Vijesti     -     Kontakti

Javna nabava

Izjava o sprečavanju sukoba interesa

Izjava o sprečavanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Temeljem čl. 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj: 120/16) Karlovačka županija kao javni naručitelj objavljuje sljedeći navod:
Karlovačka županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju):
- Instalacija d.o.o., Majer 12, 8340 Črnomelj, Slovenija
- HAJSAN, obrt za ostale građevinske radove, vl. Danijel Hajsan, BUBNJARAČKI BROD 33, ŽAKANJE
- OPG Dejan Mihajlović, Krnjak 75, 47242 Krnjak (OIB: 27116775088)

- OPG Đurađ Mihajlović, Krnjak 75, 47242 Krnjak (OIB: 04374666881)

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost