održao načelnik g. Majdak, a ispred Agencije za mobilnost i programe EU gđa. Nahod. O primjerima dobre prakse - projektima u provedbi govorili su još i pročelnica gđa. Sobotik-Pavan, ravnatelj g. Šegrt, predsjednica ZUK-a Jasmina Cvetković-Braim, g. Protulipac ispred CCI-a i gđa. Aleksandra Podrebarac ispred udruge Carpe Diem.

U skladu s objavom Drugog poziva na dostavu projektnih prijedloga (referentni broj: EuropeAid/131962/M/ACT/IPA) na dan 05.09.2011. godine u okviru Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina 2007.-2013., koji promovira suradnju ove dvije zemlje, održane su Informativne radionice/sesije u Karlovcu, Obrtnička komora Karlovačke županije, Jurja Haulika 14,  dana 28. rujna 2011., od 11.00-15.00 sati.

 

Dnevni red:

 

10.30 – 11.00 Registracija sudionika
 
11.00 – 11.30 Pozdravne riječi/ IPA Prekogranični program Hrvatska – BiH 2007.-2013.
 
11.30 – 12.30 Prezentacija Smjernica za prijavitelje (GfA) – tehnički aspekti
 
12.30 – 13.15 PAUZA
 
13.15 – 14.00 Prezentacija Prijavnog paketa

                       (AF/word format, logička matrica, indikatori, budžet, FIF, LEF)
 
14.00 – 14.15 Prezentacija Evaluacijskog procesa
 
14.15 – 15.00 Tehničke napomene

  

Q&A:pitanja i odgovori

 

Obilježavanje Svjetskog dana srca i Svjetskog dana starijih osoba

 

           Savjet za zdravlje Karlovačke županije nastavlja sa provođenjem javnozdravstvenih preventivnih aktivnosti u okviru Plana promicanja zdravlja na području naše županije te na osnovu toga organizira aktivnosti povodom obilježavanja Svjetskog dana srca (29.09.) i Svjetskog dana starijih osoba (01. listopada) u razdoblju od 23.-30.rujna 2011.godine.

         Glavni organizator i pokrovitelj akcija je Karlovačka županija - Savjet za zdravlje, a suorganizatori su: Opća bolnica Karlovac, Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, Domovi zdravlja Karlovac, Duga Resa, Ogulin, Slunj  i Vojnić, Hitna medicinska služba, Medicinska škola Karlovac, Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, Gradska društva Crvenog križa, Dom za starije i nemoćne osobe Sv.Antun Karlovac, Klub za starije osobe Grabrik, Udruge Matica umirovljenika i Sportski aerobic klub Dinamic.

 

 

 

 

Za pdf letak kiliknite na sliku ! 

 

 

 

 

U osnovnim i srednjim školama održat će se, u rujnu i listopadu, predavanja za učenike završnih razreda srednjih škola te sedmih i osmih razreda osnovnih škola županije na temu „Upoznajmo EU“. Predavanja će održati službenici Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske u koordinaciji sa Upravnim odjelom za europske integracije i regionalnu suradnju Karlovačke županije. U okviru jednog školskog sata obraditi će se cjeline: Povijest EU, Institucije EU, Hrvatska i EU, te programi cjeloživotnog učenja EU.

Potkategorije

U četvrtak 13.03.2014. god. u organizaciji Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu, šport i informiranje održat će se sastanak vezano uz planiranje upisa u 1. razred srednjih škola na području Karlovačke županije za školsku godinu 2014/15. Sastanku će osim predstavnika Odjela nazočiti i ravnatelji srednjih škola i učeničkih domova, zamjenik župana g. Ivan Banjavčić, te predstavnici Službe za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (Područnog ureda Karlovac), Hrvatske gospodarske komore (Županijske komore Karlovac) i Hrvatske obrtničke komore (Obrtničke komore Karlovac). Sastanak će se održati u sali za sastanke Karlovačke županije na adresi Vranyczanyeva 4, 2. kat.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT