Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

 

edicklclogo

 

Nositelj projekta:  Karlovačka županija

Naziv i opis projekta:  educiranje stanovništva o ulozi i institucijama EU, podizanje svjesnosti o članstvu u EU i pravima i obvezama građana kroz rad Info centra u Karlovcu

Vrsta pomoći: Bespovratna sredstva

Datum početka projekta i vremensko razdoblje:  2013.-2017.  

Prioriteti prema Nacionalnoj strategiji: komunikacijska strategija MVEP i EK

Pravna osnova projekta (ugovor/sporazum); ugovor s EK u RH

Ocjena opravdanosti projekta: konstantna dostupnost javnosti informacijama i brošurama o EU, mogućnost sudjelovanja građana u seminarima i radionicama.

 

http://www.edickarlovac.eu/

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT