Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

logo original

Karlovačka županija i REGEA dobitnici su ovogodišnje nacionalne nagrade Energy Globe za program zamjene kotlovnica i poticanja biomase u školama Karlovačke županije. Energy Globe nagrada jedna je od najprestižnijih svjetskih nagrada u području ekologije, a Regionalnoj agenciji dodijeljena je i 2014. godine zajedno s Krapinskom-zagorskom županijom za provedenu rekonstrukciju škola.

big 36f1dk2p5y0q6scxhaod

Foto: www.hrvzz.hr

Sedmi po redu Forum hrvatskih i poljskih regija otvorio je danas u Poreču predsjednik Hrvatske zajednice županija Goran Pauk. Ovaj skup rezultat je dobre suradnje Hrvatske zajednice županija i Saveza vojvodstava Republike Poljske i nastavlja se na zaključke prethodnog foruma koji je u listopadu prošle godine održan u poljskom gradu Torunu. Sukladno tome, tematski naglasak bit će na strateškom planiranju razvoja poljskih i hrvatskih regija do 2030. godine, ravnomjernom razvoju kroz poticanje ruralnih krajeva, važnosti investicija u regijama te obrazovanju i kulturi u regijama.

Riječi dobrodošlice prisutnima je uputio župan Istarske županije Valter Flego i izrazio zadovoljstvo što se sedmi Forum održava upravo u Poreču. Predsjednik Hrvatske zajednice županija i župan Šibensko-kninske županije osvrnuo se na ulogu regionalne samouprave u okviru sljedeće financijske perspektive Europske unije. Osim gospodarske i ekonomske važnosti, Forum je pokazatelj i nastavka prijateljskih odnosa Poljske i Hrvatske, zemalja koje, osim sličnog mentaliteta, dijele i slične izazove vezane uz gospodarska pitanja i regionalni ustroj. Forum hrvatskih i poljskih regija održava se do petka, 13. travnja u Poreču pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, Predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske i Zaklade Konrad Adenauer.

Suorganizatori sedmog Foruma su Veleposlanstvo Republike Poljske u Zagrebu, Istarska županija, Hrvatska gospodarska komora i Grad Poreč.

 

Uspješna regionalna politika unutar zemlje, osobito van njenih okvira, otvara nove mogućnosti u kreiranju i provedbi kulturnih, gospodarskih, političkih i drugih važnih komponenata politike Europske unije. Dosadašnja suradnja hrvatskih županija i poljskih vojvodstava pokazatelj je uspješnosti provedbe toga cilja, a uoči nove financijske perspektive koja Europu čeka nakon 2020. godine, važno je zajednički djelovati i poticati jedinice regionalne samouprave na gospodarski rast, tehnološki razvitak i primjenu politika koje vode društvenom napretku i stvaranju jedinstvene Europe.

Predstavnici hrvatskih županija i poljskih vojvodstva susrest će se u Poreču od 10. do 12. travnja na 7. forumu hrvatskih i poljskih regija koji je tematski usmjeren razvoju regija u sklopu Europske kohezijske politike i mogućnostima koja ona pruža u kontekstu ravnomjernog razvoja. Kroz četiri panela u dva dana raspravljat će se o strateškom planiranju razvoja regija i Europi 2030., poticanju razvoja ruralnih krajeva, investicijama u regijama te obrazovanju i kulturi.

Jedinice lokalne i regionalne samouprave diljem Europe dijele slične probleme i suočavaju se sa sličnim izazovima, zbog čega ovakvo okupljanje predstavlja stvaranje platforme za razmjenu iskustava i predstavljanje rješenja kako bi osnažile svoju ulogu nositelja regionalnog, a posljedično i nacionalnog te europskog razvitka.

Program Foruma dostupan je na: http://hrvzz.hr/7-forum/program

Organizatori 7. foruma su Hrvatska zajednica županija i Savez vojvodstava Republike Poljske uz podršku Istarske županije, Grada Poreča, Veleposlanstva Republike Poljske u Republici Hrvatskoj i Hrvatske gospodarske komore. Pokrovitelji su predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za regionalni razvoj i Zaklada Konrad Adenauer.

 

Preporuke za javnost

Ministarstvo turizma objavilo Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa Konkurentnost turističkog gospodarstva. Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz 4 mjere:

· Mjera A - povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti, sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata:

- Hoteli (Hotel, Hotel baština, Difuzni hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion, Integralni hotel, Lječilišne vrste hotela / NN56/16) - Mjera A1

- Kampovi (Kamp ili Kamp odmorište / NN 54/16) - Mjera A2

- Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Hostel, Planinarski dom, Lovački dom, Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Prenoćište, Objekt za robinzonski smještaj / NN 54/16, NN 69/17) - Mjera A3

- OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge, postojeći ili novi, moguće vrste: Vinotočje/Kušaonica, Izletište, Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor, Kamp, Kamp odmorište, Kamp odmorište –robinzonski smještaj (NN 54/16, NN 69/17, NN 150/14 – kušaonice) - Mjera A4

· Mjera B - razvoj posebnih oblika turizma (cikloturizam, pustolovni turizam, adrenalinski i tematski parkovi, uređenje i obnova turističkih brodova, kreiranje i provedba paket aranžmana novih turističkih proizvoda)

· Mjera C – dostupnost i sigurnost (javno dostupna defibrilacija u ugostiteljskim objektima, subvencija prijevoza vode, ulaganje u inovativne IT tehnologije)

· Mjera D – prepoznatljivost (plasman otočnih proizvoda, međunarodni skupovi)

Ovisno o pojedinoj mjeri, prijaviti se mogu subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge).

Intenzitet potpore, odnosno udio sredstava Ministarstva predloženog projekta je do 60% opravdanih i prihvatljivih troškova (s izuzetkom Mjere C s intenzitetom 100%), a za pravdanje cjelokupne investicije priznaju se opravdani troškovi nastali tijekom 2017. i 2018. godine.

Javni poziv otvoren je zaključno do 20. 3. 2018. godine, a cjeloviti tekst i propisani obrasci za prijavu nalaze se na mrežnim stranicama Ministarstva turizma:http://www.mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414

 

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Karlovačke županije održalo je u srijedu 24.siječnja svoju prvu sjednicu u ovom mandatu.
Povjerenstva za ravnopravnost spolova su radno-savjetodavna tijela županijskih skupština u čijem sastavu su zastupljeni članovi/članice županijskih skupština, koordinatori/ice u uredima državne uprave, predstavnici/ce nevladinih udruga i nezavisni stručnjaci/kinje.
Povjerenstvo je osnovano s ciljem promicanja ravnopravnosti spolova, uvođenja načela ravnopravnosti na lokalnoj razini i provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova, Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova, kao i svih strateških nacionalnih dokumenata iz područja ravnopravnosti spolova.
Zadaci Povjerenstva su osim provođenja Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova na županijskoj razini, donošenje vlastitih Programa za promicanje ravnopravnosti spolova u Županiji .
Zadatak Povjerenstva je i promicanje rodno osviještenih politika u svim područjima života kao standarda ponašanja.
Isto tako, kroz svoj rad Povjerenstvo će upoznavati javnost o politikama ravnopravnosti spolova Europske unije i drugih međunarodnih institucija.
Kao i prijašnjih godina, Povjerenstvo će prigodno obilježavati značajne datume vezano uz njihovo područje djelovanja, a organizirat će tribine i aktivnosti na teme kao što su: suzbijanje svih oblika nasilja, jednake mogućnosti na tržištu rada, političke aktivnosti žena, važnost preventivnih zdravstvenih pregleda, društveni položaj žena nacionalnih manjina, osoba s invaliditetom, te žena u ruralnom području i slično.
Poticat će osnivanje Povjerenstava za ravnopravnost spolova u gradovima i općinama Karlovačke županije, a surađivat će sa Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova, Vladinim uredom za ravnopravnost spolova, sa Povjerenstvima drugih županija, sa nevladinim udrugama i ostalim institucijama vezanim uz područja njihovog rada.
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Karlovačke županije čine: Ana Župančić Žunac, predsjednica, Jasmina Drašković, zamjenica predsjednice, članovi: Nada Gerber, Josipa Ribar, dr. Miodrag Marjanović, Snježana Britvec, dr.sc. Milan Kruhek.

 Program dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog sektora u 2018. godini objavljen je 4. siječnja kojim se uređuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpora male vrijednosti/de minimis potpora, koje dodjeljuje Hrvatska turistička zajednica poduzetnicima za sufinanciranje troškova predviđenih ovim Programom. HTZ će dodjeljivati potpore sukladno Uredbi Komisije (EU) 1407/13 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore.

Sukladno navedenom objavljeni su sljedeći Javni pozivi:
JAVNI POZIV za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini
JAVNI POZIV za potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini

Prijaviti se mogu:

- pravne osobe i obrtnici, koji imaju registriranu ugostiteljsku djelatnost ili djelatnost pružanja usluga u turizmu (dokazuje se izvodom iz sudskog ili obrtnog registra)
- OPG-i upisani u Upisnik obiteljskih gospodarstava
- ustanove
- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Dokumentacija za kandidiranje za ova dva Javna poziva podnosi se:
• u elektronskom obliku na online obrascima putem linka potpore.htz.hr
• u tiskanom obliku - ispunjene online obrasce potrebno je isprintati, potpisati i staviti pečat te poslati poštom preporučeno zajedno s ostalom dokumentacijom.

JAVNI POZIV za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2018. godini
Korisnici kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom iz točke VII. Javnog poziva šalju u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za potpore DMK – ne otvaraj“, na adresu Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice (Iblerov trg 10/IV, 10000 Zagreb).

Rok za podnošenje kandidatura za navedene Javne pozive je 31. siječnja 2018. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 31. siječnja 2018. godine).

Dodatne informacije mogu se dobiti: isključivo pisanim putem, na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.

 

https://www.youtube.com/watch?v=W47ZONGduaY

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT