Održan sastanak na temu sanacije gubitaka na vodoopskrbnim sustavima Ogulin,Saborsko-Plaški

IMG fc50725aa2178c52e9908ad9d7bc7747 V 1Sanacija gubitaka na vodoopskrbnim sustavima Ogulin,Saborsko-Plaški bila je tema danas održanog sastanka u tvrtki Vodovod i kanalizacija u gradu Ogulinu. Na sastanku su sudjelovali županica Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin, gradonačelnik grada Ogulina Dalibor Domitrović, načelnik općine Plaški Pero Damjanović, načelnik općine Saborsko Marko Bićanić, načelnik općine Josipdol Dragan Rudančić, predstavnici Hrvatskih voda i predstavnici izvođača radova. Raspravljalo se o izvršenju Ugovornih obveza, izvršenju radova na području općina, analize postignutih rezultata, planom rada do kraja godine kao i okvirnim planom za 2022 godinu.