Vijesti     -     Kontakti

Obilježen Dan civilne zaštite u Karlovačkoj županiji

dan cz5Povodom Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite u RH županica Martina Furdek-Hajdin i zamjenica te načelnica Stožera CZ Karlovačke županije Vesna Hajsan-Dolinar priredile su prijam za pripadnike Operativnih snagi Karlovačke županije i članove Stožera civilne zaštite Karlovačke županije. 

Generalna skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 1. ožujka Međunarodnim danom civilne zaštite, kao sjećanje na dan kada je 1972. godine počela s radom Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu sa sjedištem u Ženevi. Primarni joj je cilj podizanje svijesti javnosti o opasnostima od velikih nesreća i katastrofa, ali i isticanja uloge civilne zaštite u prevenciji, odgovoru na krize te saniranju posljedica. Republika Hrvatska taj dan obilježava od 1992. godine, temeljem Odluke Vlade RH o proglašenju  Dana civilne zaštite u Republici Hrvatskoj.

 U ime Operativnih snaga obratio se voditelj Službe civilne zaštite u Karlovcu Alenko Hudak: " Suradnja pripadnika sustava civilne zaštite na području Karlovačke županije svih ovih godina bila je vrlo  uspješna. Zahvaljujem svima na radu, trudu i vremenu koje ulažu te se nadam da ćemo i nadalje zajednički djelovati jednako uspješno na zaštiti i dobrobiti svih stanovnika naše županije."

U izvršavanju zadaća i aktivnosti u zaštiti i spašavanju ugroženog stanovništva te otklanjanja nastalih posljedica na području Karlovačke županije, mogu se angažirati respektabilne snage, i to, redovne snage kao i snage pravnih osoba, službi i udruga građana koje se u okviru svoje djelatnosti bave ili izvršavaju zadaće u zaštiti i spašavanju stanovništva i sastavni su dio operativnih snaga zaštite i spašavanja. Uključuju: Stožer civilne zaštite Karlovačke županije,Vatrogasna zajednica Karlovačke županije i Javne vatrogasne postrojbe grada Karlovca i Ogulina,( 2 JVP –a Karlovac i Ogulin, 90 Dobrovoljnih društava, HGSS – stanica Karlovac, HGSS – stanica Ogulin, Crveni Križ Karlovačke županije sa šest gradskih društava( Karlovac, Slunj, Ozalj, Duga Resa, Vojnić i Ogulin) sa cca 80 djelatnika – stalno zaposlenih i na projektima, Ronilački klub „Vodomar“ Duga Resa, Radio klub Ozalj. 

Ovom prigodom predstavljene su i aktivnosti EU projekta STREAM kojeg su iznijeli voditeljica projekta Valentina Resovac te zapovjednik Vatrogasne zajednice Karlovačke županije Goran Franković. Riječ je o Programu Europske teritorijalne suradnje: Program prekogranične suradnje INTERREG Italija-Hrvatska od 2014. do 2020. godine. Vodeći partner je Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA. Financirano iz EU 85%, KAZUP financira 15%. Cilj projekta je uvođenjem novih tehnologija smanjiti rizike i štetne utjecaje od poplava na ugroženom području te pravovremeno obavijestiti stanovništvo o nadolazećoj opasnosti. Također projektom se financiraju aktivnosti i nove tehnologije koje će poboljšati interventne mjere obrane od ugroze na području Karlovačke županije, a kojim bi se koristile operativne snage civilne zaštite. Kako će sustav uzbunjivanja izgledati u geoinformacijskom sustavu te kratku simulaciju pokazao je vatrogasni zapovjednik Goran Franković. 

Županica Karlovačke županije Martina Furdek-Hajdin Karlovačka županija čestitavši svim pripradnicima Operativnih snaga civilne zaštite njihov dan je naglasila : " Sustav civilne zaštite Karlovačke županije više puta do sada pokazao se spremnim odgovoriti na sve izazove. Na žalost, imali smo prilike suočiti se sa posljedicama katastrofalnih poplava, potresom, borbom sa COVID krizom, ali i brojnim drugim izazovima. U tim teškim trenucima svi vi ste pokazali visoku razinu učinkovitosti i profesionalnosti zbog čega se svi građani Karlovačke županije mogu osjećati sigurno. Kako bi sustav i dalje funkcionirao, Karlovačka županija u svom proračunu  kontinuirano povećava financijska sredstva za Civilnu zaštitu pa je tako u proračunu za 2022 godinu osigurano 200.000,00 kuna više u odnosu na 2021 godinu ." 

 

 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost