Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

U kino dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Dugoj Resi u petak, 28. veljače, biti će održana svečanost proglašenja najboljih u športu Karlovačke županije. U organizaciji Zajednice športova Karlovačke županije proglasit će se najbolji u županijskom športu u kategorijama najboljih športašica i športaša, najbolje ženske ekipe i najbolje muške momčadi, a biti će podijeljena i brojna druga priznanja i nagrade zaslužnim športašima. Svečanost počinje u 18 sati, a u ime Karlovačke županije nazočit će zamjenica župana Martina Furdek Hajdin.

dsc 0049 copy copy 

Zamjenica župana Karlovačke županije Vesna Hajsan Dolinar i pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Marina Jarnjević posjetile su u četvrtak, 27. veljače, tvrtku Maksim Trade Energija d.o.o. u Žakanju, koja posluje u skolopu Poslovne zona Žakanje.

Tom je prigodom zamjenica župana voditelju proizvodnje Tihomiru Brckanu uručila Uporabnu dozvolu za rad tvrtke, čija je gradnja, uz sestrinsku firmu Bio Peleti Energija, financirana norveškim kapitalom, društva Grean Energy Innovation Alliance AS (GEIA) kojeg čine više od 80 privatnih investitora iz Norveške. Predstavnici tvrtke izrazili su svoje zadovoljstvo i zahvalnost Karlovačkoj županiji koja je od samog početka pratila ovu investiciju, a posebno zamjenici župana Vesni Hajsan Dolinar i županijskom Upravnom odjelu za graditeljstvo i okoliš, koji je u kratkom roku, po zadovoljenju svih zakonskih normi, izdao Uporabnu dozvolu. To je još jedan u nizu dobrih primjera skrbi Karlovačka županije za investitore na našem području i pomoći da u što kraćem vremenu realiziraju svoje investicije. 

Maksim Trade Energija registrirana je kao povlašteni proizvođač električne energije iz obnovljivih izvora energije (biomase) i kogeneracije, a procesom proizvodnje usko je vezana uz sestrinsku tvrrtku Bio Peleti Energija. Proizvedenu električnu energiju plasirati će u elektrodistribucijski sustav Hrvatske, a toplinsku će energiju koristiti za grijanje prostora obiju tvrtki te sušenje sječke.

Vrijednost investicije je preko 55 milijuna kuna. Ukupno ulaganje norveških investitora u Poslovnoj zoni u Žakanju iznosi blizu 107 milijuna kuna. Kada tvrtke u potpunosti započnu proizvodnju biti će ukupno zaposleno 30 zaposlenika. Prema riječima voditelja proizvodnje Tihomira Brckana zaposlenici su uglavnom s područja općine Žakanje i okolice tako da će i s tog aspekta tvrtka biti na usluzi lokalnoj zajednici.

ONLINE - ANKETA

 

P O Z I V

POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA

ZA ISKAZ INTERESA ZA NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA

U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI

PUTEM JAVNIH SUSTAVA NAVODNJAVANJA

 

Poštovane poljoprivrednice i poljoprivrednici,

 

U cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje na svome području Karlovačka županija, u suradnji sa Hrvatskim vodama, planira pokrenuti projekt izgradnje javnih sustava navodnjavanja. Javni sustavi navodnjavanja podrazumijevaju sustave do poljoprivrednih parcela, te su isti u vlasništvu županije. Krajnji korisnici sustava – poljoprivredna gospodarstva sudjeluju u troškovima rada i održavanja sustava putem naknade za navodnjavanje (fiksni troškovi – god/ha i varijabilni dio – po m3 utrošene vode).

 

Daljnje aktivnosti na pokretanju projekta ovise o interesu poljoprivrednih gospodarstava te Vas ovim putem pozivamo da svoj interes za navodnjavanje poljoprivrednih površina putem javnih sustava, iskažete najkasnije do 31. ožujka 2020. godine na jedan od sljedećih načina:

 

 

- unosom podataka u obrazac u prilogu i dostavom istoga putem pošte ili osobno na adresu: Karlovačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, 47000 Karlovac, A. Vraniczanya 4, ili na adresu elektronske pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. odnosno

 

- popunjavanjem obrasca ON LINE - ANKETA.

 

Ističemo da popunjavanjem/potpisom obrasca dajete izričitu privolu Karlovačkoj županiji da može poduzimati radnje vezane uz obradu navedenih osobnih podataka, a Karlovačka županija se obvezuje koristiti podatke samo u svrhu za koju su namijenjeni, uz poštivanje odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka. Popunjavanjem/potpisom obrasca potvrđujete da ste prethodno obaviješteni o namjeri korištenja osobnih podataka, te dajete privolu na takvu obradu.

 

Uključivanjem u projekt navodnjavanja dobivate mogućnost izgradnje potrebne infrastrukture za navodnjavanje do svoje poljoprivredne parcele i priliku za uspješniju proizvodnju, a iskaz interesa po ovome Pozivu preduvjet je za pripremu projekta navodnjavanja na vašem području. Detaljnije informacije o projekt možete potražiti ovdje.

 

Nakon utvrđivanja Vašeg interesa, Karlovačka županija definirati će potencijalne lokacije za izgradnju javnih sustava navodnjavanja, a koje udovoljavaju određenim kriterijima: površina lokacije veća od 50 ha (potvrdom krajnjih korisnika mora se potvrditi iskazani interes na minimum 70% poljoprivrednih površina unutar obuhvata svakog pojedinog sustava javnog navodnjavanja), pogodno tlo, te lako dostupna i kvalitetna voda.

 

Za dodatne informacije obratite nam se na broj telefona 047/666-265, te putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Unaprijed Vam zahvaljujemo na iskazanom interesu!

 

1 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Kao i prethodne tri godine, i danas, 26. veljače 2020. godine Karlovačka županija je u Pučkom otvorenom učilištu – POUKA d.o.o. organizirala edukaciju za djelatnike Karlovačke županije i proračunske korisnike u njenoj nadležnosti, vezano za primjenu novog Zakona o fiskalnoj odgovornosti i Uredbu o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila kojom su obuhvaćena nova područja testiranja Upitnikom za 2019. godinu.

 

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije raspolaže sa sljedećom antivirusnom opremom:

- sjedište Karlovac: 2 x T1 (6 antivirusnih odijela), 1 x T2 (2 antivirusna odijela),

- ispostava Ozalj: 1 x T1 (3 antivirusna odijela),

- ispostava Duga Resa: 1 x 1 x T1 (3 antivirusna odijela),

- ispostava Slunj: 1 x T1 (3 antivirusna odijela),

- ispostava Josipdol: 1 x T1 (3 antivirusna odijela),

- ispostava Ogulin: 1 x T1 (3 antivirusna odijela).

korona virus slika2

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

KLASA:023-08/20-01/12
URBORJ:2133/1-01-02/05-20-01

 

Karlovac, 25. veljače 2020. godine

 

 

                  Na temelju  Odluke o  prodaji  službenih vozila - osobnih automobila u vlasništvu Karlovačke županije, KLASA:020-01/20-01/7, URBROJ:2133/1-01-02/05/01-20-01, od 05. veljače 2020. godine objavljuje se

 

 

JAVNI POZIV

za prodaju službenih osobnih vozila u vlasništvu Karlovačke županije

 

 


karlovačka županija novi logo copy

U utorak, 25. veljače, u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, javnosti je predstavljen novi vizualni identitet Karlovačke županije od strane njegovih izrađivača, predstavnika Millenium promocije.

Karlovačka županija, koja posljednjih godina bilježi porast broja turista, dobila je novi turistički vizualni identitet te je osmislila cjelokupni identitet brenda, koji bi ju trebao dodatno pozicionirati na turističkoj karti Hrvatske s međunarodnom prepoznatljivošću. Novi turistički vizualni identitet, koji je osmislio tim agencije Millenium promocija, inspiriran je ključnim prednostima i asocijacijama Županije – rijekama, šumama te jedinstvenom geografskom pozicijom – u srcu Hrvatske. Karlovačka županija se smatra najzelenijom hrvatskom županijom, bogata je rijekama, naslanja se na najposjećeniji hrvatski nacionalni park Plitvička jezera, a prostorno povezuje Panonsku Hrvatsku s Jadranskom te Sloveniju s Bosnom. 

 

pametna županija copyU suradnji s izrađivačima Strategije Karlovačka županija - Pametna županija, tvrtkama Infodom i Infocumulus te jedinicama lokalne samouprave, održane su javne tribine u sklopu provedbe javnog savjetovanja za dokumente Strategija Karlovačka županija - Pametna županija i Akcijski plan. Javne tribine održane su u svih 5 gradova Karlovačke županije, gdje su bile uključene i pripadajuće općine. U prvom dijelu, izrađivači Strategije predstavili su projekt izrade Strategije nakon čega su predstavnici jedinica lokalne samouprave prezentirali svoje projekte digitalizacije i informatizacije poslovanja s ciljem stvaranja što efikasnijeg okruženja za građane. Također, građani su imali mogućnost izravnog sudjelovanja u tribini, postavljanjem pitanja ili eventualnog prijedloga, bilo s mjesta održavanja online tribine ili bilo kojeg drugog mjesta, putem interneta. Svih 5 webinara bili su praćeni putem kamera i uživo su se prenosili putem interneta.

 

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT