Vijesti     -     Kontakti

Planirana javna izlaganja o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije i Strateškoj studiji utjecaja na okoliš VI. ID PPKŽ

U nastavku se nalaze poveznice na planirana javna izlaganja o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije i Strateškoj studiji utjecaja na okoliš VI. ID PPKŽ, koja će se održat putem livestream servisa (MS Teams):

  1. Karlovac, Banjavčićeva 9, dana 18.01.2021. godine, s početkom u 12.00 sati - LINK
  2. Ogulin, B. Frankopana 11, dana 19.01.2021. godine u 10.00 sati - LINK
  3. Ozalj, Kurilovac 1, dana 19.01.2021. godine u 12.00 sati - LINK
  4. Slunj, Trg Franje Tuđmana 12, dana 20.01.2021. godine u 10.00 sati - LINK
  5. Duga Resa, Trg sv. Jurja 1, dana 20.01.2021. godine u 12.00 sati - LINK

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost