U Ogulinu održani Dani poduzetništva i obrtništva Karlovačke županije

danipoduzetnistvaU Pučkom otvorenom učilištu u Ogulinu održani su Dani poduzetništva i obrtništva Karlovačke županije u Ogulinu u organizaciji Udruga žena Ogulin. Voditeljica Odsjeka Karlovačke županije za gospodarstvo i poduzetnišvo Ružica Škugor  predstavila je Programe kreditiranja poduzetnika koje provodi Karlovačka županija u suradnji sa HBOR-om. Programi su : „ Poduzetništvo mladih, žena i početnika“ , „Obrtna sredstva“ i „Investicije privatnog sektora“. Ukupni potencijal kreditiranja iznosi 20 milijuna kuna. Prisustvovali su poduzetnici s područja Ogulina.
Od predavača su sudjelovali i djelatnici budućeg Nikola Tesla Experience Centra  Suzana Novosel, koja je predstavila Poduzetnički centar Nikola Tesla, iz Veleučilišta u

Karlovcu Andreja Primužak, zamjenik gradonačelnika Ogulina Daniel Vukelja, iz LAG-a Valis Colapis Milan Medić, te ispred Udruge žena Ogulina Mihaela Stipetić i Ružica Salopek.

Udruga žena Ogulin pripremila je ogulinsku masnicu za sve, koju će pokušati zaštiti u kategoriji zajamčeno tradicionalnog specijaliteta.

Kroz Javni poziv za udruge Karlovačke županije Udruga je dobila sredstva, za poduzetništvo žena 7.000,00 kuna te za Ogulinsku masnicu 8.000,00 kuna.