Obavijest o provođenju ponovne javne rasprave o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije i Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije

25. studenoga 2022. Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga VI. izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije

25. studenoga 2022. Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije i Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije

16. rujna 2022. Poveznice za javna izlaganja o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije i Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije

2. rujna 2022. Prijedlog VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije

       KARTOGRAFSKI PRIKAZ:

22. kolovoza 2022. OBAVIJEST o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije i Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije

22. kolovoza 2022. Strateška studija o utjecaju na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije

19. kolovoza 2022. ODLUKA o upućivanju Prijedloga VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije i Strateške studije o utjecaju na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije na ponovnu javnu raspravu

19. kolovoza 2022. ZAKLJUČAK o utvrđivanju Prijedloga VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije za ponovnu javnu raspravu

20. listopada 2021. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije

26. ožujka 2021. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije

14. lipnja 2021. IZVJEŠĆE o javnoj raspravi u postupku VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije i Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije

23. prosinca 2020. OBAVIJEST o provođenju javne rasprave o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije i Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije

Prijedlog VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije:

       KARTOGRAFSKI PRIKAZ:

22. prosinca 2020. ODLUKA o upućivanju Prijedloga VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije i Strateške studije utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije na javnu raspravu

22. prosinca 2020. ZAKLJUČAK o utvrđivanju Prijedloga VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije za javnu raspravu

16. siječnja 2020. ODLUKA o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije

20. rujna 2019. ODLUKA o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije