Energetika

OPIS DJELATNOSTI:

  • praćenje i planiranje opskrbe i potrošnje energije, poticanje energetske učinkovitosti, razvoj obnovljivih izvora energije te pružanje informacija i izrada izvješća za potrebe Župana i Županijske skupštine kao i resornog Ministarstva
    izrada i praćenje Akcijskog plana energetske učinkovitosti Županije, trogodišnjeg planskog dokumenta usklađenog s Nacionalnim akcijskim planom energetske učinkovitosti, kojeg predlaže Župan, a donosi Županijska skupština uz prethodnu suglasnost Nacionalnog koordinacijskog tijela
  • izrada i praćenje Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Županije, godišnjeg planskog dokumenta kojim se u skladu s Nacionalnim akcijskim planom i Akcijskim planom energetske učinkovitosti Županije utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na području Županije i kojeg donosi Župan
  • upravljanje neposrednom potrošnjom energije u zgradama kojima je Karlovačka županija vlasnik ili osnivač, na energetski učinkovit način, uz periodičko, najmanje jednom godišnje, analiziranje potrošnje energije te izvještavanje nacionalnog koordinacijskog tijela (APN) o rezultatima te analize
  • izrada projektnih prijedloga za natječaje i javne pozive vezane uz energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije na području Županije
    provođenje konkretnih projekata sufinanciranja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije na području Županije. Kontaktiranje i informiranje korisnika o uvjetima sufinanciranja te izrada potrebitih akata i izvješća vezanih uz provođenje projekata