Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, temeljem odredbi čl. 36. st. 1. i čl. 37. a st. 2. i 3. Zakona o zaštiti prirode (NN RH Br.70105, 139/08) te čl. 17. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (NN RH Br. 118/09), u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, na zahtjev Grada Slunja kao nositelja zahvata za provedbom ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat "Uredenje vodotoka rijeke Korane za potrebe Eurokupa u raftingu" u naselju Rastoke na podrucju Grada Slunja donosi

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT