Vijesti     -     Kontakti

Javna nabava

Plan nabave

Plan nabave

Plan nabave - 2023

U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16 i NN 114/22) i Proračunom Karlovačke županije za 2023. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ br. 54a/22), županica Karlovačke županije donosi PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. godinu.

Plan nabave za 2023. godinu i sve njegove kasnije izmjene i dopune objavljene su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.


Plan nabave - 2022.

U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16) i Proračunom Karlovačke županije za 2022. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ br. 51b/21), županica Karlovačke županije donosi PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2022. godinu.

Plan nabave za 2022. godinu i sve njegove kasnije izmjene i dopune objavljene su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.


PLAN NABAVE 2021.godine

I.IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2021.godine


Plan nabave - 2020.

U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16) i Proračunom Karlovačke županije za 2020. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ br. 50b/19), župan Karlovačke županije, donio je PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2020. godinu

Plan nabave i sve njegove kasnije izmjene i dopune objavaljene su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

 

 

 

 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost