Vijesti     -     Kontakti

Obavijesti

 

2. sjednica Županijske skupštine

 

KLASA: 021-04/21-01/24
URBROJ:2133/1-01/06-21-01
Karlovac, 30. lipnja 2021.

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine i članka 46. stavka 3.

s a z i v a m

 2. sjednicu Županijske skupštine Karlovačke županije, za 8. srpnja 2021. godine (četvrtak), s početkom u 9.00 sati,

koja će se održati u prostorijama Velike gradske vijećnice Grada Karlovca,

Banjavčićeva 9, I. kat, Karlovac.

            Predlažem sljedeći

 

D n e v n i  r e d:

 

 • Vijećnička pitanja
 1. Usvajanje zapisnika s konstituirajuće sjednice Županijske skupštine Karlovačke županije
 2. Imenovanje radnih tijela Županijske skupštine Karlovačke županije
 3. Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
 4. Prijedlog Odluke o razrješenju ravnatelja i imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Županijske uprave za ceste
 5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije
 7. Izvješće o radu Veleučilišta u Karlovcu u 2020. godini
 8. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Karlovačke županije
 9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac kojom se daje u zakup Katarini Borković, dr. med. dent. poslovni prostor doma zdravlja na adresi Gaje Petrovića 2, Karlovac radi obavljanja djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite u privatnoj praksi u ordinaciji u Mreži javnozdravstvene službe.
 10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja djelatnosti ordinacije dentalne medicine Aniti Bažant – Brkljačić, dr. med. dent.

- DOPUNA MATERIJALA za 2. sjednicu 

Predsjednik
Županijske skupštine

 mr.sc. Vlado Jelkovac

Započinju prijave na zadnji 4. Modul webinara o EU projektima pod nazivom Osnove upravljanja projektnim ciklusom (provedba i izvještavanje)

Započinju prijave na zadnji 4. Modul webinara o EU projektima pod nazivom Osnove upravljanja projektnim ciklusom (provedba i izvještavanje)

 1. MODUL: Osnove upravljanja projektnim ciklusom (provedba i izvještavanje)

Cilj ovog modula je upoznati polaznike s osnovama projektnog ciklusa vezane uz provedbu i izvještavanje projekata.

Na prvoj edukaciji u sklopu ovog 4. Modula, polaznici će dobiti odgovor na pitanje: Što nakon potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava? Koje su obveze i prava koje proizlaze iz Ugovora, gdje i na koji način su definirani rokovi izrade i slanja potrebne dokumentacije prema provedbenom i upravljačkom tijelu u provedbi projekta. Isto tako, polaznici će se upoznati s kontrolama koje provedbeno tijelo vrši u tijeku provedbe projekta, a to su terenske provjere, ex ante i ex post provjere dokumentacije o nabavi i provedenog postupka jednostavne i javne nabave.

Tema „Izvještavanje“ bit će podijeljena u dva dijela (odnosno dva webinara). Naime, u prvoj edukaciji naglasak će se staviti na narativni (opisni) dio. Obradit će se izvještavanje o provedbi projekata, s naglaskom na izvještavanje po pojedinim vrstama projektnih aktivnosti te dokazivanju provedbe projektnih aktivnosti. U drugoj edukaciji biti će obrađeno financijsko izvještavanje u provedbi projekata. Polaznici će biti upoznati s izvještavanjem po pojedinim troškovnim kategorijama projektnog proračuna te dokazivanjem projektnih troškova, koji se dokazuju popratnom dokumentacijom. Izvještavanje u provedbi bit će prezentirano na primjeru iz sustava eFondovi.

Budući da je promidžba i vidljivost neizostavni dio svake provedbe projekta, polaznici će se upoznati s načinom na koji se ista provodi. Promidžba i vidljivost uključuje mjere informiranja i komunikacije u cilju podizanja svijesti korisnika EU fondova, ali i šire. Aktivnosti informiranja i komunikacije posebice su usmjerene na krajnje korisnike projekta, opću i stručnu javnost te medije. Također, polaznici edukacije će se upoznati s osnovnim elementima vidljivosti kao što su amblem, logo, tekstualni sadržaji, promomaterijali i dr.

RASPORED ODRŽAVANJA WEBINARA:

Red. br

Datum

Vrijeme

Naziv teme

Predavač

1.

07.06.2021.

12:30 – 13:30h

Provedba projekta – prvi koraci

Antonija Perač Fištrović

2.

09.06.2021.

12:30 – 13:30h

Izvještavanje

I. dio

Monika Cegur

3.

14.06.2021.

12:30 – 13:30h

Izvještavanje

II. dio

Zoran Lukšić

4.

16.06.2021.

12:30 – 13:30h

Promidžba i vidljivost

Eva Sobotik Pavan

5.

18.06.2021.

12:30 – 13:30h

Zaključak i osvrt

na 4. Modul

Svi predavači

S obzirom kako održavamo webinare za veći broj različitih javnopravnih tijela sa područja Karlovačke županije, ovaj ciklus webinara namijenjen je za gradska (komunalna) poduzeća i zdravstvene institucije sa područja županije.

Za potrebe održavanja webinar-a koristiti će se Zoom platforma. Polaznici webinara neće morati instalirati aplikaciju već će dobiti link koji će ih odvesti u „sobu za sastanak“ odnosno održavanje webinara. Preporuka je da polaznici webinara, svoje računalo mrežno povežu sa internetom, obzirom da kvaliteta prijenosa webinara ovisi i o brzini interneta.

Za sudjelovanje na webinaru molimo popuniti Obrazac za prijavu polaznika na webinar, koji se nalazi niže u tekstu. Popunjeni obrazac dostavite na mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do 04.06.2021. u 14:00h.

Obrazovne aktivnosti provode se u sklopu projekta „KaŽu5 EduKA II“ koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Namijenjen je jačanju kapaciteta javnopravnih tijela na području Karlovačke županije u cilju povećanja apsorpcije sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova sa naglaskom na novu perspektivu 2021.-2027.

 

Obrazac za prijavu polaznika na webinar

 1. Modul: Osnove upravljanja projektnim ciklusom (provedba i izvještavanje)

Ime i prezime

 

Institucija

 

Radno mjesto

 

E-mail adresa

 

Kontakt broj

 

Prijavljujem se na sljedeće teme 4. Modula:

Datum

Vrijeme

Naziv teme

Prijavljujem se

(molimo upisati  

DA ili NE)

07.06.2021.

12:30 – 13:30h

Provedba projekta – prvi koraci

 

09.06.2021.

12:30 – 13:30h

Izvještavanje I. dio

 

14.06.2021.

12:30 – 13:30h

Izvještavanje II. dio

 

16.06.2021.

12:30 – 13:30h

Promidžba i vidljivost

 

18.06.2021.

12:30 – 13:30h

Zaključak i osvrt na 4. Modul

 

Datum:

Mjesto:

 

Napomena (ukoliko ima):

Obavijest o trećem pozivu za podnošenje prijava za korištenje sredstava iz Fonda za mala i srednja poduzeća za zaštitu intelektualnog vlasništva

Obavijest o trećem pozivu za podnošenje prijava za korištenje sredstava iz Fonda za mala i srednja poduzeća za zaštitu intelektualnog vlasništva

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) je u okviru programa Ideas Powered for Business objavio treći poziv za podnošenje prijava za korištenje sredstava iz Fonda za MSP-ove, počevši od 1. pa do kraja svibnja 2021.g.

Fond za mala i srednja poduzeća (Fond za MSP-ove) program je bespovratnih sredstava u iznosu od 20 milijuna EUR, čija je svrha pomoći malim i srednjim poduzećima (MSP) sa sjedištem u Europskoj uniji da ostvare lakši pristup i veću korist od svojih prava intelektualnog vlasništva.

Fond nudi financijsku podršku MSP-ovima u obliku povrata troškova za prijave žigova i dizajna i/ili za usluge preddijagnostičkog ispitivanja Intelektualnog vlasništva (IP Scan), do maksimalnog iznosa od 1500 EUR po poduzeću.

Više informacija o uvjetima i kriterijima za podnošenje prijava nalazi se na internetskoj stranici Fonda za MSP-ove.

 

Proglašeni pobjednici foto-natječaja "Volim svoju županiju"

KARLOVACVilim Stojkovi Korana2

Volim svoju županiju 2021.: Prvo mjesto za ljubav iz Splitsko-dalmatinske županije

Prvi puta na prvom mjestu od provedbe natječaja imamo ljudski lik, a slika je čista emocija, ističe predsjednica stručnog žirija natječaja Mare Milin.

Poznati su rezultati foto natječaja „Volim svoju županiju“, projekta Hrvatske zajednice županija kojim se promoviraju ljepote svih hrvatskih krajeva, pa i onih za koje mnogi nisu znali da postoje.

U šestoj godini provedbe natječaja autori su prijavili gotovo 2700 fotografija u dva tjedna, što nadmašuje sve prijašnje brojke. Odlukom stručnog žirija, pobjedu je odnijela fotografija „Ljubav“ autora Lea Lendića iz Splitsko-dalmatinske županije.

„Šest godina je prošlo otkada smo pokrenuli prvi krug foto natječaja „Volim svoju županiju“. Zajedno s vama gradili smo priču koja se svake godine sve više razvijala i na tome vam neizmjerno hvala“, rekao je predsjednik Hrvatske zajednice županija i župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk na online proglašenju najboljih fotografija održanom 11. svibnja.

Da žiri iz godine u godinu nema lak zadatak ne potvrđuju samo brojke koje kažu da je do sada na natječaj prijavljeno više od 13 000 fotografija 4500 autora, već i predsjednica stručnog žirija, naša profesionalna fotografkinja Mare Milin. „Ovogodišnji postav izložbe, koju čine po jedna fotografija iz svake županije, je najraznolikiji dosad. Imamo krajolike, tradiciju, životinje, a prije svega – ljude, što smo i željeli postići ovim projektom. Prvi puta na prvom mjestu od provedbe natječaja imamo ljudski lik, a slika je čista emocija“, ističe Milin.

Drugo mjesto dodijeljeno je Tomislavu Jugkalu iz Zagrebačke županije za fotografiju „Tri ceste“, a treće Mariji Čehko iz Sisačko-moslavačke županije za fotografiju „Igre prijestolja u Lonjskom polju“.

Osim njih, odabrane su i: „Žitna polja“, Ivana Rakić (Požeško-slavonska), „Razigrani labud“, Ivica Bilandžić (Osječko-baranjska), „Vredne roke pleteju ceker“, Alenka Novak (Međimurska), „Savsko jutro“, Ljiljana Čičić (Brodsko-posavska), „Korana“, Vilim Stojković (Karlovačka), „S druge strane ograde“, Rina Cota (Šibensko-kninska), „Jutarnja šetnja“, Ivan Selci (Virovitičko-podravska), „Kralj i vrana“, Iva Mejašić (Grad Zagreb), „Tabletić – tradicionalni slavonski mali stolnjak“, Barbara Ležaić (Vukovarsko-srijemska), „Curak“, Miro Dežulović (Primorsko-goranska), „Sharing ic caring“, Lucija Dušman (Istarska), „Ušće Neretve“, Stjepan Jozepović (Dubrovačko-neretvanska), „Munje iznad zagorske kleti“, Silvestar FIlko (Krapinsko-zagorska), „Srna u žitu“ , Boris Fabijanec (Koprivničko-križevačka), „Tulove grede“, Banka Jovančević (Zadarska), „Velebit“, Stjepan Brkljačić (Ličko-senjska) „Sunce se kupa“, Vedrana Berečki (Bjelovarsko-bilogorska), „Drava (Pejzaž)“, Fran Bijelić (Varaždinska).

Sve fotografije nalaze se u GALERIJI.

Započinju prijave na 3. Modul webinara pod nazivom Osnove upravljanja projektnim ciklusom (priprema projektnih ideja)

 1. MODUL: Osnove upravljanja projektnim ciklusom (priprema projektnih ideja)

Cilj ovog modula je upoznati polaznike s osnovama projektnog ciklusa. Sudionici će dobiti informacije kako analizirati dionike (definirati ciljanu skupinu i krajnje korisnike te projektne partnere) te analizirati problem koji će se pokušati riješiti kroz projektnu ideju. Također, će dobiti informacije kako analizirati ciljeve, kako analizirati i odabrati najbolju provedbenu strategiju te kako koristiti intervencijsku logiku.

Polaznici će se detaljnije upoznati s Uputama za prijavitelje i dijelovima Uputa na koje je potrebno obratiti posebnu pozornost. Kroz temu „Izrada projektne prijave“ polaznici će se upoznati s ključnim pitanjima na koje je potrebno odgovoriti u prijavnom obrascu te na koji način koncipirati svoje odgovore i kvalitetno objasniti projektnu ideju. Isto tako, polaznici će biti upoznati s načinom izrade projektnog proračuna te će im se pojasniti na što posebno treba obratiti pozornost prilikom izrade proračuna.

Polaznici će dobiti uvid kako raditi u sustavu eFondovi (koji se koriste za prijavu projektnih prijedloga) te će dobiti korisne savjete za popunjavanje podataka u navedene sustave.

RASPORED ODRŽAVANJA WEBINARA:

Red. br

Datum

Vrijeme

Naziv teme

Predavač

1.

12.05.2021.

12:30 – 13:30h

Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

dr. sc. Vilko Klasan

2.

17.05.2021.

12:30 – 13:30h

Faza analize i planiranja

Antonija Perač Fištrović

3.

19.05.2021.

12:30 – 13:30h

Upoznavanje s uputama za prijavitelje

Krunoslav Kralj

4.

24.05.2021.

12:30 – 13:30h

Izrada projektne prijave I dio.

(opisni dio projekta)

Monika Cegur

5.

26.05.2021.

12:30 – 13:30h

Izrada projektne prijave II. dio

(procjena troškova i izrada proračuna projekta)

Zoran Lukšić

6.

31.05.2021.

12:30 – 13:30h

Rad u sustavu eFondovi

(prijava projekta)

Zoran Lukšić,

Monika Cegur

7.

02.06.2021.

12:30 – 13:30h

Zaključak i osvrt na 4. Modul

svi predavači

S obzirom kako održavamo webinare za veći broj različitih javnopravnih tijela sa područja Karlovačke županije, ovaj ciklus webinara namijenjen je za gradska (komunalna) poduzeća i zdravstvene institucije sa područja županije.

Za potrebe održavanja webinar-a koristiti će se Zoom platforma. Polaznici webinara neće morati instalirati aplikaciju već će dobiti link koji će ih odvesti u „sobu za sastanak“ odnosno održavanje webinara. Preporuka je da polaznici webinara, svoje računalo mrežno povežu sa internetom, obzirom da kvaliteta prijenosa webinara ovisi i o brzini interneta.

Za sudjelovanje na webinaru molimo popuniti Obrazac za prijavu polaznika na webinar, koji se nalazi niže u tekstu. Popunjeni obrazac dostavite na mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do 11.05.2021. u 14:00h.

Obrazovne aktivnosti provode se u sklopu projekta „KaŽu5 EduKA II“ koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Namijenjen je jačanju kapaciteta javnopravnih tijela na području Karlovačke županije u cilju povećanja apsorpcije sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova sa naglaskom na novu perspektivu 2021.-2027.

Obrazac za prijavu polaznika na webinar

 1. MODUL: Osnove upravljanja projektnim ciklusom

(priprema projektnih ideja)

Ime i prezime

 

Institucija

 

Radno mjesto

 

E-mail adresa

 

Kontakt broj

 

Prijavljujem se na sljedeće teme 3. MODUL: Osnove upravljanja projektnim ciklusom

(priprema projektnih ideja)

Datum

Vrijeme

Naziv teme

Predavač

Prijavljujem se

(DA ili NE)

12.05.2021

12:30 – 13:30h

Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Vilko Klasan

 

17.05.2021

12:30 – 13:30h

Faza analize i planiranja

Antonija Perač Fištrović

 

19.05.2021

12:30 – 13:30h

Upoznavanje s uputama za prijavitelje

Krunoslav Kralj

 

24.05.2021

12:30 – 13:30h

Izrada projektne prijave I dio.

(opisni dio projekta)

Monika Cegur

 

26.05.2021

12:30 – 13:30h

Izrada projektne prijave II. dio

(procjena troškova i izrada proračuna projekta)

Zoran Lukšić

 

31.05.2021

12:30 – 13:30h

Rad u sustavu eFondovi

(prijava projekta)

Zoran Lukšić,

Monika Cegur

 

02.06.2021

12:30 – 13:30h

Zaključak i osvrt na 4. Modul

svi predavači

 

Datum:

Mjesto:

Napomena (ukoliko ima):

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost