Karlovačka županija osigurala 70 pomoćnika u nastavi u novoj školskoj godini

DSC 0021Karlovačka županija je u novoj školskoj godini za pomoćnike u nastavi osigurala 2,2 milijuna kuna što znači da je projektom u nastavnoj godini 2021/2022 obuhvaćeno 50 učenika s teškoćama koji su uključeni u redovni odgojno - obrazovni program. Podrška će im biti pružena od strane 48 zaposlena pomoćnika u nastavi i 1 stručnog komunikacijskog posrednika u ukupno 23 škola-partnera (16 osnovnih i 7 srednjih škola) koji će postojećim ljudskim resursima organizirati administrativno praćenje i izvještavanje o uključenosti učenika i radu pomoćnika. Ukupna vrijednost projekta 2.219.788,20 kuna (Europski socijalni fond) od čega je sufinanciranje Karlovačke županije 110.989,41 kn. Projektni prijedlog je prošao fazu procjene kvalitete te se čeka Odluka o financiranju.

Karlovačka županija kontinuirano od 2014. godine provodi projekt osiguravanja pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika. Osnovni cilj projekta je učenicima s teškoćama koji pohađaju osnovnu i srednju školu, kojima je Karlovačka županija osnivač, osigurati uvjete za kvalitetno obrazovanje i uspješniju socijalizaciju. Pomoćnici imaju podršku u radu od koordinatora škole - stručnog suradnika. Svaka škola imenovala je koordinatora koji će uputiti pomoćnika u nastavi odnosno stručnog komunikacijskog posrednika u teškoće i specifične potrebe učenika, definirati zadaće pomoćnika u suradnji s učiteljem i u skladu s individualnim potrebama učenika, vodeći računa o postizanju što samostalnijeg funkcioniranja učenika. Nadalje, kao partneri u projektu, škole će preuzeti kontinuirano usmjeravanje PUN/SKP te osigurati uvjete za suradnju s učiteljima, roditeljima i ostalim učenicima. 

Udruga Radost iz Ogulina, udruga Zvončići i Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije putem javnog poziva Ministarstva znanosti i obrazovanja osigurali su potporu za 21 učenika i 21 pomoćnika u nastavi / stručnog komunikacijskog posrednika. 

Uz zamjenicu županice Vesnu Hajsan Dolinar, na press konferenciji bile su Lucija Maletić i Marija Vuksan, iznimno inteligentne i vedre djevojke koje imaju asistente u nastavi te su podijelile svoja iskustva. Lucija ima 19 godina, završila je Ekonomsko turističku školu te se priprema za fakultet. Lucija je istaknula kako joj njene asistentice pomažu u hranjenju, transportu, prepisivanju nastavnog gradiva i time joj omogućuju nesmetano praćenje nastave i cijelokupno obrazovanje. Marija Vuksan ima 18 godina te pohađa treći razred Trgovačko - ugostiteljske škole za kuharicu. Marija je istaknula zahvalnost svojoj asistentici koja joj pomaže u pisanju, vodi ju u školu i iz škole, na satove tjelesne kulture te brine o Marijinoj sigurnosti u prometu.