Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Upravni odjel za prostomo uređenje, gradenje i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, temeljem odredbi č. 36. st. 1. i č. 37. a st. 2. i 3. Zakona o zaštiti prirode (NN RH Br.70/05, 139/08) te čl. 17. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekolosku mrežu (NN RH Br. 118/09), u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, na zahtjev Grada Slunja kao nositelja zahvata za provedbom ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat "Uklanjanje raslinja s dijela toka rijeke Slunjčice" u naselju Rastoke na području Grada Slunja donosi

 

POTVRDU
o prihvatljivosti zahvata za podrucje ekoloske mreze - tekst dokumenta

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT