Izjava o sprečavanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Temeljem čl.80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi("Narodne novine" broj: 120/16) Karlovačka županija kao javni naručitelj objavljuje sljedeći navod:Karlovačka županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju): Instalacija d.o.o., Majer 12, 8340 Črnomelj, SlovenijaHAJSAN, obrt za ostale građevinske radove, vl. Danijel Hajsan,BUBNJARAČKI BROD 33, ŽAKANJE