Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

OBAVIJESTI

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

20190823 140401U petak 23.08.2019. godine u Uredu župana, Karlovačku županiju posjetila je kineska delegacija iz provincije Henan, grada Zhoukou. U ime Karlovačke županije, delegaciju su ugostili zamjenik župana Mirko Martinović, pročelnik Ureda župana Kristijan Čujko i pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Željko Fanjak. Na sastanku se razgovaralo o primjeni novih znanstvenih metoda u modernizaciji poljoprivrede i mogućnostima suradnje u projektima proizvodnje hrane.

 

20190822 114733 1 copy copyDana 22. kolovoza u Uredu župana Karlovačke županije održan je sastanak na kojem su sudjelovale zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar, zamjenica gradonačelnika grada Karlovca Andreja Navijalić, pročelnica Upravnog odjela za školstvo Marija Medić i pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Draženka Sila - Ljubenko. Teme sastanka bile su mreža škola, unaprijeđenje na projektu Ka Raddar s ciljem usmjeravanja djece prema strukovnim zanimanjima potrebnim za tržište rada te se raspravljalo i o demografiji u Karlovačkoj županiji. 

 

 

69213595 469839176933143 1386488191304859648 nU ponedjeljak, 19. kolovoza s početkom u 9 sati, u prostoru Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa, održano je svečano potpisivanje Ugovora za energetsku obnovu Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa. Ugovor su potpisale ravnateljica Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa Višnja Mihalić Mikuljan i Vlatka Lorković Ivšić, predstavnica izvođača radova, tvrtke KOLOS d.o.o. U ime Karlovačke županije potpisivanju su nazočili župan Damir Jelić sa zamjenicama župana Vesnom Hajsan Dolinar i Martinom Furdek Hajdin te zamjenikom župana Mirkom Martinovićem. Ovim projektom povećat će se ugoda boravka korisnicima i značajno će se doprinijeti očuvanju okoliša smanjenjem štetnih stakleničkih plinova. Ukupna vrijednost projekta iznosi 10 milijuna kuna. Rok za dovršetak projekta je dvije godine. Nakon potpisivanja Ugovora, slijedi početak radova.

 20190808 090911 copy

Zamjenica župana Karlovačke županije Vesna Hajsan Dolinar obišla je prostore Područne škole Vivodina zajedno s gradonačelnicom grada Ozlja Gordanom Lipšinić te višom stručnom suradnicom iz Upravnog odjela za školstvo Karlovačke županije, Sanjom Katić Butina. Održan je zajednički sastanak s mještanima Vivodine na kojem je razmatran plan ulaganja u objekt Područne škole Vivodina i mogućnost otvaranja predškole u prostorima područne škole.

 

 

69494627 472068760043518 2641768941352910848 nU prostoru buduće lokacije škole Struga 33 (Gaza) u petak, 23. kolovoza, održano je potpisivanje dvaju Ugovora za energetsku obnovu Mješovite industrijsko-obrtničke škole Karlovac i unutarnje uređenje prostora Struga (Gaza) za potrebe preseljenja škole. Ugovore su potpisali ravnateljica Mješovite industrijsko-obrtničke škole Karlovac, Snježana Erdeljac i Stipo Adžaga, u ime tvrtke GIPS MONT d.o.o., koja je izvoditelj radove. Odluku o osiguravanju financijskih sredstava za energetsku obnovu i unutarnje uređenje Mješovite industrijsko-obrtničke škole Karlovac. Potpisivanju ovih Ugovora, čija je ukupna vrijednost pet milijuna kuna, prethodila je kupnja prostora za potrebe Mješovite industrijsko-obrtničke škole Karlovac od strane Karlovačke županije u ukupnoj vrijednosti od 1.125.800,00 kuna. U 2020. godini očekuje se završetak građevinskih radova, a u 2021. godini opremanje.

 

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT