Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

OBAVIJESTI

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

Kolegij župana s pročelnicima Karlovačke županije održat će se u ponedjeljak, 27. siječnja, u Plaškom, u prostoru OŠ Plaški. Na kolegiju, na kojem će sudjelovati i kolegij Općine Plaški na čelu s načelnikom Perom Damjanovićem, raspravljat će se o projektima Karlovačke županije, posebno onima koji se odnose na područje Plaškog.

Početak je u 8,30 sati.

Nakon održanog kolegija, u 10,00 sati, župan i suradnici će, u pratnji ravnatelja škole Vlatka Kulića, obići prostor Osnovne škole Plaški u kojoj je u tijeku energetska obnova zgrade.

U 10,30 sati predviđen je obilazak višečlane obitelji Bajt, na adresi Jezero 79 A u Plaškom, kojima će župan Damir Jelić uručiti paket s osnovnim životnim namirnicama te pelenama za djecu, kao pomoć Karlovačke županije.

Nakon posjeta obitelji Bajt, u 11 sati, slijedi obilazak Ateljea Janja Gora ( Janja Gora 163 B) gdje će vlasnik Branko Šupica goste upoznati s radom ovog umjetničkog ateljea koji se bavi izradom i predstavljanjem predmeta od keramike.

Nakon navedenog programa, župan Damir Jelić i načelnik Općine Plaški Pero Damjanović dat će izjave za medije.  

83102189 578735136043546 7433409098730700800 n

 

 

83560422 578245822759144 6356763653500305408 n copy

U Općini Rakovica je u srijedu, 22. siječnja, održan radni sastanak na temu uređenja Interpretacijskog centra u Rakovici. Objekt je pred izdavanjem građevinske dozvole. Budući Interpretacijski centar obuhvaćat će teme: Srednji vijek - naseljavanje i život Hrvata do turskih osvajanja; Rakovički ustanak; Razdoblje Nezavisne Države Hrvatske (1941. - 1945.); Domovinski rat - velikosrpska agresija, okupacija i oslobođenje (1991. - 1995.); Zavičajna zbirka. Na sastanku se raspravljalo o sadržaju budućeg Interpretacijskog centra za čiju realizaciju je zadužena tvrtka Kocka d.o.o. U ime Karlovačke županije sastanku je nazočila zamjenica župana Martina Furdek – Hajdin sa suradnicama, načelnik Općine Rakovica Franjo Franjković, sa suradnicima te dionici koji su zaduženi za pojedine cjeline postava Centra.

 

img 20200122 080145 copy

Na Zagrebačkom velesajmu se danas (utorak, 22. siječnja) održava manifestacija Sajam poslova u turizmu. Manifestacija je prije svega namijenjena nezaposlenim osobama kojima se poslodavci iz sektora turizma predstavljaju s mogućnostima zapošljavanja na radnim mjestima koja se ovom prilikom promoviraju i nude. Da bi poslodavci u turističkom sektoru na vrijeme osigurali radnike za nastupajuću turističku sezonu ova se manifestacija pokazala vrlo dobrom prilikom, napose u vrijeme kada je turističkim djelatnicima teško pronaći potrebnu radnu snagu. S druge strane nezaposlene osobe mogu se na licu mjesta informirati te porazgovarati s poslodavcima o mogućnostima njihova zaposlenja na radnim mjestima koja su u ponudi. Kako bi nezaposlene osobe iz Karlovačke županije također imale priliku upoznati se s mogućnostima zaposlenja u turizmu, Karlovačka županija osigirala je sredstva za sufinanciranje prijevoza nezaposlenim osobama i maturantima završnih razreda srednjih škola te studentima, koji svoju priliku za zaposlenje i profesionalnu karijeru vide u turističkom sektoru. Tako je plaćen prijevoz s dva autobusa, u visini od 4250 kn, kojim su zainteresirani prevezeni na ovu sajamsku priredbu. Organizator posjeta Sajmu je Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Karlovac, a ukupno je u pravcu Zagreba s područja Karlovačke županije otišlo sedam autobusa.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT