Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

dsc 0009 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy 

Povodom obilježavanja Dana Hrvatske kopnene vojske i Dana hrvatskih branitelja Karlovačke županije pred spomen križem ispred Zapovjedništva HKoV-a u Karlovcu su u petak, 29. svibnja, položeni vijenci i upaljene svijeće u spomen na sve poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje.

Tako su predstavnici MORH-a, HKoV-a, Karlovačke županije, Grada Karlovca, Policijske uprave karlovačke te braniteljskih udruga položili vijenac i zapalili svijeće. Izaslanstva su predvodili čelni ljudi te je tako u ime Glavnog stožera OS RH vijenac položio načelnik GS OS RH admiral Robert Hranj, u ime Hrvatske kopnene vojske zapovjednik HKoV-a general bojnik Boris Šerić, u ime Karlovačke županije župan Damir Jelić, u ime Grada Karlovca gradonačelnik Damir Mandić, u ime Policijske uprave karlovačke načelnik Darko Bratić te u ime braniteljskih udruga njihovi predsjednici. Svečanosti je kao izaslanik Predsjednika Republike Hrvatske nazočio njegov savjetnik za branitelje umirovljeni general Marijan Mareković te ispred Generalskog zbora RH umirovljeni generali Pavao Miljavac, Josip Stojković i Rudolf Brlečić. Nakon polaganja vijanaca i molitve pred križem ispred Zapovjedništva HKoV-a sudionici su se uputili u crkvu Presvetog Srca Isusova u Novom Centru gdje je služena koncelebrirana Sveta misa.

Ove je godine, zbog situacije s koronavirusom, izostala tradicionalna proslava i obilježavanje Dana hrvatskih branitelja Karlovačke županije na Vunskom polju.

stavljenić

Prof. dr. sci. Ana Stavljenić Rukavina, potpredsjednica Skupštine Grada Zagreba, posjetila je u četvrtak, 28. svibnja, Specijalnu bolnicu za produženo liječenje Duga Resa. Doktorica Stavlljenić Rukavina posebno je bila zainteresirana za funkcioniranje i rad Odjela palijative i fizikalne terapije jer se ondje liječi više od 30% Zagrepčana. U ume domaćina doktoricu Sravljenić Rukavina je s radom Bolnice upoznala ravnateljica dr. Višnja Mihalić Mikuljan, koja je gošću provela kroz ovu ustanovu. Kao članica Upravnog vijeća prof. Stavljenić Rukavina je već ranije posjećivala Specijalnu bolnicu Duga Resa te je izrazila veliko zadovoljstvo činjenicom da pri svakoj posjeti ovoj zdravstvenoj ustanovi vidi nešto novo uređeno, kvalitetnije od prijašnjeg. U Bolnici je i sada u tijeku vrijedan projekt energetske obnove koji će znatno doprinijeti kvaliteti rada i boravka u ovoj ustanovi.

1 rck

U četvrtak, 28. svibnja u Uredu župana održan je sastanak na temu pripreme postupaka javne nabave za rekonstrukciju Oružane. Regionalni centar kompetentnosti je mjesto izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojemu se uz osnovnu djelatnost strukovnog obrazovanja, koja obuhvaća i provedbu učenja temeljenog na radu, obavlja i osposobljavanje i usavršavanje i druge djelatnosti koje doprinose poboljšanju kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i njegove prilagodbe potrebama gospodarstva i tržišta rada, cjeloživotnog učenja za potrebe gospodarskih subjekata, nezaposlenih i drugih polaznika, stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta, suradnika u nastavi, stručnog usavršavanja mentora kod poslodavaca i drugih stručnjaka u obrazovanju. Tu će se održavati osim redovnih programa i vannastavne, vanškolske  aktivnosti cijele vertikale obrazovanja od vrtićke dobi do programa Veleučilišta na najmodernijim alatima, uređajima, strojevima, robotima i sl. Prekvalifikacije zanimanja i programi za umirovljenike kao i cjeloživotno obrazovanje sastavni su dio plana i programa rada RCK-a. Centar kompetentnosti smješten je u središtu grada, zvijezde, središtu puteva svih srednjih škola u Karlovcu.

 

1 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

U okviru provedbe projekta Uspostave infrastrukture regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru elektrotehnike i računalstva „RCK KaRijERA“ izrađena je internet stranica koja je dostupna na sljedećoj poveznici: https://rck-karijera.eu.

Internet stranica prilagođena je za slijepe i slabovidne osobe, sukladno Općim smjernicama za prilagodbu Internet stranice osobama s invaliditetom, na način da je stranica optimizirana za upotrebu govorne jedinice za slijepe i čitača ekrana, a također stranica omogućuje korisniku da sukladno vlastitim potrebama definira veličinu i boju slova te boju pozadine.

Izrađena stranica je informativnog karaktera te omogućava pristup općim informacijama o projektu, korisniku projekta i projektnim partnerima i suradnicima, izvoru financiranja i vrijednosti projekta, planiranim i završenim projektnim aktivnostima te rezultatima projekta.

Na stranici će se objavljivati sve novosti vezane uz provedbu projekta „RCK KaRijERA“, promotivni materijali izrađeni tijekom provedbe u elektronskoj verziji (letci, brošure, plakati) te ostale informacije, čime će se omogućiti kontinuirano informiranje javnosti o provedbi projekta.

Nositelj projekta „RCK KaRijERA“ je Tehnička škola Karlovac. Partneri u provedbi su Karlovačka županija, Srednja škola Slunj, Obrtnička i tehnička škola Ogulin, Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka, dok su suradnici subjekti iz gospodarskog, obrazovnog, javnog i civilnog sektora. Za upravljanje projektom zadužena je Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 25.746.958,05 HRK, od čega bespovratna sredstva iznose 25.740.958,05 HRK. Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Operativnog programa Konkurentnosti i kohezija 2014.-2020.

Cilj projekta je uspostava prostorno tehničkih uvjeta Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru elektrotehnike i računalstva (izgradnja, adaptacija i opremanje) te stvaranje mreže suradnje između različitih sektora na području Karlovačke i Primorsko goranske županije.

Regionalni centar kompetentnosti u podsektoru elektrotehnike i računalstva bit će smješten na 2. katu zgrade Oružarne na Trgu bana Josipa Jelačića u samom centru grada Karlovca.

Provedba projekta omogućit će razvijanje kvalitetnih kadrova koji će kroz strukovno obrazovanje ovladati svim vještinama i kompetencijama koje su tražene od strane realnog sektora te koji će se nakon završetka školovanja moći uspješno uključiti na regionalno tržište rada. U novouređenim i opremljenim prostorima u partnerstvu s ključnim dionicima moći će se razvijati i provoditi programi strukovnog obrazovanja, programi formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih te programi za učenike s teškoćama i osobe s invaliditetom.

 

 

 

 

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT