Vijesti     -     Kontakti

Kolegij županice u Tounju: ulaganje u prometnu infrastrukturu kao zalog za razvoj turizma

rotor5Općina Tounj sve više okreće se razvoju turizma, a za njegov razvoj važna je i dobra prometna infrastruktura. Kako bi se povećala sigurnost prometavanja, ali i protočnost automobila posebice za vrijeme turističke sezone, Županijska uprava za ceste Karlovac na inicijativu općine Tounj završila je radove na  rekonstrukciji križanja državne ceste DC 23 i županijske ceste ŽC 3256 u Kamenici Skradničkoj – Kukača. Završene radove obišli su danas županica Martina Furdek Hajdin, zamjenica županice Vesna Hajsan - Dolinar, ravnatelj Županijske uprave za ceste Karlovac Darko Bebić te načelnik općine Tounj Ivica Sopek.

Radovi su obuhvatili izgradnju potpornog zida dužine 25 m zbog podizanja nivelete županijske ceste u razinu državne ceste u zoni križanja, kompletnu obnovu kolnika, postavljanje ulične rasvjete, prometnu opremu, horizontalnu i vertikalnu signalizaciju, radove je izvodila tvrtka Rudar d.o.o. Vrijednost radova 147.603,31 €

 

Osim ovih radova, obiđeni su i radovi na rekonstrukciji dijela županijske ceste ŽC 3220 i nerazvrstane ceste Mostac u kružno raskrižje, vrijednosti 66.361,40 €. Ravnatelj ŽUC-a Karlovac Darko Bebić istaknuo je kako su svi ovi radovi rezultat koordinacijskih sastanaka sa JLS-ovima, a koji se pokazuju kao najefikasniji način što brže realizacije projekata i rješavanja tekuće problematike.

Na kolegiju, održanom u vijećnici Općine Tounj, raspravljalo se i o drugim projektima Karlovačke županije s posebnim naglaskom na projekte na području Tounja. Županica Martina Furdek-Hajdin naglasila je da je prioritet Karlovačke županije ravnomjeran rast i razvitak, a općina Tounj će i dalje imati potporu Županije za sve što čini na dobrobit svih stanovnika općine. 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost