Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

U organizaciji Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u četvrtak, 24. siječnja 2019., u prostorijama Kino dvorane Gospodarskog kluba u Zagrebu održana je radionica Školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda namijenjena osnivačima školskih ustanova. Na radionici su pojašnjeni bitni elementi kod pripreme dokumentacije i slanja zahtjeva za potporu kao i ostale obveze koje su propisane Pravilnikom o školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda. Radionici su prisustvovale djelatnice Upravnog odjela za školstvo.

 

IMG-2e057b3c9d90ee91bb2a1afa3e8906fc-V.jpg

IMG-04c469b9fdc0ab2ec87dde95b36ac0d7-V.jpg

 

 

 

 

 

Karlovačka županija u nastavnoj  godini 2018/19. nastavlja s provedbom projekta Karlovačka županija za inkluzivne škole. Nastavnu godinu 2018/19., vodeći se utvrđenim kriterijima o načinu vrednovanja i odobravanja podrške, 64 pomoćnika u nastavi pružat će podršku za 67 učenika s takvom vrstom teškoća koje ih sprečavaju u funkcioniranju i svladavanju nastavnog plana i programa škole koju pohađaju. Cilj projekta je učenicima s teškoćama koji pohađaju osnovne i srednje škole kojima je Županija osnivač, putem podrške pomoćnika u nastavi, osigurati uvjete za kvalitetno obrazovanje i uspješniju socijalizaciju. Kroz održanu edukaciju, metodom predavanja i vježbi kroz dva dana, 1. i 2. rujna 2018. godine u Knjižnici za mlade, 19 pomoćnika u nastavi usvojilo je osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama, s naglaskom na inkluzivno obrazovanje. 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adresa: Vranyczanyeva 4/II, 47000 Karlovac

telefon: 047-666-191; 194; 195; 196; 197; 198; 199; 229

telefax: 047-666-228
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije (Klasa: 010-01/18-01/120, Urbroj: 2133/1-01-03/01-18-02 od 05.07.2018. god.) uređeno je unutarnje ustrojstvo, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, te ostala pitanja od značenja za rad Upravnog odjela za školstvo.

 

PROČELNICA - mr. sc. Marija Medić

tel: 047-666-191
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

ADMINISTRATIVNI TAJNIK PROČELNIKA – Anita Grguraš

tel: 047-666-191

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA KULTURU, TEHNIČKU KULTURU i SPORT – Mirna Mohorić, prof.

tel: 047-666-194
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ŠKOLSTVO i MLADE: 

1. Martina Tominac, mag.oec.

    tel: 047-666-198

    e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

2. Ana Pešut, dipl. polit. 

    tel: 047-666-196
    e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA DECENTRALIZIRANE i FINANCIJSKE POSLOVE u ŠKOLSTVU - Sanja Katić Butina, struc.spec.oec.

tel: 047-666-195
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ANALITIČKO-FINANCIJSKE POSLOVE - Maria Stojković, univ.spec.oec.
tel: 047-666-197
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Za potrebe PROVEDBE PROJEKATA EUROPSKE UNIJE:

* projekt KARLOVAČKA ŽUPANIJA ZA INKLUZIVNE ŠKOLE (osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju):

Martina Marić, dipl. polit.
tel: 047-666-199
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
* projekt OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA KARLOVAČKE ŽUPANIJE:

Martina Hrestak, mag.oec.
tel: 047-666-196
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Rad Odjela usmjeren je na velik broj ustanova, institucija, tvrtki, asocijacija i pojedinaca, dok se najčešća poslovna suradnja ostvaruje sa:
- Županom i zamjenicima Župana
- članovima županijskih radnih tijela i radnih tijela Županijske skupštine
- ostalim županijskim odjelima; najčešći kontakti sa Uredom župana i Upravnim odjelom za financije
- resornim i ostalim ministarstvima, te dr. tijelima državne uprave; Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Ministarstvom kulture, Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova europske unije, Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstvom gospodarstva i prostornog uređenja, državnim agencijama za obrazovanje
- osnovnim i srednjim školama, učeničkim domovima, predškolskim ustanovama, Veleučilištem
- ustanovama kulture i tehničke kulture, te udrugama u kulturi i tehničkoj kulturi
- sportskim ustanovama, te sportskim klubovima i udrugama.

 

ZAKONSKA REGULATIVA

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjom školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18)

Zakon o strukovnom obrazovanju (NN 30/09, 24/10, 22/13, 25/18)

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (10/97,107/07,94/13)

Zakon o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/99, 38/09)

Zakon o sportu (NN 74/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16)

Zakon o savjetima mladih (NN 41/14)

Zakon o udrugama (NN 74/14)

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09)

 

OSTALI DOKUMENTI:

Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata na području Karlovačke županije

(čl. 35 Statuta Karlovačke županije; Glasnik KŽ 14c/18)

Odluka o realizaciji odmora za učenike tijekom školske godine 2019/20. za školske ustanove na području Karlovačke županije(čl. 10. i 11. Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019/20. (NN 48/19))

Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola na području Karlovačke županije za školsku godinu 2018/19.
(Odluka Vlade RH o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018/19. (NN 76/18), čl. 35. Statuta KŽ (Glasnik KŽ 14c/18), Odluka o izvršavanju Proračuna KŽ za 2018. god. (Glasnik KŽ 39b/17, 14b/18, 26/18))

BROJ UČENIKA i RAZREDNIH ODJELA u osnovnim školama, srednjim školama i učeničkim domovima na području Karlovačke županije u školskoj godini 2019/20.

Izvješće o broju učenika u osnovnim školama, srednjim školama i učeničkim domovima na području Karlovačke županije u školskoj godini 2018/19.

(Program rada Županijske skupštine za 2018. godinu)

Plan rada Upravnog odjela za školstvo Karlovačke županije za 2019. god.

(Uputa za izradu i donošenje godišnjeg plana rada Ministarstva uprave, Klasa: 011-01/13-01/749, Urbroj: 515-06/01-01/1-13-1, od 26.11.2013. god.)

Izvješće o radu Veleučilišta u Karlovcu u 2018. godini

(Program rada Županijske skupštine za 2019. godinu) 

Potkategorije

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT