Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Dana 23. travnja 2010. godine, g. Vladimir Kalinski iz Odjela za energetske preglede i ISGE, UNDP-a Hrvatske, je Karlovačkoj županiji predao dokumentaciju o provedenim energetskim pregledima na javnim zgradama sljedećih ustanova:

 

• Dom za starije i nemoćne osobe Sv. Antun, Karlovac

• Služba za mikrobiologiju i parazitologiju Karlovačke županije (ZZJKŽ), Mažuranićeva
  obala 5, Karlovac

• Dom zdravlja Slunj, KŽ

• Dom zdravlja Ogulin, Bemardina Frankopana 14, Ogulin, KŽ

 

Primopredajom ove dokumentacije, UNDP Hrvatske je završio posao energetskih pregleda na zgradama ustanova kojima je Karlovačka županija vlasnik ili osnivač u sklopu projekta " Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj ".

PISMO NAMJERE

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT