Gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i obrtništvo

Opis djelatnosti:

• praćenje i analiza stanje u gospodarstvu, pružanje informacija i kreiranje izvješća za potrebe Županijskog poglavarstva i Županijske skupštine, te resornog Ministarstva
• praćenje i analiza malog i srednjeg poduzetništva, predlaganje i provedba mjera promicanja, razvoja i sustavnog unapređenja poduzetništva na području Županije
• provedba konkretnih projekata poticanja i razvoja poduzetništva, informiranje i savjetovanje poduzetnika, zaprimanje, obrađivanje i predlaganje zahtjeva za poduzetničke kredite Povjerenstvu. Suradnja s poslovnim bankama, praćenje realizacije kredita, kontrola i vođenje evidencije o isplaćenim sredstvima za subvencije kamata, kao i sva tekuća i konačna izvješća o provođenju projekta
• provođenje projekta institucionalne podrške razvoju poduzetništva, a posebice županijski projekt razvoja poduzetničkih zona. Kontaktiranje i informiranje poduzetnika o uvjetima i pogodnostima ulaganja na području Županije, te izrada potrebitih akata i izvješća vezanih na provođenje projekta


Također Odjel za gospodarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

• upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar
• izdavanje obrtnica
• vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija te izdavanje potvrda iz istih
• izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja
• utvrđivanje udovoljavaju li pravne osobe koje obavljaju obrt uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti iz pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima


OBRASCI: