Županija završila projekt kotlovnice na biomasu za dvije Ogulinske škole u vrijednosti 3,3 milijuna kuna

20201022 1028080

U dvorištu Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić danas, 22. listopada obilježeno je puštanje u rad zajedničke kotlovnice na biomasu Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić i Obrtničke i tehničke škole Ogulin.

Projekt vrijednosti 3,3 milijuna kuna je zajednički projekt Karlovačke županije, Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske (REGEA-e) i dviju ogulinskih škola. Cilj izgradnje zajedničke kotlovnice na drvnu sječju je povećanje korištenja obnovljivih izvora energije - biomase u Karlovačkoj županiji u odnosu na dosadašnje korištenje lož ulja. Očekivane uštede korištenja drvne sječke, kojom će se grijati OŠ Ivane Brlić Mažuranić i Obrtnička i tehnička škola Ogulin  su preko 30 posto. Zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar zahvalila je ravnatelju REGEA-e Juliju Domcu na potpori i pomoći koju je REGEA pružila prilikom provedbe projekta izgradnje zajedničke kotlovnice te povlačenju bespovratnih sredstava kroz Program Interreg IPA CBC HR-BiH-CG. Izgradnju kotlovnice izvela je tvrtka Mi-Maris iz Zagreba.